fbpx Program Erasmus | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Program Erasmus

PROGRAM ERASMUS

Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z następującymi uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+: 

 
Umowa 
wymiany
Uniwersytet 
partnerski
Miejscowość
Kraj
Liczba studentów
Liczba 
wykładowców
 
 
 
 
wyjeżdżający
przyjeżdżający
wyjeżdżający
przyjeżdżający
Erasmus
Universität Augsburg
Augsburg
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Duisburg
Dusiburg-Essen
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Düsseldorf
Düsseldorf
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Koblenz-Landau
Koblenz-Landau
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
1
1
Erasmus
Universität zu Köln
Köln
Niemcy
2 (I˚)
2 (I˚)
2
2
Erasmus
Universität Leipzig
Leipzig
Niemcy
Slawistik
2 (1 x I˚ + 1 x II˚)
Germanistik
2 (I˚ + II˚)
Slawistik
3 (2 x I˚ + 1 x II˚)
Germanistik
2 (I˚ + II˚)
2
 
2
2
 
2
Erasmus
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/ Львівський національний університет імені Івана Франка
Lwów/Lwiw
Ukraina
0
0
1
1
Erasmus
Università di Verona
Verona
Włochy
0
0
2
2
Erasmus
Universität Wien
Wien
Austria
0
0
2
2
Erasmus
Universität Würzburg
Würzburg
Niemcy
2 (I˚ + II˚+ III°)
2 (I˚ + II˚+III°)
1
1
Erasmus
Hochschule Zittau / Görlitz
Zittau / Görlitz
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
1 (I˚ + II˚)
2
2
 
I. Kontakt z koordynatorem ds. Erasmusa w Instytucie Filologii Germańskiej UG
 
dr Ewa Wojaczek
telefon: +48 58 523 3080
adres do korespondencji: Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk
konsultacje w semestrze zimowym 2020/21 (online na MS Teams):
wtorki   15.00-15.45
środy    13.15-14.00
 
II. Kontakt z biurem Ersamusa na UG:
 
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Pokoje (2. piętro w budynku Rektoratu): 202, 203
Tel.  + 48 58 523 3122,  + 48 58 523 2442,   + 48 58 523 2467 
 
III. Informacje ogólne o programie Ersamusa na UG:
 
IV. Informacje ogólne dla studentów przyjeżdżających (zagranicznych):
 
Podczas układania planu zajęć należy uwzględnić, że za nasze seminaria na studiach licencjackich można uzyskać średnio 2-3 punkty. Tylko za niektóre seminaria magisterskie można u nas otrzymać więcej punktów. Można wziąć udział we wszystkich wykładach i seminariach oferowanych przez nasz Instytut. Szczegółowe informacje na temat naszego programu studiów można znaleźć na następujących stronach internetowych: 
Należy również zauważyć, że udział w wykładach i seminariach oferowanych przez inne instytuty jest możliwy (choć dostęp jest ograniczony). Odpowiednie programy studiów można znaleźć w instytutach lub u koordynatorów tych instytutów. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: 
lub w biurze programu Erasmusa UG (patrz punkt II). 
  
V. Informacje ogólne dla studentów wyjeżdżających (krajowych):
 
Ze względu na ogromne różnice w rozkładzie roku akademickiego polskich i niemieckich uczelni, wymiana w ramach programu Erasmus jest możliwa tylko w semestrze zimowym
 
Przy wyborze studentów wyjeżdżających (krajowych) bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
 
1.       rok studiów (w tym względzie przy wyborze należy kierować się naszymi umowami Erasmusa) 
2.       osiągnięcia akademickie (średnia) 
3.       osiągnięcia indywidualne (list motywacyjny) 
 
Wspomniane dokumenty (w przypadku studentów magisterskich również dyplom licencjata) i świadectwa innych osiągnięć należy przedłożyć dr Ewie Wojaczek do końca lutego
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany studentów można znaleźć na następującej stronie internetowej: 
 
 
VI. Ogólne informacje dla wyjeżdżających wykładowców:
 
W biurze Erasmusa na UG (por. pkt II) należy złożyć wypełniony wniosek o wyjazd służbowy za granicę oraz kompletne MA (Mobility Agreement for Teaching).Ten ostatni dokument musi zostać oficjalnie zaakceptowany przez obydwie uczelnie partnerskie (tzn. podpisany i podstemplowany przez nie) i przesłany w formie papierowej lub jako plik PDF
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany nauczycieli można znaleźć na następującej stronie internetowej:  
 
VII. Sylabusy na rok akademicki 2021/2022
 
Studia I stopnia (licencjackie)
 
Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: śr., 07.07.2021 r., 15:15
Data publikacji: pt., 21.09.2018 r., 14:02