fbpx Przewodnik studenta I roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Przewodnik studenta I roku

Przewodnik studenta I roku

Jak wygląda mój Dziekan?

Zdarza się skończyć studia i nie wiedzieć, jak wygląda Dziekan Wydziału. Dziekan Wydziału Filologicznego to dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., który jest absolwentem filologii polskiej na naszym Wydziale. Chcesz wiedzieć zajrzyj do zakładki Władze Wydziału. Chesz spoktać go osobiście, przyjdź na inaugurację roku akademickiego 2019/2020. Cecha charakterystyczna naszego Dziekana - promienny uśmiech!

Czy będę mieć powód, żeby się z nim spotkać w trakcie studiów?

Jeśli nie studiujesz filologii polskiej, to raczej nie. Najbardziej prawdopodobne, że zobaczysz go, jak przyjeżdża do pracy na rowerze. Jeśli masz w głowie jakiś projekt naukowy czy organizacyjny, który wniesie coś niezwykle istotnego w życie całego Wydziału przyjdź do Sekretariatu Wydziału Filologicznego w budynku Neofilologii p. 015, przedstaw swój projekt na piśmie, a Dziekan zaprosi Cię na rozmowę.

z

Kiedy i gdzie jest Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020?

30 września 2019 o godz. 13.00 w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51.

Czy warto na nią przyjść?

Przyjdź koniecznie! Podczas inaugruacji odbywa się uroczysta immatrykulacja studentów. Akt ten połączony ze ślubowaniem to symboliczny moment włączenia Cię do społeczności akademickiej Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Będziesz miał okazję poznać Władze Wydziału, przedstawiciela Parlamentu Studentów UG, usłyszysz także, być może pierwszy w swoim studenckim życiu, prawdziwy wykład akademicki na żywo! Wstęp wolny! Zapraszamy!

z

Co to jest dzień adaptacyjny?

Tego dnia podpiszesz umowę, odbierzesz swoją legitymację studencką, złożysz ślubowanie, poznasz opiekuna roku, który przekaże Ci wszystkie najważniejsze informacje. Po raz pierwszy zobaczysz też koleżanki i kolegów z Twojego roku.
z
 
 
z

Co muszę zrobić, aby otrzymać legitymację studencką i jak ona wygląda?

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wygląda jak dowód osobisty.

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują ELS po wykonaniu w IRK następujących czynności:

 • wgraniu swojego kolorowego zdjęcia legitymacyjnego na jasnym tle
 • złożeniu wniosku o wydanie legitymacji w IRK
 • wniesieniu opłaty za jej wydanie  (numer konta znajduje się w IRK w zakładce Opłaty lub w Portalu Studenta)
Ile to kosztuje?
 • 22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 • 33 zł - gdy zgubisz legitymację, za wydanie duplikatu
Jeśli byłeś już studentem Uniwersytetu Gdańskiego na innym wydziale lub kierunku studiów i swoją legitymację zwróciłeś do dziekanatu nie wnosisz kolejnej opłaty za wydanie nowej.
Jeśli masz problem z wgraniem zdjęcia do ELS, pomocy udziela Marek Kościelniak, pracownik Działu Kształcenia, e-mail: marek.koscielniak@ug.edu.pl, tel. 58 523 31 52, Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, V piętro, pok. 504

Gdzie jest mój indeks?

Twój indeks ma wyłącznie formę elektroniczną i jest umieszczony na Portalu Studenta. Z rozpoczęciem roku akademickiego otrzymujesz wiadomość e-mail z instrukcją logowania. Tam znajdziesz wszelkie informacje na temat przebiegu swoich studiów:

 • przynależności do grup
 • sylabusów - opisów przedmiotów
 • ocen i zaliczeń
Chcesz być na bieżąco! Sprawdzaj swój indeks regularnie!
W przypadku problemów z logowaniem pomoc uzyskasz pod adresem: pshelp@ug.edu.pl
z
Gdzie będę studiować?
 • Kierunki neofilologiczne czyli filologie języków nowożytnych i zarządzanie instytucjami artystycznymi, Budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51
 • Filologię polską, klasyczną, kulturoznawstwo, wiedzę o teatrze, wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej, produkcję form audiowizualnych, budynek Wydziałów Filologicznego (i Historycznego), ul. Wita Stwosza 55
 • Logopedię. Budynek Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 58
z

Gdzie jest mój Dziekanat?

Dziekanat Wydziału przypisany do Twojego kierunku znajduje się w tym samym budynku, w którym studiujesz (z wyjątkiem logopedii, której Dziekanat znajduje się w budynku przy ul. Wita Stwosza 55, p. 3.18, II piętro)

z

Po co idę do Dziekanatu?

 • po wydanie lub przedłużenie legitymacji studenckiej
 • po wydanie zaświadczenia o studiowaniu
 • złożyć podpisaną umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez UG
 • złożyć podpisane oświadczenie o ukończeniu kursu BHP
 • złożyć podania do Prodziekana ds. Studenckich. Wzory podań
 • po wykaz ocen
 • we wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów

z

Po co idę do Prodziekan ds. Studenckich. Gdzie i kiedy ją znajdę?

Do Prodziekan ds. studenckich to dr Ewelina Gutowska-Kozielska. Udajesz się do niej w trudnych sprawach związanych z tokiem studiów, jeśli Twojego problemu nie są w stanie rozwiazać opiekun roku lub dyrektorzy Instytutu lub Katedry ds. studenckich ani Dziekanat. Informacje o dyżurach Prodziekan ds. studenckich znajdziesz w zakładce Dyżury Prodziekanów na stronie Wydziału Filologicznego. Gabinet Prodziekan ds. studentckich znajduje się w budynku neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51, w pokoju 016 na parterze.

z
Nie mam gdzie mieszkać?
z
Nie mam kasy? Gdzie uzyskam pomoc w otrzymaniu stypendium czy zapomogi?
 • Informację o stypendiach studenckich i zapomogach uzyskasz w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów ul. Bażyńskiego 1, p. 116, tel. 523 21 87, e-mail: cossid@ug.edu.pl
 
z
Kiedy będę mieć wolne?
z

Gdzie i jak nauczę się języków obcych?

Absolwenci kierunków neofilologicznych na Wydziale Filologicznym UG kończą studia z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

Na studiach będziesz miał lektorat języka obcego prowadzony przez wykwalifikowanych lektorów z Centrum Języków Obcych, które prowadzi lektoraty i kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2). Zapisy na lektoraty odbywają się przez Portal Studenta. FAQ dotyczące lektoratów.

z

Gdzie najlepiej się uczyć?

Oczywiście w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego (BUG)! Nie omijaj jej szerokim łukiem! Krąży legenda, że był taki student, który ani razu jej nie odwiedził i udało mu się skończyć studia, ale dla filologa, humanisty, tłumacza, kulturoznawcy biblioteka to najlepszy kierunek i miejsce rozwoju.

Do Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego masz 3-6 min. piechotą. Tu czeka na Ciebie 1,5 miliona woluminów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Większość książek jest w wolnym dostępie, część z nich zdigitalizowanych. Korzystanie ze zbiorów BUG ułatwi Ci katalog on-line, czytelnia i pokoje pracy indywidualnej, które możesz z wyprzedzeniem zamówić na cały tydzień, oraz atmosfera pracy i skupienia. Bezcenne!
W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51, znajduje się także specjalistyczna Biblioteka Neofilologiczna z podręcznym księgozbiorem do nauki języków obcych. Tu też warto wpaść i postudiować, jeśli studiujesz jedną z filologii nowożytnych!

z

z

Chciałbym/-łabym przez jakiś czas studiować za granicą?

Dla Ciebie wymyślono programy wymiany zagranicznej studentów Erasmus+ i liczne stypendia zagraniczne np. stypendia DAAD. Szegółowe informacje znajdziesz w zakładce Wymiana zagraniczna. Umieszono tam zasady rekrutacji oraz kontakty instytutowych i katedralnych koordynatorów programu Erasmus+. Koordynatorem wydziałowym jest Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw., tel. +48 58 523 30 25, e-mail: pawel.sitkiewicz@ug.edu.pl, p. 0.14 na parterze w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51.

z

Gdzie rozwinę swoje zainteresowania?

Na Wydziale Filologicznym działa 21 kół naukowych, które oferują bardzo duże możliwości rozwoju naukowego i osobistego, integracji, zdobywania doświadczeń zawodowych, organizacyjnych i nawiązywania współpracy z otoczeniem.

z

Gdzie rozwinę swoje zdolności artystyczne?

Na Uniwersytecie Gdańskim, w ścisłej współpracy z Wydziałem Filologicznym, działa Akademickie Centrum Kultury Alternator. W ramach ACK możesz oglądać najlepsze dzieła kinematografii polskiej i światowej Dyskusyjnym Klubie Filmowym Miłość blondynki, który współpracuje z Katedrą Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologiczym UG. W auli budynku Humanki odbywają się zwykle projekcje filmowe..

Na miłośników śpiewu i tańca czekają odnoszące sukcesy na całym świecie:
z

Lubię sport!

W ramach studiów będziesz mieć zajęcia z WF, prowadzone przez trenerów ze Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Zapisy na WF odbywają się przez Portal Studenta.

Możesz też zapisać się do sekcji sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów z Akademickiego Związku Sportowego UG.
Masz wybór spośród 21 dyscyplin sportowych - zakładka Sekcje.
x

Gdzie znajdę informacje o tym, co dzieje się na Wydziale Filologicznym?

Wszystkie informacje na temat tego, co dzieje się na naszym Wydziale znajdziesz:

Raz na dwa tygodnie będziesz dostawać Newsletter Wydziału Filologicznego. Zapisz się na Newsletter! Możesz z niego zrezygować klikając link rezygnacji, ale nie rób tego! Przegapisz mnóstwo ciekawych informacji!

Masz jakieś informacje do zamieszczenia w naszych kanałach informacyjnych, masz jeszsze jakieś pytanie, chcesz włączyć się w redagowanie wydziałowych social mediów napisz: malcer@ug.edu.pl

z

Biuro karier Uniwersytetu Gdańska – posiada nie tylko oferty pracy, praktyk i staży, ale również daje możliwość uczestniczenia w szkoleniach, targach pracy, spotkaniach z pracodawcami. Co więcej Biuro Karier pomoże Ci przejść ze świata edukacji do świata pracy, przygotować CV, a spotkania z doradcą zawodowym dadzą możliwość omówienia nurtujących Cię kwestii związanych z edukacją, pracą i zdobywaniem doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie BK: biuro-karier.ug.edu.pl

z
Nie znalazłeś/-łaś odpowiedzi na swoje pytanie. Kliknij tu!
Oprac. dr Anna Malcer-Zakrzacka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 30.07.2020 r., 9:23
Data publikacji: pt., 23.06.2017 r., 10:16