fbpx O nas | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

O nas

O nas

Gedaniana. Pracownia badań nad literackimi, kulturowymi i językowymi obrazami Gdańska na przestrzeni wieków

 

 

Skład osobowy:

dr Izabela Olszewska (IFG UG) kierownik pracowni

dr hab.  Jan Sikora (IFG UG)

dr Katarzyna Lukas (IFG UG)

dr Jan Daniluk (Muzeum Sopotu)

dr Ewelina Damps (IFG UG)

mgr Aneta Kwiatkowska (PAN BG)

mgr Dominika Janik (absolwentka IFG UG)

mgr Przemysław Laskowski (absolwent IFG UG)

mgr Aleksandra Szamot (absolwentka IFG UG)

Agata Połom (studentka IFG UG)

 

Rok powstania: 2013

Cel działania i tematyka badawcza:

Członkowie zespołu badawczego podejmują próbę spojrzenia na literaturę, język i kulturę Gdańska z perspektywy filologicznej/ humanistycznej polskich i zagranicznych badaczy, języko-, kulturo- i literaturoznawców oraz historyków. Perspektywa ta zakłada swobodę w wyborze zakresu tematycznego i metodologii naukowej, umożliwiając jednocześnie rozległe pole dociekań i analiz. Motywem przewodnim prowadzonych badań jest szeroko pojęty obraz Gdańska, jego mieszkańców oraz otaczającej ich rzeczywistości na podstawie tekstów literackich, historycznych, prasowych oraz materiałów archiwalnych.

 

Zespół inicjuje działania w następujących obszarach badawczych:

1.     Gedaniana. Wizerunki Gdańska w historii, literaturze i kulturze na przestrzeni wieków

2.     Gedaniana. Danzig/Gdańsk jako „mała ojczyzna” i główny motyw w tekstach literackich  

3.     Gedaniana. Porteret literacki miasta a obraz historyczny.     

4.     Gedaniana. Językowy obraz miasta i jego mieszkańców w tysiącletniej historii Gdańska

5.     Gedaniana. Historia miasta zapisana w archiwaliach

6.     Regionalia. Dzieje miasta i regionu zawarte w tekstach kulturowych

 

W ramach ww. obszarów zrealizowane zostaną następujące zagadnienia:

·        „Obraz”, „wizerunek”, „topos”, „portret”, „ikona”, „genius loci” – interdyscyplinarna analiza pojęć

·        językowy i literacki obraz narodowości i tożsamości mieszkańców Gdańska

·        językowy obraz mniejszości w niemiecko- i polskojęzycznej publicystyce Wolnego Miasta Gdańska

·        literacko-kulturowy obraz miasta

·        literacki obraz „miasta nieistniejącego”

·        Gdańsk widziany oczyma cudzoziemca

·        Gdańsk jako Heimatstadt/ mała ojczyzna

·        Gdańsk na mapie Europy lub Gdańsk jako jedna z metropolii europejskich

·        język nienawiści w publicystyce gdańskiej

·        Gdańsko-polskie stosunki w latach 20ych i 30ych XX. wieku w języku niemiecko- i polskojęzycznych periodyków okresu Wolnego Miasta Gdańska

·        analiza obrazu działalności dziennikarskiej w dwudziestoleciu międzywojennym XX. wieku, kształtującej nastroje grup społecznych Wolnego Miasta Gdańska

·        wpływ uwarunkowań społeczno-politycznych na dobór działań mownych w przedwojennej niemiecko- i polskojęzycznej prasie gdańskiej

·        historyczny oraz gospodarczo - polityczny obraz miasta na przestrzeni wieków w ujęciu filologicznym

·        mikro- i makrokosmos kulturowy: analiza aspektu wielokulturowości Gdańska oraz wzajemnego wpływu poszczególnych kultur

·        stereotypowy obraz Gdańska w tekstach historycznych, literackich i publicystycznych

·        analiza obrazu kontaktów interkulturowych miasta i regionu

 

Realizacja założeń badawczych:

·        realizacja poszczególnych zadań ujętych w terminarzu pracowni

·        aplikowanie o granty naukowe polskie i zagraniczne

·        naukowe opracowanie zagadnień dot. Gdańska i regionu w ujęciu filologicznym

·        organizowanie tematycznych konferencji oraz spotkań naukowych

·        dydaktyzacja wyników badań

·        opieka merytoryczna nad Kołem Studenckim IFG „Kommers”

·        systematyczne publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych i popularnonaukowych

 

KONTAKT

Pracownia Gedaniana

Instytut Filologii Germańskiej

Wydział Filologiczny UG

Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

 

i.olszewska@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Przemysław Laskowski
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.08.2018 r., 18:22
Data publikacji: pt., 26.01.2018 r., 22:09