Dziekanat | Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Tu znajdziesz: Przewodnik Studenta I Roku. Kliknij link!
Gdzie?
Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55 pokoje 3.16 i 3.18 (II piętro)
Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51 pokoje 030, 031, 032
Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, sprawy socjalne studentów, pokój 162
Sprawy doktorantów. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, pokój 012
Kiedy?
Poniedziałek 9.30-13.30
Wtorek – 9.30-13.30
Środa – DZIEKANAT NIECZYNNY
Czwartek – 12.00-15.00
Piątek – 9.30-13.30
Sobota dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 9.00-13.00 pokój 3.16, 3.18 i 030 (Neofilologia)
Dziekanat ds. socjalnych czynny w poniedziałek, wtorek od 9.30-13.30, czwartek od 12.00 do 15.00; nieczynny w środę i piątek.

Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51

imię, nazwisko
numer pokoju

e-mail

telefon

obsługa studentów na kierunkach

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Urszula Choińska
p. 032

fhuc@ug.edu.pl

58 523 30 19

 • filologia angielska I stopień
 • filologia germańska I i II stopień

 

Aleksandra Ciechanowicz
p. 012

filac@ug.edu.pl

58 523 30 17

 • praktyki studenckie
 • praktyki studenckie

Ewelina Drzazga
p. 031

ewelina.drzazga@ug.edu.pl

58 523 30 23

 • lingwistyka stosowana I i II stopień
 • slawistyka I i II stopień
 • studia bałkańskie
 • studia wschodnie I stopień

 

Teresa Gałęzowska
p. 030

t.galezowska@ug.edu.pl

58 523 30 20

 • amerykanistyka I i II stopień
 • filologia angielska II stopień
 • iberystyka I stopień

 

Dorota Jach
p. 031

fildj@ug.edu.pl

58 523 30 22

 • filologia rosyjska I i II stopień
 • skandynawistyka I i II stopień

 

Agnieszka Szylka p. 162

Karina Sputo p.162

agnieszka.szylka@ug.edu.pl

karina.sputo@ug.edu.pl

58 523 30 69

58 523 30 21

 • sprawy socjalne studentów
 •  sprawy socjalne studentów

Wioletta Potakowska
p. 032

fhwp@ug.edu.pl

58 523 30 18

 • filologia rosyjska
 • filologia romańska I i II stopień
 • rosjoznawstwo I stopień
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi

 

Dorota Zalewska
p. 030

fhdza@ug.edu.pl

58 523 30 70

 
 • filologia angielska I stopień
 • filologia angielska II stopień
 • filologia rosyjska I stopień
 • filologia romańska I stopień
 • filologia germańska I stopień
 • filologia germańska II stopień
 • iberystyka I stopień

Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 55

imię, nazwisko
numer pokoju

e-mail

telefon

obsługa studentów na kierunkach

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wioletta Janicka

p. 3.18

w.janicka@ug.edu.pl

58 523 21 29

 • teatrologia I rok
 • wiedza o teatrze I rok

 

Aldona Ługowska

p. 3.16

fhal@ug.edu.pl

58 523 25 06

 • filologia polska I i II stopień
 • etnofilologia kaszubska I stopień

 

Maria Mindak

p. 3.18

mindak@ug.edu.pl

58 523 21 39

 • kulturoznawstwo II stopień
 • logopedia
 • sinologia
 • filologia polska I i II stopień
 • sinologia

Teresa Walas

p. 3.16

teresa.walas@ug.edu.pl

58 523 22 12

 • filologia klasyczna
 • kulturoznawstwo I stopień
 • studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej
 • wiedza o filmie
 • teatrologia II rok
 • wiedza o teatrze II, III rok
 • wiedza o filmie

Legitymacje studenckie:

Studenci I roku studiów mają obowiązek umieszczenia aktualnego zdjęcia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów według instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej: irk.ug.edu.pl oraz wpłacenia opłaty za legitymację 17 zł. Wydanie legitymacji studenckiej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od wpłacenia opłaty.

Sekretariat Dziekana
Wydziału Filologicznego

Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego
ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk
tel./fax 48 58 523 30 01

Kierownik Dziekanatu

Kancelaria Wydziału

Główny specjalista ds. promocji, redaktor strony internetowej

 • dr Anna Malcer-Zakrzacka, tel. 58 523 30 13, wew. 30 13, e-mail: malcer@ug.edu.pl - pokój 015

Sprawy modułu kształcenia

Sprawy doktorantów

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 02.10.2017 r., 9:05
Data publikacji: czw., 30.01.2014 r., 11:16

Dyżury Dziekana i Prodziekanów

 
Wydział Filologiczny. Budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51
Funkcja, imię i nazwisko
Kontakt
Miejsce i godziny dyżurów
 
Zakres obowiązków
 
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw.
tel. +48 58 523 30 14
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 015
Spotkanie możliwe
po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 58 523 30 14
  
 
 • Kierowanie wydziałem, realizowanie strategii rozwoju wydziału (zgodnej ze strategią rozwoju uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
tel. 48 58 523 30 26
 
Sprawy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 016
 

środy 11.00-12.00
soboty 11.30 – 12.30
(24.02.2018, 10 i 24.03.2018, 14 i 28.04.2018, 19.05.2018, 2.06.2018)
 
.

        
 
 • Studenckie sprawy regulaminowe:
zaliczenie semestru/roku (podpisy w indeksach),
wpisy warunkowe,
powtarzanie roku,
skreślenia z listy studentów,
egzaminy komisyjne,
umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Sprawy socjalno-bytowe studentów:
domy studenckie,
stypendia socjalne, specjalne, zapomogi,
stypendia rektorskie,
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad kołami naukowymi i innymi programami rozwoju naukowego studentów.
 • Obsługa elektronicznych form dokumentowania toku studiów (indeks elektroniczny, protokół elektroniczny, sylabusy).
 • Obsługa POL-onu.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
tel. 48 58 523 30 25
 
Sprawy studentów zagranicznych
Programy Erasmus i Most
 
 
 
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51,
p. 013
 
poniedziałki 13.15-14.15
wtorki
11.30-12.30

 


    

 
 • Programy kształcenia (studia I i II stopnia).
 • Udział w pracach Senackiej Komisji Kształcenia.
 • Udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
 • Opieka nad studentami zagranicznymi.
 • Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 • Opieka nad działalnością studenckich kół naukowych i innymi przejawami rozwoju naukowego studentów.
 • Promocja Wydziału.
 • E-learning.
 • Współpraca z pracodawcami.
 • Studia podyplomowe.
 • Praktyki studenckie.
 • Liczebność grup i organizacja zajęć:
sprawozdania z liczebności grup
harmonogramy sesji egzaminacyjnych
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
 
tel. +48 58 523 30 24
Sprawy studiów III stopnia (doktoranckich)
 
 
 
 
 
 
 
Budynek Neofilologii,
ul. Wita Stwosza 51, p. 011
 
poniedziałki
12.00-13.00
wtorki 11.30-12.30
 
 
 

 

 

 

 

        

 
 • Nadzór nad prowadzeniem badań własnych.
 • Koordynowanie działań związanych z konkursami na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców i słuchaczy FSD.
 • Dbałość o rozwój kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, profesury).
 • Stypendia doktorskie (opiniowanie).
 • Urlopy naukowe (opiniowanie).
 • Nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 • Współpraca naukowa z innymi ośrodkami.
 • Konsultacja merytoryczna corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz wniosku o dofinansowanie działalności statutowej, nadzór merytoryczny nad przygotowaniem ankiety jednostki.
 • Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.04.2018 r., 8:51
Data publikacji: pon., 06.06.2011 r., 0:00