fbpx Konferencja "Fascynacja, zachwyt, zakręcenie..." | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja "Fascynacja, zachwyt, zakręcenie..."

Konferencja "Fascynacja, zachwyt, zakręcenie..."

Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku

Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku… pod takim hasłem 26 września 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się pierwsza studencka konferencja zorganizowana przez literaturoznawcze koło naukowe „Pozytywnie zakręconych”. Miała ona charakter ogólnopolski, a jej prelegentom przyświecało hasło rewindykacji podstawowych haseł i założeń określających polską literaturę okresu romantyzmu, pozytywizmu oraz Młodej Polski. Przedmiotem refleksji stały się więc przede wszystkim dzieła największych polskich XIX-wiecznych twórców, takich jak Słowacki, Fredro, Chopin, Konopnicka, Prus, Orzeszkowa, Żeromski czy Witkiewicz. Prelegenci nie ograniczali się jednak tylko do interpretacji poszczególnych utworów, ale wbrew konwencjom przedmiotem swoich rozważań odważnie czynili osobiste, momentami zaś niezwykle intymne fascynacje polskich pisarzy i artystów. Całodzienne obrady, które odbywały się w ramach czterech tematycznie pogrupowanych sekcji, zakończyła burzliwa dyskusja, będąca najlepszym dowodem na to, że o dokonaniach, ale także i słabościach polskich XIX-wiecznych twórców można rozmawiać bez końca…

Tekst: Agnieszka Matyniak

Prezes koła "Pozytywnie Zakręconych"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 października 2014 roku, 11:38