Edukacja

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 Czerwiec, 2023 - 07:28

W tym roku obowiązkowe szkolenie z ochrony własności intelektualnej będzie składało się z dwóch etapów. W dniach od 2 do 11 czerwca należało będzie wysłuchać wykładu oraz zapoznać się z prezentacją, które zostaną udostępnione w wymienionym okresie w materiałach we właściwym dla poszczególnych kierunków, stopni i form studiów zespole na platformie MS Teams. Zapoznawać się z treścią wykładu oraz prezentacji będzie można wielokrotnie.

Seminarium nt. kształcenia międzydziedzinowego i współpracy Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego i MISHiS UG

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 Maj, 2023 - 09:48

W dniach 15 i 16 maja 2023 r. odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim pierwsze seminarium w ramach współpracy między Kolegium ISM (Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i MISHiS (Międzydziedzinowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi) Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorami wydarzenia był prof. dr hab. Sławomir Leśniak, pełnomocnik Rektora UG ds. MISHiS oraz Pani dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ, Dyrektor Kolegium ISM UŚ. Pani Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof.

Projekt Teatr – Literatura – Zarządzanie. Zaproszenie do współpracy

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 Maj, 2023 - 07:56

Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów UG do współpracy w ramach projektu Teatr – Literatura – Zarządzanie realizowanego w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.
W projekcie tym stawiamy sobie za cel poszerzenie innowacyjnego charakteru działalności na styku badań naukowych w zakresie: