Konferencja pt. Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej | Wydział Filologiczny

Konferencja pt. Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej

 
Katedra Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG
 
zaprasza

na IV międzynarodową konferencję z serii "Fantastyka Słowiańska":

Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej

Fantazmaty autorskie i idee epoki.

 

 • Termin konferencji: 22-23.10.2018 r.
 • Miejsce konferencji: Wydział Filologiczny, budynek Neofilologii, ul. Wita Stowsza 51, s. 386.
 • Program.
 
Współczesna fantastyka literacka jest silnie związana ze środowiskiem w jakim powstaje, będąc jednocześnie fenomenem o zasięgu globalnym. Biblioteka prozy fantastycznej i kolekcje filmów fantastycznych są coraz bogatsze, ale jednocześnie wymagają większej uwagi badaczy, tłumaczy i krytyków ze względu na wzmocnienie związków różnych środowisk literackich i zwiększenie wymiany pomysłów, praktyk literackich i fantazmatów autorskich. Twórcy współczesnej prozy fantastycznej od wielu już lat starają się nie tylko bawić czytelnika, ale również tworzyć teksty diagnozujące naszą skomplikowaną rzeczywistość oraz tworzyć spekulatywne obrazy dotyczące dalszej oraz bliższej przyszłości. Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia horyzontu oczekiwań odbiorcy, silnie powiązanym z problematyką recepcji tej literatury i jej transformacjach w innych mediach. Wszystko to zainspirowało organizatorów, by zaprosić wszystkich zainteresowanych, badaczy zajmujących się recepcją oraz szeroko rozumianą problematyką recepcji fantastyki do udziału w naszej konferencji.
 
Zakresy tematyczne:
 • Fantazmaty autorskie i idee epoki w recepcji,
 • Rola tłumacza – wydawnictwa – krytyków – mediów w rozpowszechnianiu słowiańskiеј fantastyki literackiej,
 • Rola czasopism i serii wydawniczych w rozpowszechnianiu słowiańskiej fantastyki literackiej i tłumaczeń fantastyki niesłowiańskiej/innosłowiańskiej na języki słowiańskie,
 • Recepcja słowiańskiej fantastyki literackiej/filmowej i gry komputerowe,
 • Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej/filmowej i naśladowcy lokalni,
 • Zmiana statusu fantastyki literackiej – recepcja i tłumaczenia literatury popularnej i literatury głównego nurtu,
 • Recepcja fantastyki niesłowiańskiej/innosłowiańskiej literackiej w słowiańskich środowiskach akademickich,
 • Recepcja słowiańskiej fantastyki literackiej w niesłowiańskich/innosłowiańskich środowiskach akademickich,
 • Aspekty tłumaczenia na języki bliskie (słowiańsko-słowiańskie) i języki odległe,
 • Polska fantastyka literacka w tłumaczeniach na inne języki,
 • Fantastyka literacka niesłowiańska/innosłowiańska w tłumaczeniach na polski,
 • Angielskojęzyczna fantastyka literacka w tłumaczeniach na języki słowiańskie,
 • Wpływ prac wizualnych opartych na literaturze fantastycznej angielskiej w kulturach słowiańskich,
 • Przetłumaczone i nieprzetłumaczone (opublikowane i nieopublikowane) teksty fantastyki literackiej i zmiana obrazu pisarza w innych kulturach,
 • Fantastyka literackа w narodowych szkołach przekładu,
 • Językowe aspekty tłumaczenia fantastyki literackiej,
 • Tłumaczenie filmów sf i fantasy.
JĘZYKI KONFERENCJI: wszystkie języki słowiańskie i język angielski.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 14:18