Border Seminar 2023: Migration Narratives And Border Studies - po raz 4. na Filologicznym UG

Konferencja naukowa, specjalistyczne seminarium naukowe, warsztaty dla studentów, pokazy filmowe, spektakl teatralny, a nawet performans artystyczny to punkty programu czwartego międzynarodowego sympozjum naukowego Border Seminar Migration Narratives and Border Studies, w którym udział wzięło w sumie ponad 70. uczestników z całego świata.

Border Seminar 2023: Migration Narratives and Border Studies zorganizowane zostało przez uniwersyteckie Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami (International Border Studies Center) oraz pracownię Border Studies na Wydziale Filologicznym UG przy współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Filmowym im. Andrzeja Wajdy na UG oraz grupą badaczy zrzeszonych w ramach Melammu Project.

Program Border Seminar rozpoczął profesor wizytujący UG Jesse Lerner, który w dniach 15-19 maja 2023, we współpracy z Centrum Filmowym im. Andrzeja Wajdy, poprowadził warsztat filmowy dla studentów UG.  Rezultatem warsztatów był zrealizowany zespołowo 20-minutowy film Gdańsk City Symphony: Border Metropolis. Pokaz tego filmu odbył się w dniu 26 maja, a więc na zakończenie obrad konferencji. Poza warsztatami filmowymi, w ramach Border Seminar odbyły się także warsztaty dla studentów, których pasjonuje twórczość literacka. Warsztaty „Writing fronterizo! Creative Writing Workshop with Chicano Authors Santiago Vaquera-Vasquez, Carlos Morton” także zakończyły się prezentacją rezultatów przed publicznością (25 maja).

W dniu 22 maja 2023 odbyła się pierwsza część specjalistycznych warsztatów „Experiencing Borders in Antiquity” dedykowanych badaczom i doktorantom przez członków  sieci naukowej Melammu Project. Ta część konferencji Border Seminar została zorganizowana przez dr. Krzysztofa Ulanowskiego (WNS, UG) i prof. Sebastiana Finka (Uniwersytet w Innsbrucku). W warsztacie wzięli udział badacze z Włoch, Austrii, Bułgarii, Anglii, Estonii i Polski. Przedmiotem namysłu było postrzeganie i przekraczanie granic w starożytności, starożytne teksty mówiące o doświadczeniach przekraczania granic, granice w tych tekstach, specjalne obrzędy lub idee religijne związane z przekraczaniem granic, hierarchie granic.

Zasadnicza część Border Seminar, a więc konferencja naukowa: Migration Narratives and Border Studies rozpoczęła się 23 maja 2023. Gości przywitała Prodziekan Wydziału Historycznego do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG. Następnie głos zabrał dr Grzegorz Welizarowicz, Przewodniczący Rady Naukowej International Border Studies Center, który przedstawił działalność centrum jako uprawianie Border Studies w charakterze „akompaniamentu” (Barbara Tomlinson i George Lipsitz).

Wykład otwierający pierwszy dzień obrad (23 maja 2023) wygłosił profesor archeologii z University College of London Andrew Gardner. W kolejnym dniu, obrady przeniesione do gościnnego Muzeum Emigracji w Gdyni otworzył profesor David Newman z Ben Gurion University of the Negev. W czwartek (25 maja) obrady ponownie toczyły się w budynkach na kampusie UG w Oliwie. W tym dniu gości konferencji powitał wykład profesora Stephena Elliot Wilmer z Trinity College w Dublinie. Wszystkie trzy wkłady inaugurujące kolejne dni obrad miały wspólny mianownik a były nim oczywiście granice i migracje. W sposób właściwy dla reprezentowanej przez siebie dyscypliny o granicach imperiów opowiadał archeolog (Gardner: Empires, Frontiers and Border Studies: Broadening the Dialogue), o wizualizacjach granic w karykaturach mówił reprezentujący geografię polityczną Newman (The Visualisation of Borders Through Humour:  Caricatures and Cartoon Representations of Contemporary Boundaries), natomiast o narracjach dotyczących przekraczania granic w teatrze opowiadał wybitny specjalista od dramatu, filmu i muzyki (Wilmer: Migration Narratives in Theatre Performance).

Każdy dzień obrad wypełniały liczne sesje panelowe w tym tak istotne jak „Liquid Trajectories: Global Stories of Flight and Migration”, której przewodniczyła prof. Astrid Fellner, Dziekan Wydziału Filozofii na Saarland University. Sesja ta poruszyła istotny jak się wydaje z perspektywy IBSC wątek badawczy, tj. istnienie granic w rozumieniu morskim, pływów, itp. Inne ciekawe sesje badawcze to między innymi sesja językoznawcza jaka odbyła się w Muzeum Emigracji, sesja na temat Południowego Zachodu USA, sesje dotyczące spraw ukraińskich i pogranicza wschodniego Polski, sesja Border Imaginaries and Border Aesthetics czy sesja otwierająca drogę do współpracy pomiędzy młodymi badaczami migracji z Polski, Ukrainy i Pakistanu.

Wyjątkowym i niezapomnianym uzupełnieniem programu konferencji naukowej było przedstawienie teatralne. 23 maja 2023 w sali teatralnej im. Jerzego Limona pokazano spektakl Dreamscape kalifornijskiego zespołu Rickerby’ego Hindsa. Na scenie wystąpili Natali Chloe Micciche w roli Mayishii Miller oraz John “Faahz” Merchant w roli Coronera, Policjanta, Dyspozytora. Spektakl pokazany został nie tylko dla uczestników konferencji; w pokazie wzięła udział grupa studentów UG oraz klasa humanistyczna II LO w Sopocie. Dnia następnego zespół z Kalifornii poprowadzil warsztat „Amplified Fidelity: An Exploration of Beats Without Borders” dla uczestników konferencji w Muzeum Emigracji.

We wtorek w godzinach wieczornych rozpoczął się także performance Martina Blaszka zatytułowany TWO NIGHT WALKS, THREE BORDERS. Artysta przeszedł na przestrzeni nocy z Gdańska Wrzeszcza do Muzeum Emigracji ciągnąc za sobą wózek z instalacją, którą w Muzeum Emigracji w dniu następnym demontował, aby nocy kolejnej odbyć spacer powrotny do UG, i dokonać rozłożenia instalacji w finalnym dniu konferencji. Performansowi towarzyszył opis kuratorski. Artysta Martin Blaszk, który jest także badaczem, w czwartek 25 maja wygłosił referat „An Ambulent Process - Containers and Repertoires in the Devising Performance Laboratory”.

Na drugi dzień obrad konferencji, który odbywał się w Muzeum Emigracji w Gdyni, składały się sesje naukowe, w tym oczywiście ta, dotycząca muzealnych narracji dotyczących migracji. W sali kinowej Muzeum odbył się także wykład profesora wizytującego UG Jessiego Lernera zatuytułowany „Hall of Mirrors” oraz pokaz jego filmu Frontierland/Frontierlandia (1995).

Wydarzeniem podsumowującym Border Seminar 2023 była debata: “Border Studies in Gdańsk: Towards a Border Aesthetics Program at the University of Gdańsk”. W moderowanej przez Rossa Aldridge’a dyskusji wzięli udział: Astrid Fellner (North American Literary and Cultural Studies at Saarland University and UniGR-Center for Border Studies), Stephen Wilmer (School of Drama, Trinity College Dublin), David Newman (Department of Politics and Government, Ben-Gurion University), Santiago Vaquera-Vasquez (Department of Spanish and Portuguese, UNM Albuquerque), Emmanuel Brunet-Jailly (Professor & Jean Monnet Chair, School of Public Administration, University of Victoria). Mówcy odnieśli się do dwóch zasadniczych kwestii: stan Border Studies na świecie oraz nowe cele, jakie może realizować IBSC na UG.

Do powyższego opisu wielu wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, które składały się na Border Seminar 2023, dodać także należy pokazy filmowe. Pokaz filmu Ruins (2001) Jessiego Lernera odbył się w Bibliotece Głównej 19 maja. Pokaz The Fragmentations only Mean … (2021) tego samego reżysera odbył się z udziałem autora 26 maja w klubie Dwie Zmiany w Sopocie w ramach zamknięcia Border Seminar. David Newman poprowadził warsztat filmowy, na którym komentował swój film Peeking over the Wall - muru pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami. Pokaz innego filmu przywiezionego przez Newmana, Le Mur - The Wall (Belgium, 1998) został odwołany, ale sam film został udostępniony zainteresowanym uczestnikom. Stephen Wilmer pokazał swój i jego syna Alexa film dokumentalny One in a Million (2023). Ta projekcja kończyła program Border Seminar.

W Border Seminar wzięło w sumie ponad 70. uczestników z całego świata w tym ok. 45 z nich stawiło się w Gdańsku osobiście. Border Seminar 2023 był największym wydarzeniem orgaznizowanym dotychczas przez IBSC i największym Border Seminar w jego historii. Konferencja zgromadziła badaczy z m.in. Niemiec, Izraela, USA, Kanady, Chin, Pakistanu, Ukrainy, Finlandii, GB, Litwy, Czech, Austrii, Włoch. Całość programu Border Seminar przygotował i koordynował Grzegorz Welizarowicz z zespołem: Rossem Aldridgem, Martinem Blaszkiem, Krzysztofem Ulanowskim i Anną Mazurkiewicz.

Organizatorzy liczą na to, że nawiązane kontakty zaowocują wspólnymi projektami oraz rozwojem badań nad granicami na UG. W licznych dyskusjach wyłoniła się perspektywa wskazująca na unikatową rolę jaką może odegrać nasz ośrodek jako stymulujący namysł i praktykę graniczną.

Border Seminar odbyło się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 15-26 maja 2023.

Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
Border Seminar 2023
tekst: G. Welizarowicz/Mazurkiewicz), zdjęcia: G.Welizarowicz

z

 

 

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Kwiecień 2023 - 11:01; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Czerwiec 2023 - 11:55; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka