fbpx Konferencje/Conferences | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje/Conferences

Konferencje/Conferences

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2022-09-02 09:00 Academia Baltica, Sankelmark/Flensburg Polsko-niemieckie seminarium POLEN UND DEUTSCHE IM ZWEITEN WELTKRIEG. ERINNERUNGSKULTUR UND DISKURSORDNUNG Academia Baltica, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG
2022-09-15 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG on-line Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce” Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2022-10-08 09:00 Wydział Filologiczny UG Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja GÜNTER GRASS. DIALOGI I KONFRONTACJE INTERKULTUROWE / INTERKULTURELLE DIALOGE UND AUSEINANDERSETZUNGEN / INTERCULTURAL DIALOGUES AND ENCOUNTERS Instytut Filologii Germańskiej UG, Wydział Filologiczny UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, International Border Studies Center UG, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, Wydział I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytut Kaszubski.
2022-10-19 09:00 Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej Instytut Filologii Polskiej UG
2022-11-14 09:00 Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydział Filologiczny UG Konferencja naukowa "Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność" Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydział Filologiczny UG
2022-11-17 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny on-line III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wielkie Religie Świata w Języku i Kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne Dziedzictwo Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego: dr Magdalena Jaszczewska dr Wanda Stec, dr Tatiana Kopac Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego (on-line)
2022-11-24 09:00 Wydział Filologiczny UG Przyroda a dyskursy narodowe Instytut Filologii polskiej UG, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
2022-12-01 09:00 Wydział Filologiczny UG Słowotwórstwo w różnych dyskursach Instytut Filologii Polskiej UG, Zakład Języka Polskiego

Wykłady otwarte

Brak zbliżających się konferencji.

Szkolenia

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2022-06-11 11:00 Online na platformie Microsoft Teams Webinar metodycznym dla nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej oraz pokrewnych nauk humanistycznych Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG Zakład Filologii Klasycznej UG