fbpx Konferencje/Conferences | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje/Conferences

Konferencje/Conferences

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2022-05-24 17:00 Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), Gdański Teatr Szekspirowski Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog - Polemika Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense Honorowy Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski Współorganizatorzy: Miasto Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar”, Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy, Velvet Spoon, Instytut Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Partnerzy: Bank Pekao, Sponsorzy: Grupa NDI, Kameralnie, Sprint, Ziaja Patronaty Medialne: Tok.FM (patronat ogólnopolski), Teatr, Prestiż, Zawsze Pomorze, trojmiasto.pl, gdansk.pl, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk (patronat lokalny), Radio Mors UG, Gazeta Uniwersytecka
2022-06-08 09:00 Centrum Ekumeniczne, Dwór II, Oliwa, ul. Polanki 124 - sesje przedpołudniowe 8 i 9 czerwca 2022 Instytut Historii Sztuki UG, sala im. prof. Konstantego Kalinowskiego, Gdańsk, ul. Elżbietańska 3 (wejście od ul. Bielańskiej 5) - sesja popołudniowa 8 czerwca 2022 Colloquium Neolatinum (edycja VIII) Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora, Zakład Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny UG
2022-08-10 09:00 Gdańsk, Uniwersytet Gdański XXVIII Konferencja Visible Evidence Zakład Mediów i Filmu, Wydział Filologiczny UG, Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy
2022-09-02 09:00 Academia Baltica, Sankelmark/Flensburg Polsko-niemieckie seminarium POLEN UND DEUTSCHE IM ZWEITEN WELTKRIEG. ERINNERUNGSKULTUR UND DISKURSORDNUNG Academia Baltica, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG
2022-09-15 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG on-line Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce” Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2022-10-08 09:00 Wydział Filologiczny UG Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja GÜNTER GRASS. DIALOGI I KONFRONTACJE INTERKULTUROWE / INTERKULTURELLE DIALOGE UND AUSEINANDERSETZUNGEN / INTERCULTURAL DIALOGUES AND ENCOUNTERS Instytut Filologii Germańskiej UG, Wydział Filologiczny UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, International Border Studies Center UG, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, Wydział I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytut Kaszubski.
2022-10-19 09:00 Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej Instytut Filologii Polskiej UG
2022-11-14 09:00 Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydział Filologiczny UG Konferencja naukowa "Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność" Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydział Filologiczny UG
2022-11-17 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny on-line III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wielkie Religie Świata w Języku i Kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne Dziedzictwo Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego: dr Magdalena Jaszczewska dr Wanda Stec, dr Tatiana Kopac Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego (on-line)
2022-11-24 09:00 Wydział Filologiczny UG Przyroda a dyskursy narodowe Instytut Filologii polskiej UG, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
2022-12-01 09:00 Wydział Filologiczny UG Słowotwórstwo w różnych dyskursach Instytut Filologii Polskiej UG, Zakład Języka Polskiego

Wykłady otwarte

Brak zbliżających się konferencji.

Szkolenia

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2022-06-11 11:00 Online na platformie Microsoft Teams Webinar metodycznym dla nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej oraz pokrewnych nauk humanistycznych Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG Zakład Filologii Klasycznej UG