Zespół ds. Języka Norweskiego

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG we współpracy z Folkeuniversitetet – Norskspråktest jako jedyna placówka w Polsce organizuje pisemny i ustny Test Bergeński (Bergenstesten).

„Test z języka norweskiego – poziom zaawansowany”, zwany również „Testem Bergeńskim”, skierowany jest do osób, których językiem ojczystym nie jest norweski, pragnących podjąć studia w Norwegii. Wszystkie norweskie uniwersytety i szkoły wyższe uznają pozytywnie zdany test pisemny i ustny za niezbędne przy zapisach na studia udokumentowanie znajomości języka norweskiego na poziomie zaawansowanym. Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio z Norwegii za pośrednictwem platformy Zoom.

Egzaminy pisemne w Gdańsku organizowane są dwa razy w roku, w marcu lub kwietniu oraz we wrześniu lub październiku, zazwyczaj w tym samym dniu, co test w Norwegii. O terminy egzaminów ustnych należy dowiadywać się na bieżąco na stronie folkeuniversitetet.no lub pod adresem: bergenstesten@fu.no

Terminy egzaminów pisemnych na rok 2022:

- Test w dniu 2 kwietnia, termin nadsyłania zgłoszeń: do 2 marca

- Test w dniu 24 września, termin nadsyłania zgłoszeń: do 24 sierpnia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: finkm@univ.gda.pl (ze słowem Bergenstesten w temacie wiadomości)

Opłaty

Test pisemny:

- 3500 NOK wpłacone na konto «Folkeuniversitetet - Norsk språktest»
- 220 zł wpłacone na konto Uniwersytetu Gdańskiego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43
Nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (z dopiskiem: 517-I080-S352-22 test z j. norweskiego)

Test ustny:

- 1500 NOK wpłacone na konto «Folkeuniversitetet - Norsk språktest»

- 80 zł na podane powyżej konto UG (z tym samym dopiskiem).

Opłaty należy wnosić dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia. Nie będą one podlegały zwrotowi, bez względu na rezultat egzaminu.

Więcej informacji na temat samego testu na stronie Folkeuniversitetet:

https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Test-i-norsk-hoeyere-nivaa/Om-test-i-utlandet

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Grudzień 2019 - 11:54; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Grudzień 2021 - 09:04; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka