Wydarzenia

30.03.2022 wykład dr Liliany Kality dla studentów Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego pt. Bohaterowie najnowszej prozy rosyjskiej (online).
16.10.2021 wykład dr Liliany Kality dla słuchaczy Akademii 30+ w Trójmieście pt. Współczesna proza rosyjska – nurty, gatunki, przedstawiciele (online).
SEMINARIUM DYDAKTYCZNE „JAK (NIE)UCZYĆ LITERATURY NA NEOFILOLOGII”

10 lutego 2022 roku w trybie online odbyło się literaturoznawcze seminarium naukowe pt. „Jak (nie)uczyć literatury na neofilologii?”, organizowane przez Pracownię Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską. Seminarium skierowane było do nauczycieli-literaturoznawców Wydziału Filologicznego UG. W spotkaniu, podczas którego dzielonoe sie refleksjami i doświadczeniami dydaktycznymi, udział wzięło kilkunastu nauczycieli, którym bliska jest edukacja literaturoznawcza.  

Uczestnicy seminarium:

Dr Wojciech Glac, prof. UG: Gamifikacja w edukacji.

Prof. dr hab. Marion Brandt: Jak dotrzeć do studentów z literaturą obcojęzyczną? Doświadczenia, problemy i próby ich rozwiązania.

Dr Kinga Okroj: Mistyfikacje, spiski, akta kryminale. Elementy kultury (nie)popularnej w procesie nauczania literatury na studiach wyższych.

Dr Svetlana Pavlenko: Zostań bohaterem powieści. Kilka słów o strategii „wczuwania się” w postać literacką (na przykładzie utworu Iwana Turgieniewa „Ojcowie i dzieci”).

Dr hab. Izabela Morska, prof. UG: Wspomnienia entuzjastki: jak przywiozłam z Kalifornii róg obfitości.

Dr Liliana Kalita: Zapis graficzny tekstu literackiego jako forma zaliczenia - przykłady.

III SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE „CZAS WOLNY I ROZRYWKA W NAJNOWSZEJ LITERATURZE ROSYJSKIEJ”

22 października 2021 roku w trybie online odbyło się literaturoznawcze seminarium naukowe pt. „Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej”, organizowane przez Pracownię Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską przy współpracy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Było to trzecie spotkanie zaplanowanych jako cykliczne (odbywających się co 2 lata) seminariów dotyczących problematyki czasu wolnego i rozrywek. W spotkaniu udział wzięło kilkunastu badaczy zajmujących się najnowszą prozą i dramaturgią rosyjską z ośrodków zagranicznych (Odessa) oraz polskich (Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Białystok, Gdańsk).

Uczestnicy seminarium:

Проф. Евгений Джиджора, ОНУ имени Мечникова, Одесса: Как создается „счастливое время” в массовой популярной культуре?

II SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE „CZAS WOLNY I ROZRYWKA W NAJNOWSZEJ LITERATURZE ROSYJSKIEJ”

26 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym UG odbyło się literaturoznawcze seminarium naukowe pt. „Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej”, organizowane przez Pracownię Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską przy współpracy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Było to drugie spotkanie zaplanowanych jako cykliczne (odbywających się co 2 lata) seminariów dotyczących problematyki czasu wolnego i rozrywek. W spotkaniu udział wzięło kilkunastu badaczy zajmujących się najnowszą prozą i dramaturgią rosyjską z ośrodków zagranicznych (Odessa, Mińsk), jak i polskich (Poznań, Kielce, Szczecin, Białystok, Gdańsk).

Program seminarium:

10.00-11.20 Пленарное заседание

Председатель: профессор Наталья Малютина

10.00-10.20. доц. Артур Малиновский (Одесса, Украина): Досуг в литературе как антропологическая проблема.

10.20-10.40. dr hab. Aleksandra Zywert, prof. UAM (Poznań, Polska): „Wieczna” rozrywka? (Dmitrij Głuchowski, „FUTU.RE”).

10.40-11.00. проф. Валентина Мусий (Одесса, Украина): Застолье как ситуация неформальной консолидации и самопрезентации (на материале произведений Дины Рубиной, Людмилы Петрушевской, Михаила Кураева).

11.00-11.20. prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko (Kielce, Polska): Поездка в Париж как мечта по контрасту с реальностью жизни в произведениях Ю.Полякова „Парижская любовь Кости Гуманкова” и Р.Сенчина „Дождь в Париже”.  

11.20-11.40 проф. Наталья Малютина (Белосток, Польша): Локус молодежной тусовки в современной русской драме.

 

11.40-12.00 Кофе-брейк

 

12.00-14.00

Председатель: профессор Людмила Шевченко

12.00-12.20 проф. Надежда Сподарец (Одесса, Украина): Праздник как антропный код эйкуменского мира в романе Ванды Мазур „Деньги”.

12.20-12.40 dr Mateusz Jaworski (Poznań, Polska): Размытость досуга и службы в рамках тоталитарного строя. О Дне опричника” и Сахарном Кремле” Владимира Сорокина.

12.40-13.00 доц. Оксана Шупта-Вязовская (Одесса, Украина): Досуг творческих индивидуальностей как культурный импульс ( в современной русской прозе).

13.00-13.20 доц. Тамара Морева (Одесса, Украина): Посещение музея как путь к миру и себе (на материале произведений современной русской литературы).

13.20-13.40 dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak (Gdańsk, Polska): Muzyka, alkohol, narkotyki – współczesna rosyjska młodzież w poszukiwaniu sensu (na podstawie „Daj mi” Iriny Dienieżkiny i innych utworów najnowszej literatury rosyjskiej).

13.40-14.00 Дискуссия

 

14.00-15.00 Обед (Факультет общественных наук, ул. Бажиньского 4)

 

15.00- 16.40

Секция 1, зал 260

Председатель: профессор Ярослав Полищук

15.00 -15.20 доц. Татьяна Шевченко (Одесса, Украина): Лирическое эссе как художественное произведение для досуга.

15.20-15.40 проф. Ярослав Полищук (Познань, Польша): Город солнца и грез: образ Одессы в литературе.

15.40-16.00 dr Maciej Pieczyński (Szczecin, Polska), dr Alena Lеpisheva (Mińsk, Białoruś):

Танец в художественной структуре пьес русских, белорусских и польских драматургов 1990-х – 2010-х годов.

16.00-16.20 mgr Maria Sibirnaja (Rzeszów, Polska): Игровые манипуляции сказочными штампами в пьесах Ирины Васьковской: ирония над „сказочным” как тусовочный стиль жизни.

16.20-16.40 Дискуссия

 

Секция 2, зал 261

Председатель: profesor Aleksandra Zywert

15.00-15.20 dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK (Kielce, Polska): Podróż do Wenecji w opowieści Diny Rubiny „Wysoka woda Wenecjan.

15.20-15.40 проф. Татьяна Мейзерская, доц. Ирина Нечиталюк (Одесса, Киев, Украина): Досуг просвещенного человечества в романе Виктора ПелевинаiPhuck 10”. 

15.40-16.00 dr Liliana Kalita (Gdańsk, Polska): Futbol – sportowa rywalizacja czy komercyjna rozrywka? (S. SamsonowНоги”).

16.00-16.20 dr Svetlana Pavlenko (Gdańsk, Polska): Отель как место отдыха и развлечений (на материале современной русской прозы).

16.20-16.40 dr Irena Hubicka (Gdańsk, Polska): Вагонные споры в песне Андрея Макаревича „Разговор в поезде” и пьесе Евгения Гришковца „Записки русского путешественника”. 

16.40-17.00 Дискуссия

 

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE „CZAS WOLNY, ROZRYWKA, UŻYWKI W NAJNOWSZEJ LITERATURZE ROSYJSKIEJ”

20 października 2017 roku odbyło się pierwsze seminarium literaturoznawcze dotyczące problematyki najnowszej literatury rosyjskiej pt. "Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej". Wzięli w nim udział badacze z Polski i zagranicy, m. in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Odessie oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Program seminarium:

Przewodnicząca: prof. Diana Oboleńska
10.00-10.20 prof. Natalia Malutina, Uniwersytet Rzeszowski/Uniwersytet w Odessie
Сюжет пьес Бориса Акунина как интеллектуальное развлечение.
10.20-10.40 prof. Aleksandra Zywert, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jak się bawią „nieprawdziwi ludzie”? (Siergiej Minajew „Duchess”).
10.40-11.00 mgr Aleksandra Brzuzy, Uniwersytet Jagielloński
Motyw używek w poezji Janki Diagilewej i Zemfiry.
11.00- 11.20 lic. Izabela Kuc, Uniwersytet Gdański
„Futu.re” Dmitrija Głuchowskiego: człowiek przyszłości i pigułka szczęściа.
11.20-11.40 Przerwa kawowa
Obrady:
Przewodnicząca: prof. Aleksandra Zywert
11.40-12.00 dr Mateusz Jaworski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Путешествие вне сознательного в „Лампе Мафусаила” Виктора Пелевина.
12.00-12.20 dr Katarzyna Arciszewska, Uniwersytet Gdański 
Wampiriada rosyjska – rozrywki i używki w najnowszej rosyjskiej literaturze wampirycznej.

12.20-12.40 lic. Magdalena Golnau, Uniwersytet Gdański 
„День счастья - завтра”. Оксана Робски о духовной бедности „новых русских”.
12.40-13.00 dr Irena Hubicka, Uniwersytet Gdański
Wódka - antidotum na współczesną rzeczywistość? Zachar Prilepin „Ботинки полные горячей водкой”.
13.00-13.20 dr Liliana Kalita, Uniwersytet Gdański
Czas wolny na miłość. Uczucie jako uzależnienie w powieści „Зеленый подъезд”Tatiany Wiedienskiej.
13.20 Dyskusja i zakończenie seminarium.

JUBILEUSZ PROF. DR HAB. TADEUSZA BOGDANOWICZA

 W dniu 15.10.2016 r. odbyło się seminarium zatytułowane Meandry słowiańskiej kultury. Pretekstem do spotkania stał się jubileusz prof. dr hab. Tadeusza Bogdanowicza, któremu z okazji urodzin wręczono tom artykułów, napisanych przez współpracowników oraz uczniów Pana Profesora. Podczas seminarium z referatami wystąpili: prof. dr hab. Józef Żerko (Szkoła Wyższa Ateneum), dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Gdański), prof. em. dr hab. Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański).

LWÓW – KOLIZJE PAMIĘCI

22.04.2015 r. na Wydziale Filologicznym UG odbył się wykład dr Katarzyny Kotyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat „Lwów – kolizje pamięci”. Prelegentka jest ukrainistką, tłumaczką, laureatką nagrody translatorycznej Angelus 2013 oraz autorką książki „Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo”.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Styczeń 2020 - 10:06; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 22. Wrzesień 2023 - 23:15; osoba wprowadzająca: Marta Noińska