Inne wydarzenia

  • Przejście na emeryturę dr Stanisława Modrzewskiego

W listopadzie 2021 roku przeszedł na emeryturę bardzo zasłużony, długoletni pracownik Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, literaturoznawca dr Stanisław Modrzewski. Z tej okazji poproszono obecnych i byłych studentów i studentki dr Modrzewskiego, by dali wyraz swojej wdzięczności w pisemnych wypowiedziach, które zostały zebrane w książeczce pod tytułem Stanisław Modrzewski In the Mirror of Student Eyes. Zaproszenie chętnie przyjęli zarówno byli studenci, będący obecnie długoletnimi pracownikami naszego Instytutu, jak i seminarzyści, którzy swoje seminarium licencjackie pod kierunkiem dr Modrzewskiego musieli ukończyć w trybie zdalnego nauczania, co pozbawiło ich możliwości celebrowania zakończenia wspólnie spędzonego czasu.  Odezwali się również absolwenci od lat niezwiązani z uczelnią, ale dobrze wspominający lata studenckie, nadal wdzięczni za wszczepione w nich przez dr Modrzewskiego zamiłowanie do literatury, doceniający jego poczucie humoru jak również serdeczne, uważne i zindywidualizowane podejście do studentów. Do pożegnania dołączyły także studentki magisterskich studiów translatorycznych, które nie miały zajęć z dr Modrzewskim, ale poznały go jako autora literatury pięknej, gdy w roku 2020 tłumaczyły na angielski jego opowiadanie „Jana” z Gdzie tataraki, gdzie jerzyki. Książeczka ze wspomnieniami, w pięknej szacie graficznej opracowanej przez dr Roksanę Zgierskę, została wręczona dr Modrzewskiemu dnia 19 grudnia 2021 roku, ku jego zaskoczeniu i wielkiej radości. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali tomik w wersji pdf opatrzony zdjęciem zrobionym przy okazji wręczania niespodzianki dr Modrzewskiemu.  

 

Tekst: prof. dr hab. Jean Ward

Foto. Jan Modrzewski

dr Stanisław Modrzewski

 

  • Stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego

W roku 2021 dr hab. Izabela Morska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki zdobyła trzymiesięczne stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Kultura w sieci w kategorii literatura.

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96841/dr_hab_izabela_morska_stypendystka_programu_kultura_w_sieci_ministra_kultury_i_dziedzictwa_narodowego

 

  • Nagroda „Wiatr od morza”

Dnia 23 października 2020 r ogłoszono wyniki konkursu Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2019. Laureatką w kategorii Literacka Książka Roku 2019 została Izabela Morska za książkę „Znikanie”, wydaną przez Wydawnictwo ZNAK. Organizatorem konkursu Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/99321/znikanie_izabeli_morskiej_literacka_ksiazka_roku_-_nagrodzone_pomorska_nagroda_literacka_wiatr_od_morza

 

  • Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima

W roku 2018 dr hab. Izabela Morska (Filipiak), nauczycielka akademicka w Zakładzie Badań nad Literaturą Anglojęzyczną w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, została laureatką Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. Werdykt głoszono podczas uroczystej gali w Teatrze Nowym w Łodzi, kończącej XII Festiwal Puls Literatury. Przyznane po raz szósty wyróżnienie nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej; jednym z ówczesnych laureatów był obecny patron nagrody Julian Tuwim.Laureatka nagrodzona została za całą twórczość opublikowaną pod nazwiskiem Filipiak oraz za rozprawę habilitacyjnym wydaną pod nazwiskiem Izabela Morska Glorious Outlaws: Debt As a Tool in Contemporary Postcolonial Fiction.

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/80261/dr_hab_izabela_morska_filipiak_laureatka_nagrody_literackiej_im_juliana_tuwima

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. luty 2022 - 10:47; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. luty 2022 - 10:47; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit