Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne na Wydziale Filologicznym

PTN Koło w Gdańsku jest regionalnym oddziałem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (www.poltowneo.org). Zostało ono powołane na wniosek członków założycieli w składzie dr Ewa Andrzejewska, mgr Martin Blaszk, mgr Mariola Bogucka, dr Jolanta Hinc, dr Beata Karpińska-Musiał, dr Hadrian Lankiewicz oraz mgr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska w dniu 27.06.2012 r. i utworzone na mocy uchwały Nr 1/2012 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z dnia 10 lipca 2012 r.


I SEMINARIUM METODYCZNE PTN GDAŃSK. Rola nauczyciela - mentora w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych 20 kwietnia 2013.


 PTN Koło w Gdańsku działa w ramach zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego definiowanych jako:  „ popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych” (Statut Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego § 6.). Szczegółowe cele PTN Koła w Gdańsku obejmują następujące działania:
  • Wymiana  doświadczeń  pomiędzy dorobkiem teoretycznym i praktycznym glottodydaktyków poszczególnych filologii Wydziału Filologicznego UG oraz dyscyplin pokrewnych (nauk pedagogicznych, psychologicznych); 
  • Integracja środowiska nauczycieli  języków obcych oraz środowiska nauczycieli akademickich (glottodydaktyków) UG poprzez organizowanie regionalnych konferencji oraz współpracę w ramach projektów badawczych (badania własne nauczycieli, udział nauczycieli w badaniach i projektach UG);
  • Promocja nauczania języków obcych poprzez organizowanie przez pracowników UG otwartych wykładów i seminariów dla uczniów z uwzględnieniem znajomości więcej niż jednego języka obcego (np. dla uczniów  klas bilingwalnych, uczniów szkół podstawowych);
  • Popularyzacja nowych tendencji w glottodydaktyce; organizowanie warsztatów dydaktycznych, inicjowanie współpracy nauczycieli- otwarte lekcje, hospitacje.
W ramach działalności PTN Koła w Gdańsku organizowane są wiosenne i jesienne seminaria dla nauczycieli języków obcych prowadzone przez pracowników UG. Informacje o seminariach dydaktycznych przekazujemy na adres szkół oraz za pośrednictwem stron internetowych Uniwersytetu Gdańskiego i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Kwiecień 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 2. Sierpień 2017 - 11:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny