fbpx Dr Marta Cebera laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dr Marta Cebera laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców

Dr Marta Cebera laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców

24 września 2020 po raz 45. przyznano Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia. Nagrodę w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała dr Marta Cebera.
Dr Marta Cebera jest adiunktem w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska otrzymała za wybitne osiągnięcia naukowe. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teatru i dramatu XIX oraz XX wieku, a także sztuki aktorskiej i jej przemian na przestrzeni wieków.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy!
z
Dr Marta Cebera – doktor nauk o sztuce, absolwentka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (2019). Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie rozprawy „Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej:, pisanej pod opieką prof. UG, dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk. Autorka artykułów w czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych. Publikowała w takich czasopismach, jak: „Teatr”, „Zarządzanie w kulturze”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „EKRANy”, „Fragile”, „Gdyńskie Zeszyty Filmowe SCRIPT”, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 września 2020 roku, 13:05