fbpx Plan studiów | Wydział Filologiczny

Plan studiów | Wydział Filologiczny

PROGRAMY STUDIÓW INSTYTUTU ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI

Studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia licencjackie:

Amerykanistyka, studia magisterskie:

Cultural Communication, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia magisterskie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia magisterskie:

Filologia angielska,specjalność przetwarzanie języka naturalnego, studia magisterskie:

Studia niestacjonarne

Filologia angielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, studia magisterskie:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grażyna Pałkowska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 01.10.2019 r., 16:03
Data publikacji: wt., 08.03.2011 r., 0:00