Opis Zakładu

Zakład Badań nad Literaturą Anglojęzyczną

Pracownicy Zakładu:

prof. dr hab. Jean Ward – Kierownik Zakładu

dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG

dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG

dr hab. Izabela Morska

dr hab. Monika Szuba

dr Aleksandra Wisniewska

dr Miłosz Wojtyna

dr Roksana Zgierska

 

Zakład Badań nad Literaturą Anglojęzyczną istnieje pod tą nazwą od roku 2019. Ma jednak dużo starszą historię, wyłonił się bowiem z Katedry Kultur i Literatur Anglojęzycznych, łączącej anglistów i amerykanistów – badaczy literatury i kultury od roku 2008 do 2018. Wyodrębnienie osobnego Zakładu Amerykanistyki, rozdzielenie dyscyplin naukowych oraz decyzja Rektora UG, by w ramach Instytutu zmienić Katedry na Zakłady przyczyniły się do lepszego określenia istoty nowej-starej jednostki, jaką jest obecny Zakład Badań nad Literaturą Anglojęzyczną. W nazwie podkreślono centralne miejsce szeroko pojętych studiów nad literaturą, a formuła „literatura anglojęzyczna” jest na tyle elastyczna, że obejmuje różnorodne zainteresowania badawcze i dydaktyczne wszystkich członków Zakładu.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia głównie na filologii angielskiej I i II stopnia – specjalność nauczycielska i translatoryczna – ale również na Amerykanistyce oraz na ZIA. Współpracują badawczo z literaturoznawcami z innych Zakładów IAiA, szczególnie z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi, Zakładu Amerykanistyki oraz Zakładu Translatoryki.  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28 luty, 2022 - 09:36; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11 Kwiecień, 2022 - 08:50; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit