fbpx Zespoły i rady | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zespoły i rady

Zespoły i rady ds. zapewnenia jakości kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020
 • dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG (przewodniczący)
 • dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG
 • dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG
 • dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG
 • dr Urszula Patocka-Sigłowy
 • dr Aleksandra Wierucka
 • dr Jolanta Hinc
 • dr Justyna Giczela-Pastwa
 • mgr Joanna Jaszewska
 • Aleksandra Załuszniewska
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy m.in:
 • Opracowanie zasad i procedur związanych z oceną działalności nauczycieli akademickich (kształcenie, nauka i sfera wychowawcza oraz działalność organizacyjna)
 • Opracowanie i ujednolicenie procedur związanych z działalnością strefy administracyjnej uczelni mające związek z jakością kształcenia.
 • Wdrożenie opracowanych procedur na wydziale.
 • Koordynacja działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 • Współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Koordynowanie badań ankietowych przeprowadzanych na Wydziale.
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań.
 
Skład Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w kadencji 2016-2020
 • dr Ewa Andrzejewska – z Instytutu Filologii Germańskiej (przewodnicząca)
 • dr Agnieszka Banaszkiewicz – z Instytutut Logopedii
 • dr Anna Hau – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
 • dr Ewa Kowalewska – z Instytutu Logopedii
 • dr Teresa Ścipień – z Instytutu Filologii Romańskiej
 • dr Zofia Pomirska – z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
 • dr Katarzyna Wądołowska-Lesner – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
 
Do zadań zespołu należy m.in. nadzór nad specjalnościami nauczycielskimi i tokiem studiów nauczycielskich, weryfikacja efektów kształcenia oraz opieka nad praktykami dydaktycznymi.
 
Rada Pracodawców
 • Małgorzata Dobrowolska – Redaktor Naczelna Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
 • Dominika Dowgiert – Kierownik American Corner
 • Magdalena Piwowarska – Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Elżbieta Zaręba - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Józef Częścik – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Harmonia
 • Stanisław Danecki – Redaktor Wydawnictwa W podwórku
 • Tomasz Limon – Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”
 • Krzysztof Szulc – Managing Director Polish-Norwegian Chamber of Commerce
 • Remigiusz Wojciechowski – Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego Bayer
 
Zadaniem Rady jest opiniowanie  programów studiów na Wydziale Filologicznym UG i założonych w nich efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów wydziału kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych a także inicjowanie innych form współpracy z Wydziałem.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 07.11.2019 r., 9:48
Data publikacji: śr., 24.08.2016 r., 12:11