fbpx VII edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

VII edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery

VII edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery

 
 Medi@stery to  pierwszy w Polsce ogólnopolski konkurs  przeznaczony dla Absolwentów studiów magisterskich na kierunkach zakładających realizację efektów uczenia się w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Nagrody w konkursie odebrało dotychczas 18 laureatów, których rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, oryginalnością tez oraz odkrywczym charakterem. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”, wnosząc istotny wkład w rozwój medioznawstwa i przyczyniając się  do torowania drogi indywidualnym, twórczym  i wartościowym dokonaniom.
 
Wśród laureatów dominowali studenci Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy ku naszej radości stanowią już grono doktorów lub kończą studia doktorskie. O osiągnięciach naszych laureatów możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej Konkursu, który otwierając przed Absolwentami nowe perspektywy badawcze staje się dokumentacją ich pierwszych naukowych dokonań.
 
Zapraszając do udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie www.mediastery.ug.edu.pl.
Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 20 listopada 2020 roku.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 lipca 2020 roku, 12:49