Rok 2023

Rok 2023

Współpraca międzynarodowa Wydziału Filologicznego UG

I Aktywność międzynarodowa studentów.

Wymiana studentów – w ramach Erazmusa

- studenci z Wydziału Filologicznego, którzy wyjechali do zagranicznych uczelni w roku akademickim 22/23 - 89

- studenci z Wydziału Filologicznego, którzy zamierzają wyjechać w roku 23/24 - 135.

Przyjmowanie studentów zagranicznych

Liczba studentów z zagranicy, którzy przyjechali na Wydział Filologiczny

  1. w ramach Erazmusa

- w roku 22/23 - 34

- zamierza przyjechać w roku 23/24 - 25

  1.  na podstawie umów dwustronnych między uczelniami albo w oparciu o inne programy – ok 40, liczba zmienna z semestru na semestr.

Inne formy międzynarodowej aktywności studentów

- praktyki studenckie w ROZA Centre for International and Interdisciplinary Art and Cooperation (Ruszcza-Kraków) podczas rezydencji artystycznej pod kierunkiem Sue Schroeder (CORE Dance, USA). Opiekę nad czwórką praktykantów sprawowała dr Katarzyna Pastuszak;

- „Treasure Iceland – Theatre Inclusions” – wizyta studyjna studentów ZIA na Islandii – próby do spektaklu „Treasure Iceland – Theatre Inclusions” to multidyscyplinarny projekt, dedykowany kulturze i sztuce Islandii, dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Działania w jego ramach były realizowane do marca 2023 roku, przez Gdański Teatr Szekspirowski we współpracy z islandzkim kolektywem artystycznym Vinnslan i Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki UG;

- staż 10 studentów na festiwalu filmowym w Wiesbaden, lipiec 2023 (Instytut Badań and Kulturą);

- wyjazd 11 studentek Filologii Polskiej i Skandynawistyki na wycieczkę studyjną do Niemiec, czerwiec 2023 – odwiedziny na slawistyce w uniwersytetach w Lipsku i Jenie. (Instytut Filologii Polskiej);

- współpraca z Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: wyjazd studentów lingwistyki w 2023 r. w celu udziału w warsztatach lub seminarium naukowym. Temat badania: Stereotypy polsko-niemieckie we wzajemnym widzeniu obu nacji na przykładzie odbioru młodego pokolenia (Instytut Lingwistyki Stosowanej);

- 11 studentów skandynawistyki wzięło udział w NORWEGIAN LITERATURE WORKSHOP IN BRNO, Brno, 10-20.07.2023

-12 studentów skandynawistyki wzięło udział w  międzynarodowym programie  “Norweski język, literatura i kultura” w ramach BIP  (główny organizator Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca);

 

II Wyjazdy naszych pracowników na wykłady, staże, stypendia zagraniczne.

- dr Maciej Rataj (IAiA), 8-12.05. 23, wykłady na Uniwersytecie Maltańskim w ramach Erasmus+;

- dr hab. Olga Kubińska, prof. UG (IAiA), luty 2023, grant rezydencyjny w The Baltic Centre for Writers and Translators, Visby, Szwecja;

- dr hab. Monika Szuba, prof. UG (IAiA), profesor wizytujący na Uniwersytecie Zachodniej Bretanii, czerwiec 2023; sześciomiesięczne stypendium w Rachel Carson Center for Environment and Society przy Uniwersytecie Monachijskim (1.10.2023 do 31.03.2024);

- dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG (IAiA), wykład Polish Echoes in Complicite, 23 marca 2023 we współpracy z the Barbican Centre w Londynie, teatrem Complicite oraz Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, w ramach pokazów inscenizacji powieści Olgi Tokarczuk.

- dr Sylwia Dobkowska (IAiA), Visiting Researcher na Uniwersytecie Meio na Okinawie, kwiecień-wrzesień 2023; wykład dla studentów na Uniwersytecie Meio pt. „Creative English – Research Project”, 20 maj 2023;

- dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG (IAiA), wykład Temporal Plasticity and Aesthetics of Discontinuity in Richard McGuire’s work” oraz przeprowadzenie konsultacji dla studentów, Uniwersytet Bretanii Zachodniej w Breście, 27.09-1.10.2022; udział w szkoleniach, seminariach i konsultacjach w ramach International Partner Week na Uniwersytecie Paderborn, 24-28.04. 2023; udział w seminarium SEENAS „The world is on the move: Literary and Filmic Representations of Migration to American and Europe (Part 2)”, Uniwersyet Christiana Alberta w Kilonii,  25-27.09. 2023;

- dr Aleksandra Wierucka (IBnKl), badania w Ekwadorze, wrzesień 2023 r.;

- dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG (IFG), wykład w Sophia University of Tokio: Zur Konstruktion eines interkulturellen Raumes/ Das Bild von Danzig in Guenter Grass' Lebenswerk, w ramach programu Erasmus+, czerwiec 2023;

- dr Eliza Szymańska (IFG), wykład w Sophia University of Tokio: 'Schreiben aus der Migrationserfahrung'. Interkulturelle Literatur in Deutschland, w ramach programu Erazmus+, czerwiec 2023; w dniach 10.01-13.01.2023 wizyta na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ramach seminarium Polenstudien: Kultur, Literatur, Film, dwa wykłady gościnne;

- dr hab. Katarzyna Lukas, prof UG (IFG), 6.06. – 11.06.2023, Uniwersytet w Burgas (Bułgaria) w ramach “Erasmus+ Teaching and Training Week”;

- dr Dominika Janus (IFG),  2023-01-16 - 2023-01-19, Universitatet Leipzig;

- dr Magdalena Rozenberg (IFG), staż 24.-30.07.2023 oraz 20.-26.11.2023, Europa-Universität Flensburg;

- dr hab. Piotr Millati, prof. UG (IFP), tygodniowe szkoleniu na Malcie w ramach Erasmusa+, styczeń 2023; „Empowerment in ICT Skills Making Use of Technology”; planowane na październik lub listopad 2023 tygodniowe wykłady na polonistyce w Stambule w ramach Erasmus+;

- dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG (IFP), 14-22.04.2023, wykłady dla studentów Leipzig Universität, Institut fuer Slawistikostravs w ramach Erasmus+; 13-27.05.2023, wyjazd w ramach stażu naukowo-badawczego i współpracy do Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities w Budapeszcie;

- dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG (IFP), 03-11.06.2023 wyjazd naukowy z grupą studentek i doktorantek na uniwersytety w Jenie i Lipsku (Niemcy) – Program DAAD „Studienreise”;

- dr Irena Chawrilska (IFP)01.05–31.05.2023, Utrecht University, the Netherlands Visiting researcher; 17-21.06.2023, The Action Research Summer Camp 2023 at Bertha von Suttner Privatuniversität, Innsbruck;   17-21.06.2023, The Action Research Summer Camp 2023 at Bertha von Suttner Privatuniversität, Innsbruck;

- prof. dr hab. Aneta Lewińska (IFP), seminarium doktoranckie w Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Wielka Brytania, Londyn), w roku akademickim 2022/2023;

- dr hab. Zofia Pomirska (IFP), 17 – 21.04.2023 Hochschule Esslingen, Esslingen, Germany (Niemcy) – wyjazd szkoleniowy  w ramach Erasmus+; 8-12.05.2023 Institut für Slavistik, Universität Leipzig, Germany (Niemcy) – wyjazd dydaktyczny;

- dr Magdalena Bulińska (IFR), 27-31.03.2023 Haskoli Islands, Rejkjavik, Islandia wyjazd w ramach Erasmus+;

- dr Joanna Drzazgowska (IFR), 17-21.04.2023, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugalia wyjazd w ramach Erasmus+;

- mgr Angela Macioszczyk (IFR), marzec 2023, Universidad da Coruna, Hiszpania wyjazd w ramach Erasmus+;

 - dr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska (IFR), październik-grudzień 2023, Thalim Unité mixte de recherches/CNRS/Paris Sciences&Lettres - staż zagraniczny;

- dr Katarzyna Kotowska (IFR), październik-grudzień 2023, Académie Goncourt, Paris (stypendium rządu francuskiego);

- dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG (ILS), 19-25.02.2023, wizyta studyjna na Universität zu Köln (Uniwersytet w Kolonii) w ramach projektu pn. ,,Liderzy w zarządzaniu uczelnią’’ realizowanym w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 20-25.03.2023, udział w International Staff Week na Uniwersytecie w Kadyksie (Hiszpania) razem z dr Małgorzatą Godlewską (ILS);

- dr Aleksandra Wróbel (ILS), 23.01.2023, Internationaler Online -Workshop und Fortbildung für Lehrkräfte zum Thema „Deutsch-Unterricht Online”; 17.03.2023, GERMANISTIK DIGITAL - Workshop und Präsentation von Online-Materialien für Germanistik, organizowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Trnavie – Słowacja w ramach Erasmus+;

- dr Karolina Rudnicka (ILS), październik-listopad 2023) miesięczny pobyt naukowy w North-West University (NWU) w Potchefstroom w Republice Południowej Afryki;

- dr Piotr Kallas (ILS), Uniwersytet Bretanii Zachodniej w Breście, 20-24.03.2023;

- dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk (IL),  27.02.– 3.03.2023, przeprowadzenie 8 godzin wykładów na ten temat „Profilaktyka dysleksji z perspektywy mowy polskiej” w Międzynarodowym Tygodniu Nauczania w Kolegium Wileńskim;

- dr Grzegorz Kotłowski (IFKiS), listopad 2023, pobyt w Uniwersytet Manitoba w Winnipeg,  Erasmus +;

- dr hab. Dejan Ajdacic prof. UG (IFKiS), Uniwersytet w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina), maj 2023;

- dr hab. Artur Bracki (IFKiS) prof. UG, staż w ramach Erasmus+, w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja) w dniach 6–10.03.2023. Program treningu: Acceptance of historical memory and the international dialogue memories in modern culture;

- dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG (IRiSW), Shoqan Ualikhanov Kokshetau University (Kokshetau, Kazachstan), 24.04-18.05.2023, cykl wykładów online Mediolingwistyka;

- dr Liliana Kalita (IRiSW), Uniwersytet Ostrawski (Ostawa, Czechy), 20-24.02.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- mgr Małgorzata Marciszewska (IRiSW), Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy), 20-24.02.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Joanna Mampe (IRiSW), Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Praga, Czechy), 27.02-03.03.2023 (wyjazd dydaktyczny); Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 12-16.06.2023 (wyjazd szkoleniowy);

- dr Kinga Okroj (IRiSW), New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria), 13-17.03.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Svetlana Pavlenko (IRiSW), New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria), 13-17.03.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Tatiana Kopac (IRiSW), New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria), 13-17.03.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG (IRiSW), Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy), 27-31.03.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Tatiana Kananowicz (IRiSW), Uniwersytet w Granadzie (Granada, Hiszpania), 2-5.05.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Ewa Konefał (IRiSW), Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 22-26.05.2023 (wyjazd szkoleniowy);

- dr Elżbieta Pietraś (IRiSW), Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 22-26.05.2023 (wyjazd szkoleniowy);

- mgr Iryna Antonenko (IRiSW), Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 22-26.05.2023 (wyjazd szkoleniowy);

- dr Marcin Trendowicz (IRiSW), Istanbul Gelişim University (Stambuł, Turcja), 22-26.05.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Aleksandra Klimkiewicz (IRiSW), Istanbul Gelişim University, (Stambuł, Turcja), 22-26.05.2023 (wyjazd dydaktyczny);

- dr Bianca Sadowska (IRiSW), Yerevan State University (Erywań, Armenia), 11-15.09.2023 (wyjazd szkoleniowy);

- mgr Sveinung Fløgstad (ISiF), w ramach BIP, Uniwersytet Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Rumunia, 30.03-04.04.2023;

- dr Helena Garczyńska (ISiF), w ramach BIP, Uniwersytet Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Rumunia, 30.03-04.04.2023; wykłady w ramach NORWEGIAN LITERATURE WORKSHOP IN BRNO (10-19.07.2023) Masarykova Univerzita, Brno;

- dr hab. Maria Sibińska, prof.UG (ISiF), w ramach BIP, Uniwersytet Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Rumunia, 30.03-04.04.2023; wykłady w ramach NORWEGIAN LITERATURE WORKSHOP IN BRNO (10-19.07.2023) Masarykova Univerzita, Brno;

- dr hab. Kazimierz Musiał, prof UG (ISiF), wizyta studyjna i wygłoszenie wykładu “The Baltic Sea Region and Balticness after Russia’s Invasion of Ukraine-a critical junctures perspective”, Uniwersytet w Aarhus, Dania, 27.03.2023;

- dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska (ISiF); wykłady w Girls’ College w Bulawayo (Zimbabwe), 6-7.03.2023

- dr hab. Maja Chacińska, prof. UG i dr Marta Grzechnik (ISiF); wyjazd studyjny do Sztokholmu, w jego ramach kwerenda w Bibliotece Królewskiej, wizyta w siedzibie Instytutu Szwedzkiego oraz w Centre for Baltic and East European Studies na Uniwersytecie Södertörn; udział tamże w seminarium z wystąpieniem pt. “Hate rhetoric and hate crime from historical and contemporary perspectives”, 29.01.–6.02.2023;

- dr hab. Maja Chacińska, prof. UG i dr Marta Grzechnik (ISiF); wyjazd w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Osace, wygłoszenie wykładów … (prof. Chacińska) i “Sweden and the Baltic Sea region in the 20th and 21st centuries” (dr Grzechnik) oraz warsztatu dla studentów (prof. Chacińska i dr Grzechnik), 5–16.05.2023;

- dr hab Maria Sibińska, prof UG, dr Helena Garczyńska, wizyta studyjna w ramach Erasmus Plus University of Iceland, w jednostkach prowadzących zajęcia z języka i kultury Islandii, Reykjavik, 9 - 13.10.2023;

 

III Przyjmowanie Pracowników z zagranicy na wykłady, staże, stypendia.

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

- prof. Jewgienija Czekareva, Uniwersytet w Charkowie, styczeń 2023, wykłady w Zakładzie Filologii Klasycznej, w ramach programu Erasmus+;

- prof. Jelenka Pandurović, Uniwersytet w Banja Luce, Bośnia i Hercegowina, 8-14 maja 2023, 4 wykłady w ramach Erasmusa poświęcone folklorowi Bośni;

- doc. dr Mariya Połowynkina, Uniwersytet imienia Borysa Hrinczenki w Kijowie (16–20.01.2023), współprowadzenie zajęć w okresie pobytu na stażu;

- mgr Anastasiya Trofymenko, Uniwersytet im. B. Hrynczenki, styczeń 2023, współprowadzenie zajęć w okresie pobytu na stażu;

- prof. Ludmyła Danyłenko, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, marzec 2023;

 

Instytut Badań nad Kulturą

- prof. Mohsen Mobasher, University of Houston, 10-05-7.06.2023, w ramach programu Profesorowie wizytujący UG;

- dr Monika Masłowska, University of Malta, 27-31.III.2023, Warsztaty scenariuszowe: “The same, but different”– a broader perspective on the screenwriting craft”, Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy;

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej

- prof. Richard Jason Whitt, Uniwersytet w Nottingham,14.04.-28.04.2023, w ramach programu Profesorowie wizytujący UG;

- dr Marija Kristeva, Uniwersytet Goce Delchev w Stipie (Macedonia Północna), 06-14.05.2023 w ramach programu CEEPUS;

 

Instytut Logopedii

- prof. Koji Morita z Tokyo, University of Foreign Language – TUFS, maj 2023 r. wizyta szkoleniowa ramach programu NAWA Spinaker na projekt rozwojowy LOSt in Gdańsk;

- prof. Zofia Varetska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 5-10.10.2022, wystąpienie na konferencji "Gunter Grass - dialogi i konfrontacje interkulturowe";

 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

- prof. Paul Allain, University of Kent, 17-20.05.2023, udział w pracach naukowych Between. Pomiędzy Research Group, Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej;

- prof. Stanley Gontarski, Florida State University, 27-22.05.2023, udział w pracach naukowych Beckett Research Group, Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej;

- prof. Rickerby Hinds, University of California Riverside, 20-25.05.2023, prowadzenie warsztatów i reżyseria przedstawienia Dreamscape;

- prof. Andrew Gardner, University College of London, wykład otwierający (keynote) konferencji Border Seminar 2023, maj 2023;

- prof. Carlos Morton, University of California Santa Barbara, prowadzenie warsztatów Writing Fronterizo!, maj 2023;

- prof. Stephen WIlmer, Trinity College of Dublin, konsultant w programie Border Studies na UG, maj 2023;

- prof. David Newman, Ben-Gurion University of the Negev Department of Politics and Government, prowadzenie warsztatów „Film na granicy” podczas Border Seminar, maj 2023;

- prof. John Calvin Merchant, University of California Riverside, prowadzenie warsztatów i aktor w przedstawieniu teatralnym Dreamscape, maj 2023;

- prof. Santiago Vaquera, University of New Mexico, prowadzenie warsztatów Writing Fronterizo! podczas Border Seminar, maj 2023;

- prof. Natali Chloe Micciche, University of California Riverside, Prowadzenie warsztatów i aktorka w przedstawieniu teatralnym Dreamscape, Border Seminar, maj 2023;

- prof. Astrid Fellner, Saarland University, Austria, konsultant programu Border Studies na UG, maj 2023;

- Wong Chang, Theatre du Reve Experimental, Udział w pracach badawczych Beckett Research Group in Gdańsk, maj 2023;

- prof. Jesse Lerner, Claremont Colleges, USA, 7.5-27.5 2023, profesor wizytujący UG, Instytut Anglistyki I Amerykanistyki, Centrum Filmowe UG;

- prof. Robson Correa de Camargo oraz Ronei Vieira, Federal University of Goinia, Goias, Brazil oraz teatr Maskara, maj 2023, wykład Beckett in Brazil;

- prof. Paul Allain, University of Kent, 17-29.10.2022, w ramach programu Profesorowie Wizytujący UG, Zakład Sztuk Scenicznych;  

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

- dr Ekaterina Kharitonova, Uniwersytet Poczdamski (Poczdam, Niemcy), 16.04.2023 (wykład gościnny);

- Irna Grdzelidze, Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 17-21.04.2023 (mobilność szkoleniowa);

- Ketevan Karbaia, Caucasus University (Tbilisi, Gruzja), 17-21.04.2023 (mobilność szkoleniowa);

- prof. Tatiana Fed, New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria), 24-28.04.2023 (mobilność dydaktyczna);

- prof. Zdenka Nedomova, Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy), 07-12.05.2023 (mobilność dydaktyczna);

- dr Lukáš Plesník, Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy), 07-12.05.2023 (mobilność dydaktyczna);

- mgr Lada Gotwaldova, Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy), 07-12.05.2023 (mobilność szkoleniowa);

- mgr Tatiana Savchenko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Praga, Czechy), (staż z konsultacją naukową);

 

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

- dr Marja Seilonen, Uniwersytet w Jyväskylä, 13-17.03.2023;

- dr Santeri Junttila, jesień 2023;

- Christina Kääriä, Uniwersytet Mälardalen, Västerås, Szwecja, 13-16.03.23;

- wizyta 14 nauczycieli z Eigersund adult education center (Eigersund, Norwegia);  warsztaty  językowe dla studentów  linii norweskiej; 30.10.2023;

 

Instytut Filologii Germańskiej

- dr Tetiana Kalzniuk, dr Anna Bratitsa, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, 27.-31.03.2023, zajęcia w IFG (Erasmus, mobilność dydaktyczna);

- Anna Kolomiitseva, Charkiw, Berlin, 21.4.2023, zajęcia w IFG;

- dr Hans Christian Trepte, (emeritus) Universität Leipzig, 16.-19.5.2023, 3 wyklady gościnne;

- dr. phil. Beata Paškevica, Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Rīgā, Łotwa, „Herders Volksliedbegeisterung und ihre Auswirkungen auf den Gelehrtenkreis in Livland/ Fascynacja pieśniami ludowymi u Herdera i jej wpływ na krąg uczonych w Inflantach“, 10.10.2023;

- prof. dr Dieter Stolz, Universität zu Lübeck, prezentacja i dyskusja nad książką Günter Grass. Der Schriftsteller, 7.11.2023;inne

- prof. dr. Michael Braun, Uniwersytet w Kolonii, „Franz Kafkas fragmentarisches Schreiben/ Fragmentaryczne pisarstwo Franza Kafki“, 29.11.2023;

- dr Jakub Forst-Battagila, dyplomata (wcześniej Uniwersytet w Wiedniu), „Jan Sobieski, Karol Lotaryński i bitwa pod Wiedniem - 340 lat od 1683 roku”, 27.10.2023;

- dr. Silke Pasewalck, Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej/Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Oldenburg, „Zum geteilten Erbe als Sujet in der deutschen und polnischen Gegenwartsliteratur/ Współdzielone dziedzictwo jako temat we współczesnej literaturze niemieckiej i polskiej “ 11.04.2024;

- prof. Dr. Peter Arnds, Trinity College Dublin, Irlanda, „‘Aale, Ratten, Unken und noch mehr: Grass‘ politisches Bestiarium und die Weltliteratur“/ „Węgorze, szczury, kumaki i nie tylko: bestiariusz polityczny Grassa a literatura światowa”, maj 2024;

- dr. Joachim Mähnert, Wschodniopruskie Muzeum Krajowe z Działem Niemców Nadbałtyckich/Ostpreußisches Landesmuseum mit Deutschbaltischer Abteilung w Lüneburgu, „Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu i jego nowy oddział Immanuela Kanta”, maj 2024;

 

IV Umowy o współpracy z innymi uczelniami.

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Universität Hamburg

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Universität Leipzig

Universität Paderborn

Universität Trier

Universidad de Cádiz

Universidad de Castilla – La Mancha

Universidad de Jaén

Universidad de Vigo

Universidad de Almería

Universitat Autònoma de Barcelona

Trinity College Dublin

Universita ta Malta

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Artvin Coruh University

Université de Bretagne Occidentale

Université Paris XII Val de Marne

Sveuciliste u Splitu

Vilniaus Universitetas

Shokan Ualikhanov Kokshetau State University (Kazachstan),

Karagandy University (Kazachstan),

Tokiwa University (Japonia)

Narodowa Akademia Sztuk „George Enescu” w Jassach, Rumunia 

Narodowa Akademia Teatru i Filmu w Sofii, Bułgaria

Federalny Uniwersytet Goiás, Brazylia

São Paulo Escola de Teatro, Brazylia

Erazmus+

Alfred Nobel University

Kamianets Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

 

Instytut Filologii Germańskiej UG

Universität Augsburg (Niemcy)

Universität Duisburg

Universität Düsseldorf

Universität Koblenz-Landau

Universität zu Köln

Universität Leipzig

Johannes-Gutenberg-Universität, Germersheim Arbeitsbereich Polnisch

Universität Würzburg

Hochschule Zittau / Görlitz

Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/ Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów (Ukraina)

Universität Wien (Austria)

Università di Verona (Włochy)

Universiteit Antwerpen (Belgia)

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University/Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Kamieniec Podolski (Ukraina)

 

W ramach programu SEA-EU współpraca z następującymi uniwersytetami europejskimi (wymiana na płaszczyźnie uczelnianej):

Universidad de Cadiz, Kadyks (Hiszpania)

Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Kilonia (Niemcy)

Sveuciliste u Splitu,  Split (Chorwacja)

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej:

Leibniz Universität Hannover (Niemcy)

Universität Flensburg (Niemcy)

Julius-Maximilians Universität Würzburg (Niemcy)

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy)

Technische Universität Chemnitz (Niemcy)

Universidade da Coruña (Hiszpania)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania)

Universidad de Cadiz (Hiszpania)

Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja)

Uniwersytecie Goce Delchev w Stipie (Północna Macedonia)

 Sveuciliste u Splitu (Chorwacja)

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach (Koszyce, Słowacja)

Kahramanmaras Istiklal University (Turcja)

Sivas Cumhuriyet Universitesi (Turcja)

MoU z North-West University (NWU) w Potchefstroom w Republice Południowej Afryki – w trakcie procedowania.

 

Instytut Filologii Polskiej:

Masarykova Univerzita, Czechy Brno

Ostravska Univerzita, Czechy Ostrawa

Univerzita Karlova, Czechy Praga

Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Niemcy Kilonia

Universitaet zu Koeln,  Niemcy Kolonia

 Universitaet Leipzig, Niemcy Lipsk 

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Węgry Budapeszt 

Vilniaus Universitetas, Litwa Wilno 

Cyril And Methodius University In Skopje, Macedonia (Macedonia Północna) Skopje

Universita Ta Malta, Malta Msida 

Istanbul Üniversitesi, Turcja Stambuł

Harbin Normal University, Chiny Harbin

 

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia)

Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)

Uniwersytet w Nisz (Serbia)

Uniwersytet w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina)

Wydział Filologii Czarnogórskiej (Czarnogóra)

Uniwersytet Zagrzebski (Chorwacja)

Uniwersytet w Osijeku (Chorwacja)

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Uniwersytet Ostrawski (Czechy)

Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

Uniwersytet Wileński (Litwa)

Nowy Uniwersytet Bułgarski w Sofii (Bułgaria)

Uniwersytet Wielkotyrnowski (Bułgaria)

Uniwersytet Koloński (Niemcy)

Uniwersytet Granadzki (Hiszpania)

Uniwersytet Gelisim w Stambule (Turcja)

Uniwersytet Anadolu w Eskişehir (Turcja)

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia Północna)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Biznesu w Pradze (Czechy)

Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)

Eurazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L. Gumilowa (Kazachstan)

Państwowy Uniwersytet Wanadzor (Armenia)

Jiangsu University (Chiny)

Donghua University (Tajwan)

Sun Yat-sen University (Tajwan)

University of Ryukyu's na Okinawie (Japonia)

Tokiwa University (Japonia)

 

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

Åbo Akademi

Haskoli Islands

Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Høgskolen I Innlandet

Ita-Suomen Yliopisto

Maelardalens Hoeskola

Masarykova Univerzita

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Södertörn University

Stockholms Universitet

Syddansk Universitet

Turun Yliopisto

Umea Universitet

Universitetet I Agder

Universitetet I Bergen

Universitetet I Oslo

Universitetet I Tromsø

University Of South-Eastern Norway

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy

University of Tartu

Charles  University, Praga

University of Belgrade

Eötvös Loránd University, Budapeszt

 

Instytut Badań and Kulturą

Universität Potsdam w Poczdamie

Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze

Norges Arktiske Universitet w Tromsø

Norwegian University of Science and Technology w Trondheim

Masarykova Univerzita w Brnie

Universitatea Sapientia w Klużu-Napoce

Sveučilište u Splitu w Splicie

Universidad de Cádiz w Kadyksie

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel w Kilonii (Niemcy).

 

Instytut Logopedii

Tokyo University of Foreign Studies ( Japonia)

Vytauto Didziojo Universitetas (Kowno, Litwa)

 

Instytut Romanistyki

Sofia University St Kliment Ohridski, Sofia, Bułgaria

Masarykova Univerzita, Brno, Czechy

Universidad De Huelva, Huelva, Hiszpania

Universidade Da Coruna, A Coruna, Hiszpania

Universidad De León, León, Hiszpania

Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Hiszpania

Haskoli Islands, Reyjkiavik, Islandia

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro, Vila Real, Portugalia

Instituto De Educación Secundaria Antonio Serna, Albatera, Hiszpania

Camões - Instituto Da Cooperação E Da Língua, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Portugalskiej

 

V Konferencje międzynarodowe.

  1. Organizacja konferencji:

- konferencja Bildungsmedien für Erwachsene /Educational Media for Adults / Media edukacyjne dla dorosłych, 6-7.10. 2023, organizacja: dr Ewa Andrzejewska, dr Martin Blaszk, dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

- razem z Pracownią Badań nad Granicami WF UG i International Border Studies Centre UG przygotowanie konferencji Border Studies Seminar 2023; Daty to 23-25.05.2023;

- prof. Artur Blaim, członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji "Utopian Imaginaries" organizowanej przez  Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 4-7. 07.2023;

- dr hab. Monika Szuba, prof. UG: Współorganizacja międzynarodowej konferencji Hugh MacDiarmid 1923-2023: Visions and Revisions na Uniwersytecie Zachodniej Bretanii 15-16.06.2023;

- Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja „Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters”, Gdańsk 6-9.10.2022;

- dr Karolina Rudnicka, członkini komitetu naukowego międzynarodowej konferencji VALP6 - Variation and Processing 6 organizowanej w Vigo w Hiszpanii w czerwcu 2024; 

-  konferencja VII Foro de Lingüística Hispánica Panorama de temas y métodos de investigación, 11-13.05.2023;

- 12 sesji zdalnych zorganizowanych w ramach Komisji Folklorystycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistycznego na temat publikacji  folklorystycznych, w okresie 2022-2023;

- 9 sesji zdalnych zorganizowanych w ramach Komisji Folklorystycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistycznego na temat Koty w słowiańskich kulturach ludowych, w okresie 2022-2023;

- 7 spotkań w ramach Zespołu "Narracje Wizualne Folkloru Słowiańskiego" - Międzynarodowy Komitet Slawistyczny, w okresie 2022-2023;

- konferencja Kanon lub kanony słowiańskiej fantastyki literackiej, 6 V 2023 (Serbia, Rosja, Polska), konferencja online;

- konferencja «ЛІТЕРАТУРНИЙПРОЦЕС: ВІДНАЦІЇКОЛОНІЗОВАНОЇДОНАЦІЇ-ПЕРЕМОЖЦЯ» (Proces Literacki: od kolonizowanego narodu do narodu-zwycięzcy), 28 kwietnia 2023;

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne dziedzictwo”, 17-18.11.2022;

- Seminarium Pracowni Badań nad Komunikowaniem Medialnym pt. „Estetyka w komunikowaniu publicznym”, 16.12.2022 oraz przygotowanie publikacji do bloku tematycznego w czasopiśmie „Przegląd Rusycystyczny” z udziałem badaczy z ośrodków zagranicznych;

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Translacja – dydaktyka translacji – translacja pedagogiczna, 19-20.09.2023, organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej UG (współorganizator: dr Joanna Mampe).

 

  1. Udział w konferencjach międzynarodowych:

 

dr Hanna Połomska, dr Mirosław Trybisz:

Pensamiento humanístico ayer y hoy: tradición y (r)evolución en lenguas y literaturas románicas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25-27.09.2023;

dr hab. Marek Baran, prof UG:

Seminario Anual del Círculo Andaluz de Lingüística Aplicada, Almería, 26-27.09.2023;

Dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG:

Konferencja w Mulhouse – 27-28.02.2023 - Langue Maternelle. Perceptions et perspectives actuelles ;

dr hab. E. Czaplewska, prof. UG:

Wspólnie z prof.  Jóhanną Einarsdottir, dr Thora Mastdottir i dr Kate Crow z University of Iceland przygotowała wystąpienie na konferencję ICPLA 2023 pt. Cross-linguistics collaboration: Screening children's speech and language skills. Wystąpienie zostało przyjęte.

dr Maria Faściszewska & Vilma Makauskiene:

„Cluttering intervention for adults: From theory to practice. The Third World Conference on Cluttering”, 16-17 Semptember 2023.

dr Karolina Rudnicka:

wrzesień 2023, udział w konferencji międzynarodowej Hiszpańskiego Towarzystwa Przetwarzania Języka Naturalnego w Jaén w Hiszpanii.

dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG:

Zadar / Šibenik 2023, Chorwacja, 26-27.V. Sveučilište u Zadru, Drugi Brešanov svibanj: kultura i politika Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Groteskne komedije Ive Brešana o političkoj moći i pobunjeniku: uloga ironije u renaraciji (Groteskowe komedie Ivo Brešana o sile politycznej i buntowniku)

dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG:

Gdańsk 2023. 6.V (on line). Канон или канони словенске књижевне фантастикеИзмеђу стихије укуса и преводног канона књижевне фантастике (на примерима превода словенске фантастике у Србији), (Pomiędzy żywiołem smaku i translatorycznego kanonu fantastyki literackiej (na przykładach tłumaczeń fantaastyki słowiańskiej w Serbii)Serbia

dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG:

Nowy Sad 2023, Serbia, 1. VI. Филозофски факултет, Анђели у књижевностиАнђели Милете Продановића (Anioły Milety Prodanovicia)

dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG:

Beograd 2023, Serbia. 13-16. IX. МСЦ Филолошки факултет, 53. Научни састанак слависта у Вукове данеПародирање представа о вампирима у српској књижевности (Parodiowanie przedstawień o wampirach w literaturze serbskiej).

dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG:

Wrocław, 24.02.2023, Międzynarodowa konferencja: Słowiańszczyzna dawniej i dziś język, literatura, kultura, referat: "Polityka językowa u Kaszubów i Rusinów"

mgr Iryna Antonenko:

konferencja „Focus on Ukraine”, 03-04.04.2023, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytet Gdański;

dr Liliana Kalita:

Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Literatura i kultura postsowieckiej emigracji rosyjskiej”, 02.06.2023, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski;

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i teksty. Wojny i konflikty zbrojne w refleksji medialnej, literackiej i językowej”, 29-30.06.2023, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG:

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rusycystyka europejska a współczesność”: „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii”, 13-15.09.2023, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

prof. dr hab. Alicja Pstyga:

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rusycystyka europejska a współczesność”: „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii”, 13-15.09.2023, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr Tatiana Kananowicz:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”, 28-29.09.2023, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (zdalnie);

dr Ewa Konefał:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”, 28-29.09.2023, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (zdalnie);

dr Marcin Trendowicz:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”, 28-29.09.2023, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (zdalnie);

prof. A. Pstyga:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”, 28-29.09.2023, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (zdalnie);

dr Tatiana Kananowicz:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Przekładu 8”, 19-20.10.2023, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

dr Ewa Konefał:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Przekładu 8”, 19-20.10.2023, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

dr Joanna Mampe:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Translacja – dydaktyka translacji – translacja pedagogiczna, 19-20.09.2023, Uniwersytet Gdański;

dr Svetlana Pavlenko:

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna”, 28-29.09.2023, Uniwersytet Wrocławski;

dr hab. Maria Sibińska, prof. UG:

“NORLAs oversetterkonferanse” (konferencja tłumaczy literatury norweskiej) 26-28.06.2023; “ Cultural and Social changes in Post-War Scandinavia and their reflection in contemporary literature, film and arts”, Kraków  25 - 27.10.2023; referat: Gerður Kristnýs Blóðhófnirm(2010) as a reinterpretation of the Norse hierogamy myth of Gerd and Frey;

dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG:

INTERNATIONAL CONFERENCE on The Baltics in a Changing Europe, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Indie 23-24.02.2023

Baltic Geopolitics Network Conference: “From Chaos to the New World Order”. Uniwersytet w Cambridge, 22-23.03.2023;

dr hab.Hanna Dymel-Trzebiatowska:

Internationl conference The Picturebook between Fiction and Reality, organised by the European Network of Picturebook Research and the Croatian Association of Researchers in Children’s Literature (CARCL), Osijek (Chorwacja), 28-29.09.2023

dr Marta Grzechnik:

- “Colonial Entanglements in Central and Eastern Europe Before 1939”. Institute of Polish Culture, University of Warsaw in cooperation with Leibniz Science Campus “Eastern Europe – Global Area”; Uniwersytet Warszawski, 4–5.09.2023.; referat: “Sea, overseas connections, and aspirations of global status – the case of interwar Poland”.

- “The annexation of the Klaipėda (Memel) region to Lithuania, 1923: its international significance and legacy in the context of European borderland micro-regions”. International conference jointly organized by Baltic Region History and Archaeology at Klaipėda University, the Lithuanian Institute of History, Vilnius, and the Centre for Geopolitics at the University of Cambridge; Wilno i Kłajpeda, Litwa; 25–27.052023.; referat: “The importance of access to the Baltic Sea and control of own ports for the new states in post-First World War Europe. The case of Gdynia and the Danzig corridor”.

- 14th European Social Science History Conference. Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja; 12–15.04.2023.; referat: “Colonial Knowledge in Interwar Poland: the Case of the Maritime and Colonial League”.

dr Katarzyna Maćkała:

“Cultural and Social changes in Post-War Scandinavia and their reflection in contemporary literature, film and arts”, Kraków  25 - 27.10.2023; referat: Ibsen ridiculed. Humour and parody in the reception of Ibsen

dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG:

Newstead Abbey Byron Society, Wlk. Brytania (21-22 April 2023) „The Politics of Lyrical Expression in Byron’s Hebrew Melodies, Stanzas for Music and Songs ”.

The University of San Francisco, California, USA, „The World of the Future and the World of the Past in Selected Lyrical Poetry by G.G. Byron”, 2023 IABS (The International Association of Byron Societies) Conference Theme: “New Worlds” (August 7th – 11th 2023), Hosted by The Byron Society of America, Co-Sponsored by The Keats-Shelley Association of America.

The University of Leipzig, Niemcy (5-8 October 2023) „The Politics of Lyrical Expression in Irish Melodies by Thomas Moore”.

prof. dr hab. Aneta Lewińska, dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, prof. dr hab. Przemysław Gębal:

V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej w Londynie, 26 listopada 2023 r. (forma hybrydowa) V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej - Polish Academy of Social Sciences and Humanities (passhlondyn.eu)

 

VI Projekty naukowe / granty międzynarodowe

- prof. dr hab. Przemysław Gębal: Realizacja badawczego grantu interwencyjnego (2023/2024) ‘Mapowanie nowych agentów i tendencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego wśród ukraińskich imigrantów w Polsce we współpracy z partnerami ukraińskimi z Uniwersytetu w Łucku i w Berdiańsku’.

- dr Łukasz Kumięga, prof. dr hab. Przemysław Gębal:  projekt - „Nauczanie przedmiotowe z uwrażliwianiem językowo-kulturowym” , Uniwersytet Gdański, Seminar Weingarten, Niemcy (Jan Wischmann, Axel Goy, Thomas Rädle, Ute Ballweber)

- dr Anna Gryszkiewicz: China Horizons / Dealing With a Resurgent China (DWARC), finansowanie z programu UE Horyzont Europa, nr 101061700, kierownik: dr hab. Marcin Jacoby, prof. SWPS.

- dr Marta Grzechnik: grant Instytutu Szwedzkiego na projekt “Migration and Democracy: Confronting Illiberalism in the BSR”, kierowniczka projektu: dr Olga Sasunkevich (Uniwersytet w Göteborgu).

- dr hab. Maja Chacińska i dr Marta Grzechnik: grant Instytutu Szwedzkiego na wyjazd studyjny do Sztokholmu.

- dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG: grant Rady Państw Morza Bałtyckiego - Young People Network for Balticness 2.0. (2022-2024), Kierownik projektu: Kazimierz Musiał 

 

VII Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych, Radach, Stowarzyszeniach Międzynarodowych.

- prof. dr hab. Artur Blaim: współpraca międzynarodowa - członek Academia Europea, członek zarządu Utopian Studies Society-Europe, członek międzynarodowej Rady Redakcyjnej Utopian Studies (University of Pennsylvania Press);  recenzje wydawnicze dla Princeton University Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave Macmillan,  Nordic Journal of English Studies;

- dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG: Komitety naukowe czasopism: Le Langage et l’homme, STUDII SI CERCETARI FILOLOGICE. SERIA LIMBI STRAINE APLICATE

(Etudes et recherches scientifiques. Série Langues Etrangères Appliquées);

- dr hab. Marek Baran, prof. UG: członek komitetu naukowego ACCI (Asociación Culturaly Científica Iberoamericana) z siedzibą w Madrycie;

- dr Mirosław Trybisz: członek Asociación Española de Estudios Lexicográficos;

- dr Joanna Drzazgowska: członek Associação Internacional de Lusitanistas;

- dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG: członkowstwo w Société d’histoire littéraire de la France oraz Modernitas;

- dr hab. Dorota Karwacka-Campo, prof. UG: członkostwo w Associazione Internazionale Professori d'Italiano oraz Sociedad Espanola de Italianistas; 

- dr Katarzyna Kotowska: członkini Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines, siedziba Paryż;

- prof. dr hab. Przemysław Gębal, dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG, dr Łukasz Kumięga: Redaktorzy naukowi serii wydawniczej InterVAL w oficynie wydawniczej Vandenhoeck&Ruprecht Verlage w Getyndze;

- dr hab. Zenon Lica, prof. UG: członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;

- dr Maria Faściszewska: przynależność do stowarzyszeń: ICA – International Cluttering Association  (representative) oraz ECF - European Clinical Fluency Specialist;

- dr Olga Nowak: 2020 - 2024 Secondary Proposer, członkini zarządu oraz członkini europejskiego projektu naukowo-badawczego Cost Action ca1919 "Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Culture Area" (iCOn-MICS);

- dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG: Macierz Serbska, Nowy Sad, Serbia;

- dr hab. Artur Bracki: członek Kolegium Redakcyjnego „Kijowskie Studia Polonistyczne” (2011-), Kolegium Redakcyjne «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (Ukraina, 2014-), Kolegium Redakcyjne „Питання культурології” (Ukraina, 2016-), Kolegium Redakcyjne „Культура і мистецтво в сучасному світі” (Ukraina, 2016-), Kolegium Redakcyjne „Вісник КНУКіМ. СеріяМистецтвознавзтво” (Ukraina, 2016-), Kolegium Redakcyjne „Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки” (Ukraina, 2018-), Specjalistyczna Rada Naukowa (doktorska i habilitacyjna) przy Uniwersytecie imienia Borysa Hrinczenki, Kolegium Redakcyjne „Науковий вісник КДПУ. Філологічні студії” (Ukraina, 2013-), Kolegium Redakcyjne „Студії з україністики” (Ukraina, 2012-).

- dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG: Przewodniczący Komisji Folklorystycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów; Redaktor naczelny czasopisma Novorečje (Beograd, Serbia), członek rady czasopisma: Slavistika (Beograd, Serbia), członek redakcji czasopisma,  Български фолклор (Folklor bułgarski, Sofia, Bułgaria).

- mgr Iryna Antonenko: członek The Association for Literary Urban Studies, członek The Don DeLillo Society;

- dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG: ekspert zagraniczny w Centrum Badań Kultury i Tożsamości Regionu, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy).

- dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG: członek Mediolingwistycznej Komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów (UNESCO), międzynarodowy ekspert w QS Intelligence Unit (QSIU), członek Rady Naukowej czasopisma „Urbis et Orbis” (Armenia), recenzent w czasopiśmie „Slavistica Vilnensis” (Litwa);

- dr Jacek Splisgart: członek The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).

- dr Marta Grzechnik: Rada naukowa International Border Studies Center, Uniwersytet Gdański; Rada redakcyjna serii książkowej “Politics and Society in the Baltic Sea Region”, Uniwersytet w Tartu.

- dr hab. Maria Sibińska, prof. UG: członek Rady Naukowej Scandinavica: an international journal of Scandinavian studies (Norwich)

- dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG: Rada naukowa czasopisma Baltic Worlds (Uniwersytet Södertörn)

- prof. dr Marion Brandt, wiceprzewodnicząca Internationale Alfred-Döblin-Gesellschaft

 

VIII Inne:

Zakład Filologii Klasycznej - współpraca z Instytutem Studiów Klasycznych i Archeologii (Classics and Archaeology, Faculty of Arts) Uniwersytetu Maltańskiego (University of Malta, Msida).

dr Adam Szczegielniak (IAiA) - współpraca z prof. J. F Bailyn z Stony Brook University, New York w organizacji i prowadzeniu międzynarodowej szkoły językoznawczej NYI Global Institute of Cultural, Cognitive, and Linguistic Studies (https://nyispb.org/); współpraca naukowa z prof Ivoną Kucerovą z McMaster University, Canada - w tym roku opublikowany jeden artykuł, drugi w procesie przyjęcia; recenzent grantów naukowych dla Irish Research Council. 

Zakład Translatoryki IAiA - Cykl Translating Europe Workshops (międzynarodowe konferencje i warsztaty),współorganizowany przez Generalną Dyrekcję ds. Tłumaczeń Pisemnych UE - najnowsza edycja 30-31 marca 2023. 

prof. dr hab. Jean Ward, dr Roksana Zgierska (IAiA) - współpraca z międzynarodowym projektem The Power of the Word https://www.powerofthewordproject.com

prof. dr hab. Jean Ward, dr Maria Fengler, dr Aleksandra Wisniewska (IAiA) - współpraca z powstającą się grupą badawczą w W. Brytanii zajmującą się Catholic Women Writers https://www.campion.ox.ac.uk/events/catholic-women-writers-symposium

dr hab. Monika Szuba, prof. UG (IAiA) - współpraca z badaczami oraz artystami szkockimi i francuskimi w projekcie Hands Across The Sea: Collaboration, Innovation & Blue Humanities in the Highlands & Islands of Scotland and Western Brittany (https://handsacrosstheseacom.wordpress.com/)

Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi (IAiA) - w kwietniu 2023 Uniwersytet Karola w Pradze oraz paryska Sorbona zaprosiły do przedstawienia koncepcji działań Beckett Research Group in Gdańsk.

International Online Theatre Festival 2023

Współorganizacja z University of Amsterdam oraz TheTheatreTimes webinaru Narrating Communism-Capitalism Transformation in Contemporary Polish Theatre, jednym z panelistów był prof. Tomasz Wiśniewski.

W maju wydarzenia akademickie odbywające się w ramach festiwalu rozproszonego „Between. Pomiędzy 2023” współorganizowane są z Narodową Akademią Sztuk „George Enescu” w Jassach, Rumunia; Federalnym Uniwersytetem Goiás, Brazylia oraz Florida State University w USA.

Instytut Filologii Germańskiej - Instytut współpracuje z niemieckim wydawnictwem Peter Lang przy serii wydawniczej „Danziger Beiträge zur Germanistik” (a także z Austriackim Forum Kultury); prowadzona jest wymiana międzybiblioteczna z Archiwum Literackim w Marbach (otrzymujemy dublety książek, w zamian przesyłamy nasze czasopismo „Studia Germanica Gedanensia”).

dr Ewa Andrzejewska, projekt studencki dla uczniów liceum z Gdyni oraz dla uczniów z Carl-Friedrich-von Simens-Gymnasium Berlin Spandau pt. „Danzig”, 1.07.2023; spotkanie na UG nauczycieli z Carl-Friedrich-von Simens-Gymnasium Berlin Spandau  z studentami specjalności nauczycielskiej IFG. 18.11.2023.

dr Magdalena Rozenberg, współorganizowanie cyklu wykładów online w semestrze zimowym 2023/2024 w ramach projektu Partners in Mobility, tytuł: Ziel Gesundheit: Gesundes Lehren und Lernen von Fremdsprachen, organizatorze: Europa-Universität Flensburg (EUF, Niemcy) i Instytut Filologii Germańskiej UG.

prof. dr hab. Przemysław Gębal (ILS), współpraca ze Staatliches Seminar fuer Didaktik und Lehrerbildung w Weingarten (Niemcy); współpraca z uniwersytetem w Montrealu (Kanada) - kształcenie nauczycieli języków obcych, w czerwcu wizyta w UG Karine Bissonnette z tej uczelni; przygotowanie do podpisania umowy o współpracę na kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego między UG a Uniwersytetem w Łucku (Ukraina); współpraca z Prof. Sarah Mercer z Uniwersytetu w Grazu (Austria), publikacja ‘English Teaching and Learning. Education for Life’, (2023) w PWN; opieka naukowa w ramach grantu naukowego POLONISTA - stypendysta dr Jacopo Saturno- Universita di Bergamo (Włochy), w nowym roku akademickim zainteresowane opieką dwie osoby; recenzent w postępowaniach habilitacyjnych w 2023 roku w Czechach (Brno) i we Francji (Mulhouse);

prof. dr hab. Artur Blaim (IAiA) - recenzje wydawnicze dla Princeton University Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave Macmillan,  Nordic Journal of English Studies.

dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG (IL), wraz z zespołem (dr Irena Chawrilska, prof. Sylwia Mrozowska, dr Michał Pruszak, dr Martyna Wielewska-Baka, mgr Sonia Czaplewska) uzyskała w 2022 roku środki z programu NAWA Spinaker na projekt rozwojowy LOSt in Gdańsk, którego przygotowanie odbyło się przy współpracy pracowników akademickich (m.in. z Tokyo University of Foreign Language – TUFS) z Japonii;

 dr Maria Faściszewska (IL), mentor Vilmy Makauskiene (Vytautas Magnus University) w ramach ECSF ( ‘European Clinical Specialization in Fluency Disorders');

dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG (IL), w terminie 14-20 maja br. zwyjazd z grupą studentów II roku licencjackich studiów logopedycznych do Kolegium Wileńskiego na Litwę;

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG – czerwiec 2023, przyjęcie na dwutygodniowy staż z konsultacją naukową mgr. et mgr. Tatiany Savchenko – doktorantki Wyższej szkoły ekonomicznej w Pradze, Zakład języków słowiańskich (Czechy);

Zakład Sztuk Scenicznych (IAiA) - Międzynarodowa współpraca instytucjonalna:

  • ROZA Centre for International and Interdisciplinary Art and Cooperation 
  • CEMiPoS (Centre for Environmental and Minority Policy Studies) 
  • Hijikata Tatsumi Archive - KEIO University Art Centre 
  • teatr Complicite
  • Instytut Kultury Polskiej w Londynie
  • The Barbican Centre in London.

2.10-18.12 2023 - Podwójna wystawa w Bibliotece UG: „Wspomnienie Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu” z Muzeum im. Herdera i dwujęzyczna wystawa „Johann Gottfried Herder aus Mohrungen in Ostpreußen. Leben − Werk – Bedeutung/ Johann Gottfried Herder z Morąga w Prusach Wschodnich. Życie – dzieło – znaczenie. Współorganizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej, Muzeum im. Herdera w Mrągowie, Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen/Bayern, Niemcy. 

„Nauczanie islandzkiego” –  2022/23- 2026/27

W roku 2020  z inicjatywy ISiF  i przy aprobacie władz dziekańskich Wydziału Filologicznego, rozpoczęto pertraktacje z The Árni Magnússon Institute, jednostki działającej w ramach University od Iceland, ale  podlegającym islandzkiemu Ministerstwu Edukacji, Nauki i Kultury,   w sprawie utworzenia na kierunku skandynawistyka lektoratu języka islandzkiego. W roku  2021  JMRektor  Uniwersytetu Gdańskiego podpisał list intencyjny z  The Árni Magnússon Institute , dotyczący pięcioletniego programu nauczania języka  islandzkiego, wdrażanego od roku akademickiego 2022/2023 ( z możliwością przedłużenia).  Partner islandzki  zobowiązał się do pomocy w procesie rekrutacji  wykładowcy oraz dofinansowania wynagrodzenia lektora zatrudnionego na etacie w UG.

dr Marta Grzechnik: organizacja międzynarodowego warsztatu naukowego/projektowego “MiDem – Migration and Democracy: Confronting Illiberalism in the Baltic Sea Region” na Uniwersytecie Gdańskim, 21–23.05.2023.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 11:17; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 22. Listopad 2023 - 15:31; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej