dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

Prof. UG, dr hab. Feliks TOMASZEWSKI
 

Magister filologii polskiej – 1977 rok – Uniwersytet Gdański, doktor nauk humanistycznych – 1989 rok – Uniwersytet Wrocławski, doktor habilitowany – 2008 rok – Uniwersytet Gdański.

Zainteresowania naukowe:
Metodyka nauczania literatury, współczesne piśmiennictwo autobiograficzne i biograficzne, literatura współczesna (poezja).
Publikacje i udział w konferencjach: Publikacji łącznie – 53, książek – 5, publikacji w monografiach – 11. Udział w konferencjach – 11 (w tym 8 krajowych, 3 zagraniczne).
Wykaz publikacji (wybór):
Monografie:
 • Magia lektury, Warszawa 1990 (ISBN 83-02-04187-4).
 • „Światy” Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Gdańsk 1994 (ISBN 83-85864-13-X).
 • Skrzydła (nie)połamane, Kielce 1998 (ISBN 83-7173-145-0).
 • Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Gdańsk 2006 (ISBN 83-7326-372-1).
 • 4 X NOBEL, Warszawa 2002 (ISBN 83-86018-91-7) (współredaktor).
Artykuły o zasięgu międzynarodowym:
 • Józef Czechowicz – hasło osobowe [w:] Literatura polska w Internecie, Gdańsk 2000.
 • Bruno Jasieński – hasło osobowe [w:] Literatura polska w Internecie, Gdańsk 2000.
 • Bohaterowie – groby i pleśń, [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, Łódź 2003, s. 137–147.
 • Ryszarda Kapuścińskiego pamięć Pińska, [w:] Mełodii, kraski, zapachi „Małoj Rodiny” Adama Mickiewicza, Grodno 2008, s. 285–296.
Artykuły o zasięgu krajowym (rozdziały w książkach):
 • Aluzje antyczne w wierszu Tadeusza Różewicza Martwy owoc, [w:] Wybrane zagadnienia z literatury, Kielce 1996, s. 106–111.
 • Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:]Wśród starych i nowych lektur, Rzeszów 1996, s. 375–399.
 • Uwagi o tytułach. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Skrzydła ołtarza”, [w:] Alegorie, style, tożsamość. W darze Profesor Annie Martuszewskiej, Gdańsk 1999, s. 249–261.
 • Płatnicy mostowego. Gustaw Herling-Grudziński „Most”, [w:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury, Wrocław 2001, s. 350–371.
 • Uwagi wstępne, [w:] 4 X NOBEL, Warszawa 2002, s. 5–8 (współautorstwo).
 • Portret poety i koncepcja literatury w przemówieniach noblowskich Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, [w:] 4 X NOBEL, Warszawa 2002, s. 49–58 (współautorstwo).
 • Niebieskie Wymiary Ziemi. Wisława Szymborska Niebo, [w:] 4 X NOBEL, Warszawa 2002, s. 101–107 (przedruk).
 • Rzecz o pogoni, [w:] Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego, Wrocław 2002, s. 24–32 (przedruk).
 • Aluzje nie tylko antyczne. Zbigniew Herbert Dlaczego klasycy…, [w:] Relacje miedzy kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Lublin 2005, s. 129–138.
Artykuły o zasięgu krajowym (czasopisma):
 • U progu dydaktycznej dojrzałości, [w:] Z warsztatu nauczyciela polonisty, Elbląg 1981, s. 93–109.
 • Odgarniając pianę odnowień, cóż poczniesz (Pierwsze czytanie Bram arsenału Czesława Miłosza), „Poezja” nr 5/6 z 1981, s. 199–203.
 • „Szumy, zlepy, ciągi” w procesie nauczania lektury (na kanwie dwutorowości lektury w procesie dydaktycznym), [w:] Z metodyki literatury i języka polskiego, „Akta Universitas Varsaviensis”, Warszawa 1991, s. 135–147 (pełna wersja); Dwutorowość lektury w procesie dydaktycznym, „Polonistyka” nr 3 z 1985, s. 191–196 (wersja skrócona).
 • Prolog Bolesława Leśmiana, „Polonistyka” nr 1 z 1988, s. 46–56.
 • Ulica kaduka – Władysława Broniewskiego Ulica Miła, „Polonistyka” nr 8 z 1990, s. 438–444.
 • Mirona Białoszewskiego „gama zdziwiona”…, „Warsztaty polonistyczne” nr 4 z 1995, s. 92–99.
 • Nakarmić kruki – Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony, „Warsztaty polonistyczne” nr 1 z 1994, s. 25–33.
 • Pogranicznik wieczny. Józef Czechowicz przez kresy, „Warsztaty polonistyczne” nr 2 z 1994, s. 27–35.
 • Przypowieść o Pielgrzymie C. K. Norwida, „Język Polski w Szkole Średniej” nr 1 z 1993, s. 41–49.
 • Mit świętej rodziny. Zapiski na marginesach opowiadań S. Żeromskiego, „Polonistyka” nr 6 z 1996, s. 351–353.
 • Rzecz o pogoni, „Warsztaty polonistyczne” nr 3 z 1996, s. 75–83.
 • Słowo bandosa o Stalinie. Słowo o Stalinie Władysława Broniewskiego, „Język Polski w Szkole Średniej” nr 1 z 1996/1997, s. 71–76 (współautorstwo).
 • Kochankowie przez gwiazdy przeklęci. Cypriana Norwida W Weronie, „Warsztaty polonistyczne” nr 2 z 1997, s. 87–91.
 • Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Cz. I, „Język Polski w Szkole Średniej” nr 3 z 1996/1997, s. 56–67.
 • Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Cz. II, „Język Polski w Szkole Średniej” nr 4 z 1996/1997, s. 62–77.
 • Między wiarą a rozumem (Drugie Przyjście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), „Twórczość” nr 12 z 1997, s. 52–74.
 • Niebieskie wymiary ziemi – Wisława Szymborska „Niebo”, „Warsztaty polonistyczne” nr 3 z 1999, s. 48–53.
 • Kropka nad S. O „Prefacji” Edwarda Stachury, „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” nr 1 z 1999/2000, s. 36–49.
 • Zrywanie masek. Tadeusz Różewicz – xxx („oblicze ojczyzny”), „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” nr 2 z 1999/2000, s. 45–55.
 • W język jak w las. Tymoteusz Karpowicz „Dąb pomylony”, „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” nr 4 z 1999/2000, s. 27–39.
 • Recenzja programu nauczania języka polskiego w gimnazjum „Czytam świat”, „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” nr 1 z 1999/2000, s. 7–9 (współautorstwo).
 • Urojenie a prawda. Krzyż i dziecko Cypriana Norwida, „Warsztaty polonistyczne” nr 4 z 2001, s. 123–136.
 • Zrobić kawał jeździe [o wierszu rozkład jazdy Tymoteusza Karpowicza], „Zeszyty szkolne”. Edukacja humanistyczna nr 2 z 2005, s. 57–64.
 • Kur boży i posłańcy ciemności. Stanisław Grochowiak Święty Szymon Słupnik, Rozprawy naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu 2008 nr 4, s. 7–18.
Osiągnięcia dydaktyczne: wypromował 18 magistrów, blisko 50 licencjatów.
Członkostwo:
1) „Język Polski w Szkole Średniej” – członek Rady redakcyjnej; od 1996 do 2006;
2) „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” – członek Rady Naukowej; od 1996 do 2006;
3) Towarzystwo literackie im. A. Mickiewicza;
4) Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego (od 1984; od marca 1987 – przewodniczący sekcji języka polskiego; do momentu podjęcia pracy na UG);
5) „Kwartalnik Polonistyczny” – członek Rady programowej (od 2007).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:33; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz