Zaproszenie do udziału interdyscyplinarnym polsko-niemieckim seminarium dotyczącym tematyki pograniczy. Sminarium jest dofinansowywane!

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza

w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UG

wspólnie z Academia Baltica i Instytutem Kaszubskim w Gdańsku

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnym polsko-niemieckim seminarium pt.

 

Jenseits der Nationen. Grenzräume und Lebenswelten in Polen/

Poza narodami. Obszary przygraniczne i środowiska życia w Polsce.

 
Spotkanie dotyczące tematyki pograniczy odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2023 na pograniczu niemiecko-duńskim w Sankelmarku k. Flensburga. Można w nim jeszcze wziąć udział!
 
Z Wydziału Filologicznego wezmą w nim udział dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, inicjatorka seminarium, dr Magdalena Sacha z Instytutu Badań nad Kulturą oraz referenci z Czech, Japonii, Niemiec i Polski, którzy podzielą się wynikami badań dotyczącymi Ziemi Lubuskiej, Śląska Cieszyńskiego, Kaszub, Pomorza, Śląska Dolnego, dziedzictwa Głuchoniemców (Walddeutsche / Taubdeutsche), granic fantomowych oraz polsko-niemieckiej komunikacji w pasie przygranicznym.
Podczas seminarium odbędzie się także spotkanie autorskie z Magdaleną Parys, polsko-niemiecką pisarką, mieszkającą w Berlinie.
 
Jeszcze mogą wziąć w nim udział wykładowcy, doktoranci i studenci z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy:
  • Opłata w przypadku uczestników z Polski wynosi 70 Euro, studentów 35 Euro.
  • Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie w ośrodku położonym nad malowniczym jeziorem oraz zwrot kosztów podróży do 230 Euro.
  • Formularz zgłoszenia Online-Anmeldung oraz szczegóły pod linkiem: https://www.sankelmark.de/.../jenseits-der-nationen...
  • Całość przebiegu seminarium będzie tłumaczona na język polski.

seminarium

To dobra okazja do zdobycia wiedzy, spędzenia weekendu w Niemczech oraz poznania ciekawych ludzi oraz instytucji!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 11:46; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Listopad 2023 - 08:16; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka