Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu

Miejsce powstania: Instytut Lingwistyki Stosowanej 
Rok powstania: 2018
Kierownik pracowni: dr Jolanta Hinc
Członkowie:
dr Magdalena Grabowska – ILS (anglistka), dr Jolanta Hinc – ILS (germanistka), dr Adam Jarosz – ILS (romanista, iberysta), dr Joanna Mampe – IRiSW (rusycystka).
 
Cel badawczy pracowni stanowią studia w zakresie tłumaczeń pedagogicznych w procesie nauczania języków obcych na różnych etapach edukacji językowej oraz badania w zakresie dydaktyki przekładu na studiach neofilologicznych ze specjalnością translatorską. Badania będą miały charakter konfrontatywny i obejmować będą pięć języków nowożytnych:  język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski oraz hiszpański.
Aktywność badawcza pracowni obejmować będzie między innymi następujące aspekty:
 
I. Tłumaczenia pedagogiczne:
1. Analiza podręczników do nauki języków obcych pod kątem obecności oraz rodzajów ćwiczeń tłumaczeniowych na różnych etapach nauki języka obcego (ujęcie konfrontatywne).
2. Ankietyzacja w szkołach w celu zbadania zakresu wykorzystywania ćwiczeń tłumaczeniowych przez nauczycieli języków obcych w nauczaniu języka obcego na różnych etapach edukacji (ujęcie konfrontatywne).
3. Analiza materiałów dydaktycznych pod kątem obecności i rodzajów ćwiczeń tłumaczeniowych w dydaktyce „samouczkowej” (repetytoria, podręczniki do samodzielnej nauki języka).
4. Seminaria / warsztaty dla nauczycieli języków obcych z zakresu tłumaczeń pedagogicznych, współpraca z nauczycielami języków obcych.
5. Tłumaczenia pedagogicznie w rozwoju wielojęzyczności ucznia/studenta.
II. Dydaktyka przekładu:
1. Kontrola jakości przekładu.
2. Kryteria oceny jakości przekładu.
3. Motywujące środki dydaktyczne w nauczaniu przekładu: portfolio, praca projektowa etc.
4. Dekompozycja tekstu jako przygotowanie do procesu przekładu.
5. Tłumaczenie intralingwalne jako przygotowanie do procesu przekładu interlingwalnego.
            
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Styczeń 2018 - 08:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 5. luty 2021 - 12:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny