Konkurs Gdańskiego Oddziału PAN na Nagrodę Dla Młodych Naukowców na Najlepszą Publikację Naukową z 2023

Zapraszamy do udziału w IX edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk:

1) humanistycznych i społecznych,

2) biologicznych i rolniczych,

3) ścisłych i nauk o Ziemi,

4) technicznych,

5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Zasady: 

  1. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
  3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl
  4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto
  5. WSZYSTKIE INFORMACJE O NAGRODZIE, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.
  6. Kontakt w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Styczeń 2024 - 11:35; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Styczeń 2024 - 11:54; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka