Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność

Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

z

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Do niniejszego pisma dołączam plakat. Proszę o przekazanie informacji o konkursie do grona akademickiego, a w szczególności promotorom prac magisterskich oraz doktorskich oraz – jeśli istnieje taka możliwość – do tegorocznych absolwentów.
Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/
oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Wrzesień 2023 - 10:30; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Wrzesień 2023 - 10:33; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka