Dziekanat | Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51

imię, nazwisko
numer pokoju
e-mail
telefon
obsługa studentów na kierunkach
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Urszula Choińska
p. 032
58 523 30 19
 • filologia angielska I stopień
 • filologia germańska I i II stopień
 
Aleksandra Ciechanowicz
p. 012
58 523 30 17
 • praktyki studenckie
 • praktyki studenckie
Ewelina Drzazga
p. 031
58 523 30 23
 • lingwistyka stosowana I i II stopień
 • slawistyka I i II stopień
 • studia bałkańskie
 • studia wschodnie I st.
 
Teresa Gałęzowska
p. 030
58 523 30 20
 • amerykanistyka I i II stopień
 • filologia angielska II stopień
 • iberystyka I stopień
 
Dorota Jach
p. 031
58 523 30 22
 • filologia rosyjska I i II stopień
 • skandynawistyka I i II stopień
 
Joanna Oleszek
p.012
58 523 30 16
 • Filologiczne Studia Doktoranckie
 
Wioletta Potakowska
p. 032
58 523 30 18
 • filologia romańska I i II stopień
 • rosjoznawstwo I stopień
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 
Karolina Sas
p.012
58 523 30 16
 • wnioski o przyznanie miejsc
  w domu studenckim
 
Dorota Zalewska
p. 030
58 523 30 70
 
 • filologia angielska I stopień
 • filologia angielska II stopień
 • filologia rosyjska I stopień
 • filologia romańska I stopień
 • filologia germańska I stopień
 • filologia germańska II stopień
 • iberystyka I stopień

Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 55

imię, nazwisko
numer pokoju
e-mail
telefon
obsługa studentów na kierunkach
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Wioletta Janicka
p. 3.17
58 523 21 29
 • kulturoznawstwo I stopień
 • teatrologia
 • wiedza o teatrze
 • filologia klasyczna
 • studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej
 • wiedza o filmie
 
Ewa Lubiszewska
p. 3.16
58 523 25 06
 • filologia polska I i II stopień
 • etnofilologia kaszubska I stopień
 
Maria Mindak
p. 3.18
58 523 21 39
 • kulturoznawstwo II stopień
 • logopedia
 • sinologia
 • filologia polska I i II stopień
 • sinologia
 • wiedza o filmie
 
 
Gdzie?
Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55 pokoje 3.16 i 3.18 (II piętro)
Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51 pokoje 030, 031, 032
Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, sprawy socjalne studentów, pokój 162
Sprawy doktorantów. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, pokój 012
Kiedy?
Poniedziałek 9.30-13.30
Wtorek – 9.30-13.30
Środa – 9.30-13.30
Czwartek – 12.00-15.00
Piątek – nieczynny (od 1 października 2018)
Sobota dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 9.00-13.00 pokój 3.18 budynek Filololgii i 030 budynek Neofilologii
Sekretariat Dziekana
Wydziału Filologicznego
Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego
ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk
Kierownik Dziekanatu
Kancelaria Wydziału
Główny specjalista ds. promocji, redaktor strony internetowej
 • dr Anna Malcer-Zakrzacka, tel. 58 523 30 13, wew. 30 13, e-mail: malcer@ug.edu.pl - pokój 015
Sprawy modułu kształcenia
Sprawy doktorantów

Sprawy dotyczące akademików:

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.08.2019 r., 10:54
Data publikacji: czw., 30.01.2014 r., 11:16

Dyżury Dziekana i Prodziekanów

 
Wydział Filologiczny. Budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51
Funkcja, imię i nazwisko
Kontakt
Miejsce i godziny dyżurów
 
Zakres obowiązków
 
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw.
tel. +48 58 523 30 14
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 015
Spotkanie możliwe
po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 58 523 30 14
  
 
 • Kierowanie wydziałem, realizowanie strategii rozwoju wydziału (zgodnej ze strategią rozwoju uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
tel. 48 58 523 30 26
 
Sprawy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 016
 
wtorki: 11.30-12.30
 
25.06.2019 dyżur odwołany

 

 

        
 
 • Studenckie sprawy regulaminowe:
zaliczenie semestru/roku (podpisy w indeksach),
wpisy warunkowe,
powtarzanie roku,
skreślenia z listy studentów,
egzaminy komisyjne,
umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Sprawy socjalno-bytowe studentów:
domy studenckie,
stypendia socjalne, specjalne, zapomogi,
stypendia rektorskie,
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad kołami naukowymi i innymi programami rozwoju naukowego studentów.
 • Obsługa elektronicznych form dokumentowania toku studiów (indeks elektroniczny, protokół elektroniczny, sylabusy).
 • Obsługa POL-onu.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
tel. 48 58 523 30 25
 
Sprawy studentów zagranicznych
Programy Erasmus i Most
 
 
 
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51, p. 013
 
poniedziałki
13.15-14.15
wtorki 15.30-16.30

 

 


    

 
 • Programy kształcenia (studia I i II stopnia).
 • Udział w pracach Senackiej Komisji Kształcenia.
 • Udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad działalnością studenckich kół naukowych i innymi przejawami rozwoju naukowego studentów.
 • Promocja Wydziału.
 • E-learning.
 • Współpraca z pracodawcami.
 • Studia podyplomowe.
 • Praktyki studenckie.
 • Liczebność grup i organizacja zajęć:
sprawozdania z liczebności grup
harmonogramy sesji egzaminacyjnych
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
tel. +48 58 523 30 24
Sprawy studiów III stopnia (doktoranckich)
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51, p. 011
 
 

Urlop wypoczynkowy: 08-19.07.2019
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        

 
 • Nadzór nad prowadzeniem badań własnych.
 • Koordynowanie działań związanych z konkursami na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców i słuchaczy FSD.
 • Dbałość o rozwój kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, profesury).
 • Stypendia doktorskie (opiniowanie).
 • Urlopy naukowe (opiniowanie).
 • Nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 • Współpraca naukowa z innymi ośrodkami.
 • Konsultacja merytoryczna corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz wniosku o dofinansowanie działalności statutowej, nadzór merytoryczny nad przygotowaniem ankiety jednostki.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Żochowska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 10.07.2019 r., 11:04
Data publikacji: pon., 06.06.2011 r., 0:00