fbpx Seminarium "Eksperymenty Becketta" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Seminarium "Eksperymenty Becketta"

Seminarium "Eksperymenty Becketta"

Beckett Research Group in Gdańsk

Zaproszenie kierujemy do osób chcących wziąć udział we wszystkich sesjach seminaryjnych – zależy nam na żywej dyskusji i wzajemnej wymianie myśli. Do uczestnictwa zapraszamy mniej i bardziej doświadczonych badaczy – polonistów, romanistów, anglistów – jak również inspirujących się spuścizną Becketta artystów wszystkich dziedzin sztuki.

Mówiąc o eksperymentach, przyjrzymy się między innymi analogiom i różnicom pomiędzy estetyką Samuela Becketta oraz Tadeusza Kantora, o czym opowie nam David Gothard – niegdyś dyrektor edynburskiego Traverse Theatre i londyńskiego Riverside Studios –  mający doświadczenie pracy z oboma twórcami. W sesji udział weźmie patron honorowy grupy badawczej – wybitny amerykański znawca twórczości Becketta profesor SE Gontarski. Planujemy również dyskusję o twórczości Becketa z polskimi poetami – dotychczas udział w niej potwierdzili Olga Kubińska oraz Jacek Gutorow. Przewidujemy sesję Beckett: Nowy Głos, na którą obok pracowników naukowych zapraszamy studentów i doktorantów. Dyskusje prowadzone będą w języku polskim (wtorek) oraz angielskim (środa).

Seminarium odbywać się będzie w ramach festiwalu BETWEEN.POMIĘDZY. Towarzyszyć mu będą spotkania autorskie, happening, warsztaty, przedstawienia oraz inne atrakcje. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł (150 zł dla członków grupy badawczej).  Opłata nie pokrywa kosztów noclegu.

Przewidujemy druk wybranych referatów w tomie Beckett w XXI wieku – rozpoznania pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego w ramach serii BETWEEN.POMIĘDZY publikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Propozycje zagadnień, które staną się przedmiotem referatów, prosimy przesyłać na adres: beckett@ug.edu.pl nie później niż do 1 marca 2016 roku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 października 2015 roku, 8:54