III Miedzynarodowa Konferencja Socjolingwistyczne Badania w Teorii i Praktyce – Interdyscyplinarne Podejście | Wydział Filologiczny

III Miedzynarodowa Konferencja Socjolingwistyczne Badania w Teorii i Praktyce – Interdyscyplinarne Podejście

 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 
zapraszają
 
językoznawców, literaturoznawców, psychologów, socjologów oraz specjalistów z innych dyscyplin do udziału w
 
III międzynarodowej konferencji
 
SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE
 
Gdańsk, 31 maja – 1 czerwca 2019 r.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 13:26