fbpx Międzynarodowa konferencja Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Międzynarodowa konferencja Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo

Międzynarodowa konferencja Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo

19 września 2018 roku na Wydziale  Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo zorganizowana przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki oraz Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Na konferencji zostały przedstawione referaty zarówno polskich, jak i rosyjskich naukowców reprezentujących różne ośrodki akademickie (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, uczelnie z Moskwy i Kaliningradu). Temat przewodni konferencji był rozpatrywany głównie przez filologów (językoznawców, literaturoznawców).

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka dr hab. Żanna Sładkiewicz, nadzw., wicedyrektor Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich dr Aleksandra Klimkiewicz.

Obradom plenarnym przewodniczyła dr hab. Zoja Nowożenowa, nadzw. Referaty na posiedzeniu plenarnym wygłosili:

 • dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. zw. – Motywy chrześcijańskie w etymologiach ludowych nazw polskich miejscowości
 • dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. zw. – Święta oraz kalendarzowi święci w zamowach białoruskich j jako świadectwo wielokulturowości tego obszaru
 • dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, nadzw. – Sytuacja chrześcijan w okresie panowania Imperium Osmańskiego na Bałkanach
 • dr hab. Zoja Nowożenowa, nadzw. – Активные процессы коммуникативно-речевых практик россиян: религиозный стиль vs религиозный дискурс

z

Patronat nad konferencją objęli:

 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG
 • Dziekan Wydziału Filologicznego
 • dr hab. Maciej Michalski, prof. UG
Komitet Naukowy:
 • prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga
 • prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz
 • Komitet Organizacyjny:
 • dr  Magdalena Jaszczewska
 • dr Tatiana Kopac
 • dr Tatiana Kananowicz
 • dr Ewa Konefał
 • dr Wanda Stec
 • dr Joanna Mampe

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 września 2018 roku, 12:29