fbpx Dni Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dni Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury

Dni Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury

Dzień słowiańskiego piśmiennictwa i kultury
День славянской письменности и культуры
День слов'янської писемності та культури
Дзень славянскай пісьменнасці і культуры
Ден на славянската письменост и култура
Дан словенске писмености и културе
Dan slavenske pismenosti i kulture
Dan slovanske književnosti in kulture
 
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich we współpracy z Katedrą Slawistyki
zapraszają na obchody
 
DNI SŁOWIAŃSKIEGO PIŚMIENNICTWA I KULTURY.
 
23-24 MAJA 2018 r.
 
23 maja (środa)
 
Wystawa: WUK KARADŻIĆ I JEMU WSPÓŁCZEŚNI
Organizatorzy: Katedra Slawistyki UG, Centrum Kultury im. Vuka Karadżicia, Loznica, Serbia
Wystawa czynna: 17-31 maja 2018, hol główny, Wydział Filologiczny, Wita Stwosza 51
 
Wuk Stefanović Karadżić (ur. 7 listopada 1787, zm. 7 lutego 1864) − serbski myśliciel, pisarz i uczony żyjący w XIX wieku. Zreformował ortografię i pismo - cyrylicę. Wprowadził do języka serbskiego zasadę „Pisz tak jak mówisz, czytaj tak, jak jest napisane”. Stworzył pierwszy słownik języka serbskiego (pierwsze wydanie 1818), przetłumaczył także Nowy Testament (1847). Ma znaczący wkład w serbską antropologię i etnografię.
 
Tłumaczenie wystawy na język polski wykonali uczestnicy warsztatów tłumaczeniowych w Trsziciu. Plakaty pochodzą z broszury Miroslav Terzicia i ze stałej ekspozycji Muzeum Języka w Trsziciu: Inspiracje - Wuk i jemu współcześni, Loznica: Centrum Kultury Wuk Karadżić, 2017.
 
Wykład: JAK POWSTAJĄ IKONY - DAWNIEJ I DZIŚ
mgr Karolina Dąbrowska, godz. 11.30-13.00, sala 269
 
Wykład z pokazem na temat techniki powstawania ikony, szkołach ikonicznych i o doświadczeniach ikonografki.
 
Karolina Dąbrowska - Absolwentka UG. Zajmuje się ikoną od 2008 roku. Członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” w Krakowie, pobierała nauki u ikonografów prawosławnego oraz greckiego. Brała udział w Międzynarodowym Plenerze Ikonograficznym oraz w kilku wystawach, m.in. w wystawie zbiorowej w kościele św. Katarzyny w Gdańsku, w Galerii ZPAP w Gdańsku. Jej ikony znajdują się zbiorach prywatnych oraz  w świątyniach w Polsce i za granicą.
 
WARSZTATY GŁAGOLICY, CZYLI CO MA WSPÓLNEGO ŚWIĘTY CYRYL Z WIEDŹMINEM?
mgr Marek Włodkowski, godz. 11.30-13.00, sala 262
 
W czasie warsztatów uczestnicy poznają odpowiedź na zadane w temacie pytanie oraz nauczą się czytać głagolicę wykorzystując metody sprzed kilku wieków.
 
VISTULA AMNE DISCRETA: STAROŻYTNI RZYMIANIE O POLSCE
dr hab Tatiana Krynicka, prof. UG, Katedra Filologii Klasycznej godz. 13.30, sala 4.65
 
Co wiedzieli o Polsce twórcy Koloseum? Dlaczego w dziejach ziem polskich istnieje okres zwany rzymskim? Wisła czy Vistula?
 
24 maja (czwartek)
 
SŁOWIAŃSKI KRYMINAŁ
Widowisko teatralizowane w wykonaniu studentów Studenckiego Koła "Aoryst" .
dr Tatiana Kananowicz, godz. 9.00-9.45, sala teatralna 019
 
X wiek. Po dziesięciu latach wędrówki Strachota wraca na Morawy, lecz zamiast rodzinnej wsi znajduje zgliszcza. Ludzie mówią w obcym języku. Co zaszło w tym czasie? Czy żyją członkowie jego rodziny? Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia w języku staro-cerkiewno-słowiańskim z polskimi napisami.
 
Wykład: ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ДРЕВНЕЙ РУСИ   ZABYTKI PIŚMIENNICTWA STARORUSKIEGO
dr Tatiana Kuzionnaja, godz. 9.45-11.30, sala 260
 
dr Tatiana Kuzionnaja - pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych, Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im Kanta w Kaliningradzie. Prowadzi wykłady: wprowadzenie do filologii słowiańskiej, język starosłowiański, rosyjska paleografia, historia rosyjskiego języka literackiego.
 
POLSKIE I ROSYJSKIE PAREMIE KALENDARZOWE W ASPEKCIE KULTUROWYM
Prezentacja książki, spotkanie autorskie
dr Magdalena Jaszczewska, godz. 13.15-14.00, sala 259
 
Paremie kalendarzowe stanowią swoisty kod kulturowy, na którego podstawie możemy chociażby fragmentarycznie zrekonstruować kulturę materialną (poprzez odwołanie się do leksyki zawartej w przysłowiach, powiedzeniach i jednostkach frazeologicznych nawiązującej często do rzeczywistości wieków wcześniejszych) i duchową Polaków, Rosjan, ale także i innych narodowości.
 
 
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG,
dr Aleksandra Klimkiewicz
dr Tatiana Kananowicz
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG
dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG
mgr Marek Włodkowski
zzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 9:30