fbpx prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Prof. dr hab. Zbigniew MAJCHROWSKI

Literaturoznawca i teatrolog, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, kieruje Zakładem Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej.
W wieku 21 lat ukończył studia polonistyczne na UG (seminarium literaturoznawcze prof. Marii Janion) i od 1977 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym gdańskiej polonistyki, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Był członkiem zespołu redakcyjnego serii „Transgresje” w ramach konwersatorium metodologicznego prof. Marii Janion. W 1986 uzyskał stopień doktora („Dramat poety w twórczości Tadeusza Różewicza”, promotor: prof. Maria Janion), w 1999 habilitował się na podstawie książki Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora. Wypromował sześciu doktorów, z których jeden uzyskał już habilitację. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.
Należy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 

Zainteresowania badawcze. Historia literatury i kultury epoki romantyzmu i wieku XX. Dramat i teatr współczesny. Antropologia literatury i sztuk widowiskowych. Współczesna kultura medialna.
 

Zajęcia dydaktyczne. W roku akademickim 2009/2010: współczesna kultura medialna, seminarium magisterskie na roku IV, otwarte seminarium doktoranckie „Przemiany intymności w kulturze współczesnej (literatura – teatr – film – fotografia – wideo)”.
 

Ważniejsze publikacje. Autor pięciu książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (1993), Gombrowicz i cień wieszcza (1975), Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (1998), Różewicz (2002), Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006). Redaktor i współautor prac zbiorowych: Odmieńcy z serii „Transgresje” (współred. M. Janion, 1982), Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu (współred. E. Graczyk, 1993), Od Shakespeare’a do Szekspira (współred. J. Ciechowicz, 1993), Świat według Themersonów (1994), Mickiewicz sen i widzenie (współred. W. Owczarski, 2000), Dramat polski. Interpretacje (dwa tomy, współred. J. Ciechowicz, 2001), Powracając do Różewicza (współred. M. Żółkoś, 2006), Księga Janion (współred. S. Rosiek). Edytor teatraliów Andrzeja Kijowskiego (Rytuały oglądania, 2005). Współautor podręczników licealnych: do języka polskiego Między tekstami, cz. 1 i 5 (z J. Maćkiewicz i S. Rośkiem) i do wiedzy o kulturze Człowiek twórca kultury (z K. Mrowcewiczem, P. Sitarskim, D. Szwarcman). Ponadto artykuły w książkach zbiorowych, m.in. W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej 1984; Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze 1991; Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej 1992; Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy 1992; Aktor w kulturze współczesnej 1994; Trzynaście arcydzieł romantycznych 1996; Culture of the Time of Transformation 1998; „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje 1999, „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo 1999; W kręgu teatru monumentalnego 2000; Przekładając nieprzekładalne 2000; Na początku wieku. Rozważania o tradycji 2002; Tadeusz Różewicz und die Deutschen 2003; Dwudziestowieczność 2004; Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski 2005; Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo wiedza o języku wiedza o kulturze edukacja. Zjazd Polonistów 2005; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium 2006; Teatr małych form konwencje i zjawiska 2006; Literackie reprezentacje doświadczenia 2007; Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy 2008. Publikacje na łamach czasopism: „Dialog”, „Odra”, „Pamiętnik Teatralny”, „Teatr”, „Twórczość”, „Tytuł”, „Tygodnik Powszechny”.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:50
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00