Pracownia Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja

„Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest”. Mat 11, 28. Identity Narration of a Non-heteronormative Catholic. A Case Study.

Załącznik Rozmiar
rt_2018_2_grabowska.pdf 494.76 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 5. Maj 2019 - 18:53; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: niedziela, 5. Maj 2019 - 18:53; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Raport o języku i dyskursie o kulturze

Załącznik Rozmiar
jezyk-i-dyskurs-o-kulturze.pdf 346.84 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Październik 2018 - 16:31; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Październik 2018 - 16:31; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Coding and Transfering or Actions and Interactions? An Alternative Approach to Understanding Language

Załącznik Rozmiar
humanistica1_2017.pdf 437.19 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Marzec 2018 - 09:16; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: środa, 21. Marzec 2018 - 09:16; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

O (NIE)ZBĘDNOŚCI OPOWIADANIA. REFLEKSJE TEORETYCZNO-KRYTYCZNE NA TEMAT BADAŃ NARRACYJNYCH I PERSPEKTYWY STORYTELLING

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 20:30; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2018 - 20:30; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Dyskurs i interakcja – problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów

Załącznik Rozmiar
ca-da_kontekst_rancew-sikora_2013.pdf 394.55 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 20:27; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2018 - 20:27; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

OPOWIADANIE W SPOŁECZNYM UKŁADZIE STOŁU. ANALIZA KONWERSACYJNA SPOTKAŃ RODZINNYCH

Załącznik Rozmiar
ca_rozmowa_przy_stole_rancew-sikora_2015.pdf 837.46 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 20:26; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2018 - 20:26; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

„Poznajesz mnie? Nic sie nie zmieniłes”: Jak zaczyna sie rozmowa z osoba dawno niewidziana

Załącznik Rozmiar
ca_rozmowa_po_latach_rancew-sikora_2009.pdf 151.07 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 20:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2018 - 20:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Czy osoba starsza musi bardziej niż inni dbać o zdrowie? Konfliktowy charakter codziennej troski z perspektywy analizy konwersacyjnej

Załącznik Rozmiar
ca_osoby_starsze_rancew-sikora_2013.pdf 158.17 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 20:08; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2018 - 20:08; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Grupa DKIN facebook

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB. Chętnych zapraszamy do współtworzenia tego profilu!

http://tiny.pl/g4vgs

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 15:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 15:26; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Modlitwa charyzmatyczna

Prayer

Załącznik Rozmiar
m._grabowska1.pdf 371.72 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 11:51; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 12:04; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Narrativity in Action: Language, Culture and Text

Polecamy monografię poświęconą odcieniom narracji i narracyjności. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Peter Lang. Czytelnik znajdzie w niej rozważania na temat znaczenia kategorii dialogiczności w edukacji i coachingu. Są tam również zawarte refleksje z zakresu badań literackich, w których narracyjność przedstawiona jest z punktu widzenia gatunku literackiego. Wreszcie czytelnik znajdzie w tej publikacji omówienie specyfiki nielitrugicznej komunikacji religijnej na przykładzie świadectwa nawrócenia oraz kazania.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 11:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 11:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Ocean by night

Pics

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 10:45; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 10:45; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Świadectwo nawrócenia jako autonarracja.....

Załącznik Rozmiar
Świadectwo nawrócenia jako autonarracja... 1.67 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 09:57; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 09:57; osoba wprowadzająca: Magdalena Grabowska

Pracownia badawcza Dialog – Kultura - Interakcja – Narracja (DKIN)

Miejsce powstania: Instytut Lingwistyki Stosowanej UG
Rok powstania: 2018
Członkinie i Członkowie
Dr Magdalena Grabowska (przedstawiciel pracowni), Dr Grzegorz Grzegorczyk, Dr Jolanta Hinc, Dr Piotr Kallas, Dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG (WNS)
Charakterystyka pracowni
Pracownia badawcza stawia sobie za cel przyglądanie się dialogicznemu zachowaniu człowieka w różnych kontekstach sytuacyjnych. Kieruje swoją uwagę w stronę miejsca oraz znaczenia aktywności ludzkiej opartej na postawie dialogiczności. Człowiek aktywny to jednostka poznająca, funkcjonująca w wymiarze psychologicznym, społecznym i kulturowym. Istota zaangażowana w budowanie oraz podtrzymywanie relacji z innymi uczestnikami. Ktoś, kto za pośrednictwem różnorodnych działań znajduje się w procesie wytwarzania znaczeń. Jednostka aktywna to uczestnik oraz twórca pamięci zbiorowej. To świadomy bądź nieświadomy współuczestnik i współtwórca kultury rozumianej jako wspólnota znaczeń. Podejmowane w pracowni działania będą miały charakter długoterminowy. Będą zmierzały w kierunku pogłębiania oraz poszerzania rozumienia związków łączących człowieka z aktywnością opartą na dialogu w różnych obszarach i przestrzeniach funkcjonowania. Zależy nam na propagowaniu koncepcji myślenia procesualnego. Podstawowe doświadczenia ludzkie jak i te, które wykraczają poza zakres potoczności cechuje trwanie w czasie oraz zmienność. Temu chcemy poświęcić naszą uwagę oraz w to zainwestować energię.
Baza pojęciowa ukazująca zakresy zainteresowań badawczych
Dialog
Dyskurs
Etnolingwistyka
Etnografia
Feminizm
Fenomenologia
Filozofia dialogu
Interakcyjność i relacyjność jako podstawowe formy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie
Komunikacja jako działanie
Kultura jako wspólnota znaczeń
Narracja
Pamięć zbiorowa
Pojęcia w umyśle
Semantyka pojęciowa
Słowo, obraz, znaczenie
Znaczenie jako działanie i inne.
Planowane działania
Podjęta problematyka wydaje się odpowiadać na pytania stawiane nie tylko przez współczesną myśl humanistyczną. Homogenizacja społeczeństwa będące skutkiem nieuniknionych mechanizmów globalizacyjnych skłania nas jako badaczy do adresowania naszych działań także w stronę zwykłego człowieka. Zatem, oprócz przedsięwzięć naukowych, których efektem będą referaty wygłaszane na konferencjach, artykuły publikowane w monografiach, a także monografie zwarte, ale także konferencje i projekty badawcze, nasza aktywność będzie się również wiązała z przedsięwzięciami o charakterze popularyzatorskim w przestrzeni Internetu. Zależałoby nam także na włączeniu studentów i seminarzystów do działań badawczych zbieżnych ze specyfiką pracowni. Naszym celem jest więc dołączenie do debaty nad stanem i ewolucją człowieka jako jednostki dialogującej, aktywnej i trwającej w procesie zmiany.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Styczeń 2018 - 08:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. luty 2021 - 07:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny