Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na kierunek filologia germańska

ulotka rekrutacja trwa

 

Rozpoczęliśmy proces rejestracji na studia I i II stopnia filologia germańska na UG na rok akademicki 2023/24----‍------‍--

Jeśli chcesz do nas dołączyć, pamiętaj o kolejnych etapach rekrutacji:

✅ Zarejestruj się w systemie IRK

✅ Aktywuj profil kandydata

✅ PO OTRZYMANIU WYNIKÓW MATUR ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK

☝️ Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdziesz TUTAJ  

Zapraszamy do kontaktu:

☎️+48 58 523 30 29

✉️ sekger@ug.edu.pl

facebook logo

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Grudzień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Maj 2023 - 12:48; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Sylwetka absolwenta studiów filologii germańskiej

Filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to specjalność ogólnoakademicka, obejmująca studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz studia I stopnia w trybie niestacjonarnym. Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, w trakcie których student ma do wyboru specjalizację nauczycielską, translatoryczną lub biznesową. Realizując moduł przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywa dodatkowo kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na studiach II stopnia (magisterskich), trwających cztery semestry, są do wyboru specjalności: nauczycielska i translatoryczną.

Absolwent/ka filologii germańskiej dobrze orientuje się w literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych, jak również w procesach zachodzących we współczesnym społeczeństwie niemieckim. Posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 (po studiach I stopnia) i C2 (po studiach II stopnia). Nabył/a umiejętności analizy i interpretacji tekstu oraz podstawowe kompetencje w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym. Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego krajów niemieckojęzycznych i kontaktów polsko-niemieckich dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych i kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Studia I i II stopnia obejmują praktykę zawodową w zakresie wybranej specjalności. Absolwent/ka po specjalności nauczycielskiej posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, podstaw dydaktyki języka niemieckiego, emisji głosu, technologii informacyjnej w dydaktyce, a po ukończeniu I i II stopnia studiów otrzymuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego we wszystkich typach szkół publicznych. Absolwent/ka po specjalności translatorycznej poznał/a teorię translacji i technologie informacyjne wykorzystywane w pracy tłumacza oraz nabył/a podstawowe praktyczne kompetencje pozwalające na tłumaczenie ustne, jak i pisemne wybranych rodzajów tekstów ogólnych oraz specjalistycznych. Absolwent/ka specjalności biznesowo-gospodarczej nabył/a umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem używanym w sektorze ekonomiczno-finansowym, biznesowym i prawniczym. Poznał/a podstawy rachunkowości i posiada umiejętności z zakresu technik informacyjnych potrzebnych w pracy w sferze biznesu. Obsługuje zaawansowane funkcje programu MS Excel. Zna podstawowe narzędzia socjotechniczne i elementy procesu negocjacyjnego. Potrafi prowadzić korespondencję handlową oraz rozmowy biznesowe. Legitymuje się znajomością podstaw Business English.

Absolwent/ka filologii germańskiej ma możliwość znalezienia zatrudnienia w obszarach, gdzie znajomość języka i kultury niemieckiej jest kluczowa, a także na styku gospodarki polskiej i niemieckiej: w korporacjach, oświacie, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, jednostkach samorządowych, w ramach własnej działalności gospodarczej, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, firmach zajmujących się obsługą klienta i księgowością korporacyjną, w strukturach Unii Europejskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Kwiecień 2021 - 00:42; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Czerwiec 2022 - 21:59; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski

Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Ten nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek daje studentom możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która łączy treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych.
Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki.
W programie studiów na makrokierunku Niemcoznawstwo położono szczególny nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz historyczne i kulturowe pogranicze polsko-niemieckie. Dotyczy to szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur.
Zapraszamy!
 
Nasza oferta
  • dwie specjalności:
o biznesowo-turystyczną
o integracja europejska
  • rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na dwóch poziomach:
o początkujący
o dobry (matura z języka niemieckiego lub świadectwo językowe na poziomie A2)
  • stypendia na wyjazdy w ramach programu ERASMUS
  • zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi, uznanymi i przyjaznymi wykładowcami, w tym także z Niemiec
 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów niemcoznawczych są przygotowani do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych, we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych krajowych i międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach, a także w przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości historii, kultury i języka niemieckiego. 
Więcej informacji o makrokierunku Niemcoznawstwa na stronie www.historia.ug.edu.pl,
Kontakt: Instytut Historii
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
Tel: (58) 523 21 47, 523 22 25
 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie ocen z świadectwa dojrzałości. Zapraszamy na stronę www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/.
Internetowa Rejestracja Kandydatów: irk.ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Kwiecień 2021 - 18:19; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz