Staff Mobility KA107 (Russia and Belarus) | Wydział Filologiczny

Rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Z dniem 6.02.2019 r. rusza rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

 w ramach programu Erasmus+ KA 107

INFORMACJE O PROGRAMIE

1) W tym i następnym roku akademickim możemy zrealizować 6 mobilności:

1 mobilność – Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś
1 mobilność – Saratowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
1 mobilność – Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja
1 mobilność – Biełgorodzki Uniwersytet Państwowy, Rosja
2 mobilności – Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Rosja

2) Wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd). Osoby wyjeżdżające powinny przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

3) Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój współpracy z wybraną uczelnią;

- osoby, których tematyka wykładów będzie najbardziej odpowiadała stronie przyjmującej;

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy;

- osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

4) Językiem wykładowym jest język rosyjski.

5) Kwota dofinansowania:

- stawka dzienna: 160 euro

- ryczałt na podróż: 275 euro

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 22.02.2019 r. następujących dokumentów (w załącznikach):

1) E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego

3) Formularz Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po zebraniu Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej dnia 28.02.2019 r.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz76.5 KB
Microsoft Office document icon umowa151.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 14:48
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 12:41

Wykłady doktora Michaiła Rybakowa

 

SZANOWNI KOLEDZY I KOLEŻANKI!

DRODZY STUDENCI!

 

Dzięki programowi Erasmus+ KA107 mamy zaszczyt gościć w naszym Instytucie doktora Michaiła Rybakowa, docenta Katedry językoznawstwa ogólnego i rosyjskiego z Wydziału Filologicznego Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów (Moskwa).

Serdecznie zapraszamy na wykłady!

 

7.05.2018, godz. 9.45, sala 373: HISTORIA TYPOLOGII LINGWISTYCZNEJ

 

7.05.2018, godz. 11.30, sala 256: MORFOLOGICZNA KLASYFIKACJA JĘZYKÓW W UJĘCIU SYSTEMOWYM

 

7.05.2018, godz. 15.00, sala 260: PORÓWNANIE PÓL SEMANTYCZNYCH

 

9.05.2018, godz. 11.30, sala 022: SEMANTYCZNA TYPOLOGIA PRZYPADKU

 

Wykłady będą prowadzone w języku rosyjskim

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 26.04.2018 r., 16:08
Data publikacji: czw., 26.04.2018 r., 16:05

Profesor Olga I. Walentinowa w IRSW

W dniach 19-23.03.2018 r. gościliśmy w Instytucie w ramach programu Erasmus+ KA107 profesor Olgę I. Walentinową z Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Profesor Walentinowa jest specjalistką z zakresu hermeneutyki humanistycznej, zgłębia zagadnienia z historii rosyjskiego języka literackiego.
 
Nasi studenci mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:
Dekodowanie polifonii: kod estetyczny „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego
Zasady semantycznej organizacji słowa i tekstu średniowiecznego (na materiale "Słowa o zakonie i łasce" mitropolity Hilariona i "Żywotu Stefana Permskiego" Epifaniusza Mądrego)
Zasady historycznej typologii tekstów
Tekst literacki jako strumień świadomości (na przykładzie powieści Fiodora Dostojewskiego „Idiota” i „Biesy”)

Po wykładach profesor znalazła czas na dyskusje i udzielenie wywiadu naszym studentom, a w wolnej chwili zwiedziła nasz piękny Gdańsk. Poniżej - fotorelacja z tygodnia owocnej pracy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 29.03.2018 r., 21:00
Data publikacji: czw., 29.03.2018 r., 20:42