fbpx Konferencja Studencko-Doktorancka Wyspa.Młodość | Students' and Doctoral Conference: Island.Youth | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja Studencko-Doktorancka Wyspa.Młodość | Students' and Doctoral Conference: Island.Youth

Konferencja Studencko-Doktorancka Wyspa.Młodość | Students' and Doctoral Conference: Island.Youth

Jednym z wiodących zadań Festiwalu Between.Pomiędzy jest wspieranie czynnego uczestnictwa w nauce, kulturze i sztuce osób młodych. Z tego względu w dniach 11-12 maja 2021 chcemy zapewnić studentom i doktorantom przestrzeń do wymiany doświadczeń badawczych w ramach krajowej konferencji naukowej Wyspa.Młodość 2021. Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów, którzy chcą podzielić się efektami swoich badań, prowadzonych podczas seminariów licencjackich i magisterskich bądź w szkołach doktorskich. Zapraszamy teatrologów, tłumaczy, filmoznawców, literaturoznawców i językoznawców, jak również studentów zajmujących się innymi dyscyplinami naukowymi. Chcemy zapewnić młodym badaczom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Ponadto, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość spotkać się z bardziej doświadczonymi badaczami z kraju
i z zagranicy. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na praktycznym aspekcie badań studentów.
 
--Konferencja Studencko-Doktorancka Wyspa.Młodość 2021 odbędzie się w ramach XII Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy.
--Program konferencji.
--Konferencja odbędzie się online.

--Kontakt: konf.wyspa.mlodosc@gmail.com.
--Organizatorami konferencji są: Koło ZIA Projektor, Koło Naukowe „Pomorania” oraz Koło Naukowe Zarządzania Instytucjami Artystycznymi.
--Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawują dr Katarzyna Kręglewska (UG) i dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG.
 
Organizatorzy:
  • Ewelina Stefańska (UG)
  • Małgorzata Woźniak (UAM)
  • Agata Czaplicka (UG)
  • Agnieszka Salamądry (UG)
  • Dominika Front (UW)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 kwietnia 2021 roku, 8:32