fbpx Program Erasmus+ | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Program Erasmus+

PROGRAM ERASMUS+

Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z następującymi uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+: 

 
Umowa 
wymiany
Uniwersytet 
partnerski
Miejscowość
Kraj
Liczba studentów
Liczba 
wykładowców
 
 
 
 
wyjeżdżający
przyjeżdżający
wyjeżdżający
przyjeżdżający
Erasmus
Universität Augsburg
Augsburg
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Duisburg
Dusiburg-Essen
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Düsseldorf
Düsseldorf
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
2
2
Erasmus
Universität Koblenz-Landau
Koblenz-Landau
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
2 (I˚ + II˚)
1
1
Erasmus
Universität zu Köln
Köln
Niemcy
2 (I˚)
2 (I˚)
2
2
Erasmus
Universität Leipzig
Leipzig
Niemcy
Slawistik
2 (1 x I˚ + 1 x II˚)
Germanistik
2 (I˚ + II˚)
Slawistik
3 (2 x I˚ + 1 x II˚)
Germanistik
2 (I˚ + II˚)
2
 
2
2
 
2
Erasmus
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/ Львівський національний університет імені Івана Франка
Lwów/Lwiw
Ukraina
0
0
1
1
Erasmus  Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Niemcy  2 (Io + IIo + IIIo)  2 (Io + IIo + IIIo) 2 2
Erasmus
Università di Verona
Verona
Włochy
0
0
2
2
Erasmus
Universität Wien
Wien
Austria
0
0
2
2
Erasmus
Universität Würzburg
Würzburg
Niemcy
2 (I˚ + II˚+ III°)
2 (I˚ + II˚+III°)
1
1
Erasmus
Hochschule Zittau / Görlitz
Zittau / Görlitz
Niemcy
2 (I˚ + II˚)
1 (I˚ + II˚)
2
2
 
I. Kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Filologii Germańskiej UG
 
dr Ewa Wojaczek
telefon: +48 58 523 3080
adres do korespondencji: Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk
konsultacje w semestrze zimowym 2021/22 (pok. 173):
 
środy         13.15-14.00
czwartki     09.45-10.30
 
II. Kontakt z biurem programu Ersamus+ na UG
 
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Pokoje (2. piętro w budynku Rektoratu): 202, 203
Tel.  + 48 58 523 3122,  + 48 58 523 2442,   + 48 58 523 2467 
 
 
IV. Informacje ogólne dla studentów przyjeżdżających (zagranicznych)
 
Podczas układania planu zajęć należy uwzględnić, że za nasze seminaria na studiach licencjackich można uzyskać średnio 2-3 punkty. Tylko za niektóre seminaria magisterskie można u nas otrzymać więcej punktów. Można wziąć udział we wszystkich wykładach i seminariach oferowanych przez nasz Instytut. Szczegółowe informacje na temat naszego programu studiów można znaleźć tutaj (w języku angielskim) i tutaj (tylko w języku angielskim)
Należy również zauważyć, że udział w wykładach i seminariach oferowanych przez inne instytuty jest możliwy (choć dostęp jest ograniczony). Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów poszczególnych instytutów tutaj lub w biurze programu Erasmus+ UG (patrz punkt II). 
  
V. Informacje ogólne dla studentów wyjeżdżających (krajowych)
 
Ze względu na ogromne różnice w rozkładzie roku akademickiego polskich i niemieckich uczelni, wymiana w ramach programu Erasmus jest możliwa tylko w semestrze zimowym
 
Przy wyborze studentów wyjeżdżających (krajowych) bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
 
1.       rok studiów (przy wyborze uczelni należy kierować się naszymi umowami Erasmusa, wybraną specjalizacją i jak największą ilością ekwiwalentów zajęć na UG)
2.       osiągnięcia akademickie (średnia z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów w IFG UG – zaświadczenie uzyskuje się w Dziekanacie)
3.       osiągnięcia indywidualne (list motywacyjny) 
 
Wspomniane dokumenty (w przypadku studentów magisterskich również dyplom licencjata) i świadectwa innych osiągnięć należy przedłożyć dr Ewie Wojaczek do końca lutego
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany studentów można znaleźć tutaj.
 
VI. Informacje ogólne dla wyjeżdżających wykładowców
 
W biurze programu Erasmus+ na UG (por. pkt II) należy złożyć wypełniony wniosek o wyjazd służbowy za granicę oraz kompletne MA (Mobility Agreement for Teaching).Ten ostatni dokument musi zostać oficjalnie zaakceptowany przez obydwie uczelnie partnerskie (tzn. podpisany i podstemplowany przez nie) i przesłany w formie papierowej lub jako plik PDF
 
Szczegółowe informacje na temat wymiany nauczycieli można znaleźć tutaj.
 
 
VIII. Sylabusy na rok akademicki 2021/2022
 
Studia I stopnia (licencjackie)
 
Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: pt., 22.10.2021 r., 16:32
Data publikacji: pt., 21.09.2018 r., 14:02