fbpx Sympozjum Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Sympozjum Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci

Sympozjum Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci

W dniach 21-22 czerwca 2018
w Bibliotece PAN w Gdańsku
przy ul. Wałowej 24 odbędzie się sympozjum pt.:
 
Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci.
Tekst – pamięć – region.
 
Organizatorami sympozjum są: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu), „Gedaniana” – Pracownia Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków oraz PAN Biblioteka w Gdańsku.
 
Tematyka sympozjum skierowana jest do badaczy zajmujących się niemieckimi i/lub polskimi efemerami, tj. drukami ulotnymi, z perspektywy lingwistycznej, kulturoznawczej i historycznej. Z uwagi na miejsce sympozjum (Gdańsk) interesują nas szczególnie druki niemieckojęzyczne (niezależnie od czasu powstania), które zachowały się na dawnych terenach niemieckich, a dziś przechowywane są w polskich archiwach i bibliotekach. Pojęcie ›efemera‹ celowo ograniczamy do druków papierowych zawierających teksty werbalne bądź werbalno-wizualne, co umożliwia podejście filologiczne.
Szczegółowy program sympozjum dostępny na stronie Pracowni „Gedaniana”:
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Kierownik Katedry Językoznawstwa i Teorii Przekładu IFG
 
Organizatorki:
dr Izabela Olszewska (IFG)
dr Katarzyna Lukas (IFG)
mgr Aneta Kwiatkowska (PAN Biblioteka w Gdańsku)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 10:11