fbpx Program Erasmus | Wydział Filologiczny

Program Erasmus | Wydział Filologiczny

PROGRAM ERASMUS

Wszyscy studenci I stopnia studiów (głównie studenci I i II roku, a także III roku, o ile zamierzają Państwo kontynuować studia magisterskie w IFG UG), którzy chcieliby wyjechać w ramach programu Erasmus+ na studia do Niemiec w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 proszeni są o zgłoszenie się z wszystkimi wymaganymi dokumentami do dr Ewy Wojaczek (pok. 173) najpóźniej na początku semestru letniego, tj. w połowie lutego 2020. Wcześniej proszę zapoznać się ze szczegółowymi  informacjami na temat możliwości i zasad wyjazdu na następujących stronach internetowych:

https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_germanskiej_institut_fur_germanistik/instytut_filologii_germanskiej/program_erasmus

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia

Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z następującymi uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+: 

Umowa wymiany

Uniwersytet partnerski

Miejscowość

Kraj

Liczba studentów

Liczba wykładowców

       

wyjeżdżający

przyjeżdżający

wyjeżdżający

przyjeżdżający

Erasmus

Universität Augsburg

Augsburg

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

2

2

Erasmus

Universität Duisburg

Dusiburg-Essen

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

2

2

Erasmus

Universität Düsseldorf

Düsseldorf

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

2

2

Erasmus

Universität Koblenz-Landau

Koblenz-Landau

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

2 (I˚ + II˚)

1

1

Erasmus

Universität zu Köln

Köln

Niemcy

2 (I˚)

2 (I˚)

2

2

Erasmus

Universität Leipzig

Leipzig

Niemcy

Slawistik

2 (1 x I˚ + 1 x II˚)

Germanistik

2 (I˚ + II˚)

Slawistik

3 (2 x I˚ + 1 x II˚)

Germanistik

2 (I˚ + II˚)

2

 

2

2

 

2

Erasmus

Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/ Львівський національний університет імені Івана Франка

Lwów/Lwiw

Ukraina

 

 

1

1

Erasmus

Università di Verona

Verona

Włochy

0

0

2

2

Erasmus

Universität Wien

Wien

Austria

0

0

2

2

Erasmus

Universität Würzburg

Würzburg

Niemcy

2 (I˚ + II˚+ III°)

2 (I˚ + II˚+III°)

1

1

Erasmus

Hochschule Zittau / Görlitz

Zittau / Görlitz

Niemcy

2 (I˚ + II˚)

1 (I˚ + II˚)

2

2

I. Kontakt z koordynatorem ds. Erasmusa w Instytucie Filologii Germańskiej UG

dr Ewa Wojaczek

e-mail: ewa.wojaczek@ug.edu.pl

telefon: +48 58 523 3080

adres do korespondencji: Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20: środy i czwartki w godz. 13.15-14.00 (pok. 173)

 

II. Kontakt z biurem Ersamusa na UG:

bwzs@ug.edu.pl

ul. Bażyńskiego 8 

80-309 Gdańsk 

Pokoje (2. piętro w budynku Rektoratu): 202, 203

Tel.  + 48 58 523 3122,  + 48 58 523 2442,   + 48 58 523 2467 

 

III. Informacje ogólne o programie Ersamusa na UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

 

IV. Informacje ogólne dla studentów przyjeżdżających (zagranicznych):

Podczas układania planu zajęć należy uwzględnić, że za nasze seminaria na studiach licencjackich można uzyskać średnio 2-3 punkty. Tylko za niektóre seminaria magisterskie można u nas otrzymać więcej punktów. Można wziąć udział we wszystkich wykładach i seminariach oferowanych przez nasz Instytut. Szczegółowe informacje na temat naszego programu studiów (w języku niemieckim) można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_germanskiej_institut_fur_germanistik/institut_fur_germanistik/erasmus-programm

Należy również zauważyć, że udział w wykładach i seminariach oferowanych przez inne instytuty jest możliwy (choć dostęp jest ograniczony). Odpowiednie programy studiów można znaleźć w instytutach lub u koordynatorów   tych instytutów. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/wykaz_umow_2015-2016_2.pdf 

lub w biurze programu Erasmusa UG (patrz punkt II). 

  

V. Informacje ogólne dla studentów wyjeżdżających (krajowych):

Ze względu na ogromne różnice w rozkładzie roku akademickiego polskich i niemieckich uczelni, wymiana w ramach programu Erasmus jest możliwa tylko w semestrze zimowym

 

Przy wyborze studentów wyjeżdżających (krajowych) bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

 

1.       rok studiów (w tym względzie przy wyborze należy kierować się naszymi umowami Erasmusa) 

2.       osiągnięcia akademickie (średnia) 

3.       osiągnięcia indywidualne (list motywacyjny) 

 

Wspomniane dokumenty (w przypadku studentów magisterskich również dyplom licencjata) i świadectwa innych osiągnięć należy przedłożyć pani dr Ewie Wojaczek do końca lutego

 

Szczegółowe informacje na temat wymiany studentów można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

 

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia

 

VI. Ogólne informacje dla wyjeżdżających wykładowców:

W biurze Erasmusa na UG (por. pkt II) należy złożyć wypełniony wniosek o wyjazd służbowy za granicę oraz kompletne MA (Mobility Agreement for Teaching).Ten ostatni dokument musi zostać oficjalnie zaakceptowany przez obydwie uczelnie partnerskie (tzn. podpisany i podstemplowany przez nie) i przesłany w formie papierowej lub jako plik PDF

Szczegółowe informacje na temat wymiany nauczycieli można znaleźć na następującej stronie internetowej:  

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 14.01.2020 r., 21:18
Data publikacji: pt., 21.09.2018 r., 14:02