fbpx Dyżury prodziekanów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dyżury prodziekanów

Dyżury Dziekana i Prodziekanów

 
Wydział Filologiczny. Budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51
Funkcja, imię i nazwisko
Kontakt
Miejsce i godziny dyżurów
 
Zakres obowiązków
 
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw.
tel. +48 58 523 30 14
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 015
Spotkanie możliwe
po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 58 523 30 14
  
 
 • Kierowanie wydziałem, realizowanie strategii rozwoju wydziału (zgodnej ze strategią rozwoju uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
tel. 48 58 523 30 26
 
Sprawy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 016
 
wtorki: 10.15-11.15
soboty 14.03 odwołane
15.00-16.00 (28.03, 18.04, 09.05, 23.05, 06.06 i 13.06)

 

 

        
 
 • Studenckie sprawy regulaminowe:
zaliczenie semestru/roku (podpisy w indeksach),
wpisy warunkowe,
powtarzanie roku,
skreślenia z listy studentów,
egzaminy komisyjne,
umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Sprawy socjalno-bytowe studentów:
domy studenckie,
stypendia socjalne, specjalne, zapomogi,
stypendia rektorskie,
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad kołami naukowymi i innymi programami rozwoju naukowego studentów.
 • Obsługa elektronicznych form dokumentowania toku studiów (indeks elektroniczny, protokół elektroniczny, sylabusy).
 • Obsługa POL-onu.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
tel. 48 58 523 30 25
 
Sprawy studentów zagranicznych
Programy Erasmus i Most
 
 
 
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51, p. 013
 
poniedziałki
13.15-14.15
wtorki 15.30-16.30

 

 


    

 
 • Programy kształcenia (studia I i II stopnia).
 • Udział w pracach Senackiej Komisji Kształcenia.
 • Udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad działalnością studenckich kół naukowych i innymi przejawami rozwoju naukowego studentów.
 • Promocja Wydziału.
 • E-learning.
 • Współpraca z pracodawcami.
 • Studia podyplomowe.
 • Praktyki studenckie.
 • Liczebność grup i organizacja zajęć:
sprawozdania z liczebności grup
harmonogramy sesji egzaminacyjnych
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
tel. +48 58 523 30 24
Sprawy studiów III stopnia (doktoranckich)
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51, p. 011
 

poniedziałki 12.00-13.00
środy 12.00-13.00
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        

 
 • Nadzór nad prowadzeniem badań własnych.
 • Koordynowanie działań związanych z konkursami na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców i słuchaczy FSD.
 • Dbałość o rozwój kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, profesury).
 • Stypendia doktorskie (opiniowanie).
 • Urlopy naukowe (opiniowanie).
 • Nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 • Współpraca naukowa z innymi ośrodkami.
 • Konsultacja merytoryczna corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz wniosku o dofinansowanie działalności statutowej, nadzór merytoryczny nad przygotowaniem ankiety jednostki.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 13.03.2020 r., 12:46
Data publikacji: pon., 06.06.2011 r., 0:00