IV Międzynarodowa Konferencja pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Pogranicza

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Zakład Literatur Romańskich

Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki

Uniwersytetu Gdańskiego

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału

 

w

IV Międzynarodowej Konferencji pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Pogranicza

 

Szanowni Państwo,

rozpoczęty w 2018 r. cykl konferencyjny ma za zadanie przedstawić wpływ wielkich religii świata – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu na języki i kulturę poszczególnych narodów świata. Tegoroczne spotkanie naukowe zostanie poświęcone wpływowi wielkich religii świata na kulturę i język mieszkańców tzw. pograniczy kulturowych, a także interakcji monoteistycznych religii z lokalnymi religiami, wierzeniami. Pod pojęciem „pogranicze” rozumiemy za Słownikiem Języka Polskiego PWN «obszar w pobliżu granicy dzielącej pewne przestrzenie»; «okres, stan lub obszar, w którym graniczą ze sobą dwie kultury, epoki itp.».

Serdecznie zapraszamy na konferencję filologów, etnografów, teologów reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie hybrydowej: w trybie zdalnym (na platformie Microsoft Teams) oraz stacjonarnie (w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego). Koszt ewentualnego przejazdu i pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Językami roboczymi Konferencji są: język polski, rosyjski, niemiecki. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min – obrady plenarne, 15 min – referaty w sekcjach.

Ważne daty konferencji:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.07.2024 r.
  • Termin dokonania wpłaty: 31.08.2024 r.
  • Termin przeprowadzenia konferencji: 03 ‒ 04.10.2024 r.
  • Termin nieprzekraczalny złożenia tekstów do druku: 05.12.2024 r.

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Gdański, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, ul. Wita Stwosza 51 (p. 237), 80 ‒ 308, Gdańsk

Prosimy zgłaszać swój udział na adres: wrs@ug.edu.pl

 

Koszt opłaty konferencyjnej ‒ w wysokości 310 PLN (75 EUR) należy dokonać na ogólny nr konta UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415, Bank Pekao S.A. IV Oddział w Gdańsku,

ul. Kołobrzeska 43.

Tytuł przelewu (wpłaty) – (KI0C-24).

Przy wpłatach zagranicznych proszę podać następujące dane:

Swift: PKOPPLPW, IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415, tytuł przelewu j.w.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne (materiały konferencyjne, przerwy kawowe itp.) i koszt publikacji artykułu po zaakceptowaniu przez recenzentów w wybranych czasopismach.

Informacja o zasadach druku dot. konkretnych czasopism (liczba punktów, objętość znaków itp.), w których planujemy publikację, udzielają organizatorzy konferencji pod adresem e-mail: wrs@ug.edu.pl. Artykuły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Jeśli artykuł nie zostanie przyjęty do druku, koszty za udział w konferencji nie będą zwrócone.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie konferencyjne!

 

Komitet naukowy:

dr hab., prof. UG Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Alicja Pstyga (Uniwersytet Gdański)

dr hab., prof. UG Agnieszka Haas (Uniwersytet Gdański)

doc. dr, prof. NBU Tatiana Fed (Nowy Uniwersytet Bułgarski, Sofia)

dr hab., prof. UG Dorota Karwacka-Pastor (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Magdalena Jaszczewska (Uniwersytet Gdański)

Komitet organizacyjny:

dr hab. Magdalena Jaszczewska

dr hab., prof. UG Dorota Karwacka-Pastor dr Tatiana Kopac

dr Ewa Wojaczek

dr Jelena Jegorowa dr Wanda Stec

dr Joanna Mampe

Załącznik
Załącznik Rozmiar
zgloszenie.pdf 205.75 KB
ogloszenie.pdf 184.64 KB
anmeldungsformular.docx 19.84 KB
anmeldungsformular.pdf 399.04 KB
einladung.pdf 308.52 KB
zgloszenie.docx 18.37 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Kwiecień 2024 - 20:32; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 22:12; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska