fbpx Konferencja studencka: Wyspa.Młodość 2020 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja studencka: Wyspa.Młodość 2020

Konferencja studencka: Wyspa.Młodość 2020

XI Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY
 
11‒17 maja 2020 r.
 
KONFERENCJA STUDENCKA: WYSPA.MŁODOŚĆ 2020
 
Jednym z wiodących zadań Festiwalu Between.Pomiędzy jest wspieranie czynnego uczestnictwa w nauce, kulturze i sztuce osób młodych i z tego względu w dniach 13-14 maja 2020 chcemy zapewnić  studentom i doktorantom przestrzeń do wymiany doświadczeń badawczych w ramach krajowej konferencji naukowej Wyspa młodość 2020. Do udziału zapraszamy studentów, którzy chcą podzielić się efektami swoich badań, prowadzonych podczas seminariów licencjackich i magisterskich, bądź w szkołach doktorskich. Zapraszamy teatrologów, tłumaczy, filmoznawców, literaturoznawców i językoznawców, jak również studentów zajmujących się innymi dyscyplinami naukowymi. Chcemy zapewnić młodym badaczom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Ponadto, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość spotkać się z bardziej doświadczonymi badaczami z kraju i z zagranicy. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na praktycznym aspekcie badań studentów.
 
WYSPA.MŁODOŚĆ 2020 odbędzie się w ramach XI Festiwalu Between.Pomiędzy. Przewidziany czas prezentacji, przygotowanych w języku polskim lub angielskim, to 15 minut. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (obejmuje wybrane wydarzenia festiwalowe). Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Zarządzania Instytucjami Artystycznymi oraz Koło Naukowe „Pomorania”.
 
Zgłoszenia wraz z krótkim opisem wystąpienia (150 słów), afiliacją, zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konferencji oraz nazwiskiem i adresem e-mail opiekuna naukowego przyjmujemy do 31 marca 2020 roku pod adresem: konf.wyspa.mlodosc@gmail.com.
 
W imieniu organizatorów
Ewelina Stefańska (UG)
Dominika Front (UW)
Rafał Kamiński (UW)          
dr Katarzyna Kręglewska (UG)
dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG
 

 
zzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 lutego 2020 roku, 13:44