Zespoły i rady

Zespoły i rady ds. zapewniania jakości kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 
Podziekan ds. Kształcenia i Wspópracy z Otoczeniem - dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG (przewodnicząca)
Dziekanat – mgr Joanna Jaszewska 
Filologia Klasyczna – dr Agnieszka Witczak 
Instytut Filologii Polskiej – dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG 
Instytut Filologii Polskiej – dr Maria Szoska 
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich – dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
Instytut Filologii Romańskiej – dr Barbara Brzezicka 
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska 
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – dr Maria Fengler 
Instytut Filologii Germańskiej – dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG 
Instytut Filologii Germańskiej – dr Izabela Olszewska 
Instytut Lingwistyki Stosowanej – dr Jolanta Hinc 
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki – dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG 
Instytut Badańdan Kulturą – dr hab. Magdalena Howorus-Czajka 
Instytut Logopedii – dr Aneta Lica
Instytut Logopedii – dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG
Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki:
Zakład Filologii Klasycznej - dr Grzegorz Kotłowski
Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich - mgr Ewelina Chacia
Przedstawicielka studentów – Julia Fijorek 
 
 
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy m.in:
 • Opracowanie zasad i procedur związanych z oceną działalności nauczycieli akademickich (kształcenie, nauka i sfera wychowawcza oraz działalność organizacyjna)
 • Opracowanie i ujednolicenie procedur związanych z działalnością strefy administracyjnej uczelni mające związek z jakością kształcenia.
 • Wdrożenie opracowanych procedur na wydziale.
 • Koordynacja działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 • Współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Koordynowanie badań ankietowych przeprowadzanych na Wydziale.
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań.
 
Skład Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w kadencji 2016-2020
 • dr Ewa Andrzejewska – z Instytutu Filologii Germańskiej (przewodnicząca)
 • dr Agnieszka Banaszkiewicz – z Instytutut Logopedii
 • dr Anna Hau – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
 • dr Ewa Kowalewska – z Instytutu Logopedii
 • dr Teresa Ścipień – z Instytutu Filologii Romańskiej
 • dr Zofia Pomirska – z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
 • dr Katarzyna Wądołowska-Lesner – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Do zadań zespołu należy m.in. nadzór nad specjalnościami nauczycielskimi i tokiem studiów nauczycielskich, weryfikacja efektów kształcenia oraz opieka nad praktykami dydaktycznymi.
 
Rada Pracodawców
 • Małgorzata Dobrowolska – Redaktor Naczelna Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
 • Dominika Dowgiert – Kierownik American Corner
 • Magdalena Piwowarska – Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Elżbieta Zaręba - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Józef Częścik – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Harmonia
 • Stanisław Danecki – Redaktor Wydawnictwa W podwórku
 • Tomasz Limon – Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”
 • Krzysztof Szulc – Managing Director Polish-Norwegian Chamber of Commerce
 • Remigiusz Wojciechowski – Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego Bayer
Zadaniem Rady jest opiniowanie  programów studiów na Wydziale Filologicznym UG i założonych w nich efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów wydziału kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych a także inicjowanie innych form współpracy z Wydziałem.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Sierpień 2016 - 12:11; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Czerwiec 2022 - 09:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka