Konferencja pt. Człowiek jest zawsze miejscem spotkania | Wydział Filologiczny

Konferencja pt. Człowiek jest zawsze miejscem spotkania

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG,
Oddział Gdański TMJP
oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
serdecznie zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej
 
Człowiek jest zawsze miejscem spotkania.
 
Konferencja odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (ul. Gdańska 17). Przedmiotem rozmów i referatów będą zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego. Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.
 
 
Proponowane zagadnienia:
 • język jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;
 • edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym i jego problemy z adaptacją
  w polskiej szkole;
 • praca w grupach wielokulturowych i zróżnicowanych wiekowo;
 • język jako narzędzie wspomagające integrację imigrantów;
 • problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;
 • współczesne wyzwania dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • ewaluacja na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • indywidualizowanie treści programowych zgodnie z aktualnymi potrzebami
  i oczekiwaniami uczestnika kursu językowego;
 • metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.
Publikacja recenzowana: Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym „Język – Szkoła – Religia” lub w monografii pokonferencyjnej.

Komitet Naukowy                                                                             
dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.                                                            
dr hab. Ewa Badyda, prof. nadzw.                                                     
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.       
                                     
Komitet Organizacyjny
mgr Jerzy Cisewski
mgr Sonia Czaplewska
mgr Sylwia Folgert
mgr Katarzyna Furmaniak
 mgr Ewa Lubiszewska
 
Załącznik Wielkość
PDF icon zaproszenie.pdf 123.71 KB
PDF icon formularz.pdf 131.25 KB
Plik formularz.docx 13.99 KB

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, 14:58