Dofinansowanie działalności kół naukowych do 21.03 | Wydział Filologiczny

Dofinansowanie działalności kół naukowych do 21.03

Szanowni Państwo,
Członkowie i Opiekunowie Kół Naukowych,

Otrzymaliśmy pieniądze z Parlamentu Studentów na działalność kół naukowych oraz na finansowanie indywidualnych projektów studenckich.

W związku z tym pragnę ogłosić dwie rzeczy i o jednej przypomnieć:

1) Rozpoczynam zbieranie wniosków na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Wniosek powinien dotyczyć konkretnych celów (projekt, wydarzenie, konferencja, wyjazd, zakupy związane z działalnością koła, dofinansowanie publikacji lub tłumaczenia itd.). Projekty mogą być grupowe lub indywidualne. Każdy wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe oraz kosztorys (realny!), a także opis wydarzenia.

Nie przyjmuję wniosków zbyt ogólnych (w stylu: na sfinansowanie konferencji - potrzebne są precyzyjne informacje: co to za konferencja, kiedy się odbędzie, kto w niej weźmie udział i jaki ma orientacyjny budżet). Przypominam również, że środki te są przeznaczone na finansowanie w pierwszym rzędzie wydarzeń NAUKOWYCH albo popularyzujących to, czym zajmuje się Wydział Filologiczny (a więc mogą to być np. wydarzenia edukacyjne, artystyczne, kulturalne, kulturotwórcze, translatorskie itp.)

2) Zapraszam na spotkanie przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Wydziale. Obecność reprezentantów obowiązkowa, niezależnie od składanych wniosków: chciałbym omówić proponowane zmiany w regulaminie przyznawania środków oraz nowe zasady ich rozliczania, chciałbym również pomówić o funkcjonowaniu kół na wydziałowej stronie internetowej. Zebranie jest konieczne, ponieważ w ostatnim czasie powstało kilka nowych kół, nastąpiła pokoleniowa rotacja wśród przewodniczących, a poza tym - dostrzegam kilka niezbędnych reform, które usprawnią nasze działania.

3) PRZYPOMINAM: każde koło, które w roku ubiegłym ubiegało się o środki i je otrzymało, ma obowiązek dostarczyć mi sprawozdanie z działalności i wydatków. Termin minął w grudniu, ale jeżeli ktoś przegapił, to proszę nadrobić tę zaległość niezwłocznie, czyli najlepiej do końca tego tygodnia, najpóźniej w poniedziałek.

Sprawozdanie muszę otrzymać w wersji wydrukowanej i podpisanej (gabinet 013, budynek Neofilologii albo Sekeratariat Dziekana - 015). Koła, które nie rozliczą się z działań z roku ubiegłego, nie mogą obecnie starać się o środki.

TERMINY:

1) wnioski w wersji wydrukowanej i podpisanej przez przewodniczącego/opiekuna należy składać w dziekanacie (015, budynej Neofilologii) do 21 III, środa, do godz. 15.

2) spotkanie kół naukowych: 22 III czwartek, godz. 15.00, sala Rady Wydziału, obok dziekanatu; mogę usprawiedliwić nieobecność na zajęciach

3) ostateczny termin dostarczenia sprawozdania za rok ubiegły: 12 III, poniedziałek, dziekanat 015, do godz. 15.

Maila wysłałem na wszystkie oficjalne adresy, którymi dysponuję, a także do sekretariatów. Jeżeli kogoś pominąłem, proszę przekazać mojego maila dalej. Stosowne informacje zostaną również zamieszczone na wydziałowych telebimach.

dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia
Wydział Filologiczny UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 9:48