prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

zdjecie

Literaturoznawca i teatrolog, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej od 1977 roku, kiedy to ukończył studia polonistyczne (seminarium prof. Marii Janion) i został asystentem. Debiutował naukowo w 1977 na łamach miesięcznika „Dialog” i dwumiesięcznika „Teksty”. Był członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Transgresje” pod kierunkiem prof. Marii Janion. W 1986 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Dramat poety w twórczości Tadeusza Różewicza” (promotor: prof. Maria Janion), w 1999 habilitował się na podstawie książki Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 2005-2007 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw nauki IFP UG. W latach 2006-2010 kierował utworzonym przez siebie Zakładem Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej. W 2006 był inicjatorem nadania Tadeuszowi Różewiczowi godności doktora honoris causa UG. W latach 2007-2019 wchodził w skład Komitetu Nauk o Literaturze PAN, a od 2020 jest członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury epoki romantyzmu, wieku XX i naszej współczesności. Antropologia literatury i sztuk widowiskowych. Współczesna kultura medialna. Krytyka artystyczna.

W ostatnim czasie opublikował książkę monograficzną Krypta Gustawa w serii  seria „Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego” (nagrody i wyróżnienia: Pomorska Nagroda Artystyczna, Nagroda Komitetu Nauk o Sztuce PAN w zakresie teatrologii, nominacja do nagrody Teatralna Książka Roku, nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia, nominacja w plebiscycie „Pomorskie Sztormy” w kategorii Sztormu Kulturalnego). W roku 2022 nakładem Cambridge University Press ukazała się wieloautorska monografia A History of Polish Theatre, w której znalazł się rozdział o teatrze romantycznym, napisany przez prof. Majchrowskiego (wespół z prof. Włodzimierzem Szturcem z UJ)

 

zdjęcie 2  zdjecie 3

 

Autor sześciu monografii książkowych: 

  1. Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza, PIW, Warszawa 1993 
  2. Gombrowicz i cień wieszcza , Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1975
  3. Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998
  4. Różewicz, Wyd. Dolnoślaskie, Wrocław 2002 [seria „A to Polska właśnie”]
  5. Mickiewicz i wiek dwudziesty , Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006
  6. Krypta Gustawa, Wyd. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021.