fbpx Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim

Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Ten nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek daje studentom możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która łączy treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych.
Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki.
W programie studiów na makrokierunku Niemcoznawstwo położono szczególny nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz historyczne i kulturowe pogranicze polsko-niemieckie. Dotyczy to szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur.
Zapraszamy!
 
Nasza oferta
  • dwie specjalności:
o biznesowo-turystyczną
o integracja europejska
  • rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na dwóch poziomach:
o początkujący
o dobry (matura z języka niemieckiego lub świadectwo językowe na poziomie A2)
  • stypendia na wyjazdy w ramach programu ERASMUS
  • zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi, uznanymi i przyjaznymi wykładowcami, w tym także z Niemiec
 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów niemcoznawczych są przygotowani do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych, we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych krajowych i międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach, a także w przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości historii, kultury i języka niemieckiego. 
Więcej informacji o makrokierunku Niemcoznawstwa na stronie www.historia.ug.edu.pl,
Kontakt: Instytut Historii
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
Tel: 58 523-3760
 
· Dr Arkadiusz Janicki (Instytut Historii) hisakj@ug.edu.pl
· Prof. UG dr hab. Marion Brandt (Instytut Filologii Germańskiej) filbr@ug.edu.pl
 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie ocen z świadectwa dojrzałości. Zapraszamy na stronę www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/.
Internetowa Rejestracja Kandydatów: irk.ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 08.09.2018 r., 19:28
Data publikacji: pon., 19.03.2012 r., 0:00