fbpx Zaproszenie MNiSW do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zaproszenie MNiSW do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”

Zaproszenie MNiSW do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich.

Termin składania ofert został przedłużony do 15 czerwca 2020.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 maja 2020 roku, 12:10