fbpx Konferencja "Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja "Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś"

Konferencja "Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś"

KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTET GDAŃSKI
W GDAŃSKU
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
INSTYTUT   KASZUBSKI
ul. Straganiarska 20-22
80-837 Gdańsk
 
               Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję z cyklu

           Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

która odbędzie się w dniach
4 września 2015 roku
 
w Gdańsku, w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.
 
Nasza konferencja stanowi rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologiczno-onomastycznego, poświęconego pamięci Profesora Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty,  jednego z twórców gdańskiego ośrodka naukowego. Sympozjum to organizowaliśmy cyklicznie w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora. Obecna konferencja ma bardziej interdyscyplinarny charakter. Chcemy dyskutować o zjawiskach językowych Pomorza dawniej i dziś, o wielojęzyczności Pomorza, o bilingwizmie, o hybrydach językowych, o nowych zjawiskach literackich, o podwójnym nazewnictwie, o wpływie uregulowań prawnych na zjawiska językowe, o zmianach społecznych i sytuacji językowej, o świadomości językowej, o prestiżu języków i dialektów oraz o wpływie edukacji na sytuację językową. Kwestie językowe chcemy rozważać z różnych perspektyw: filologicznej, literaturoznawczej, prawnej, społecznej, kulturowej, antropologicznej i edukacyjnej.
 
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z abstraktem (do ½ strony) w terminie do 31 maja 2015 r. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł., dla doktorantów 150 zł. (Opłata służyć będzie pokryciu kosztów organizacyjnych. Nie zwracamy kosztów podróży, noclegi we własnym zakresie. Gwarantujemy wydanie recenzowanej publikacji). Dalsze szczegóły organizacyjne przekażemy w maju osobom, których zgłoszenia zostaną przyjęte.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na formularzu, który stanowi załącznik do zaproszenia, oraz wysłanie go pocztą pod adresem: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa lub pocztą elektroniczną na adres:  konferencjapomorze@gmail.com
 
prof. UG dr hab. Zenon Lica    dr Aneta Lica                            dr Małgorzata Klinkosz
 
Sekretarze:
mgr Anna Iwanowska                            mgr Karolina Czemplik        
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 lutego 2015 roku, 9:58