fbpx II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”

20-21 października 2014 r. na Wydziale Filologicznym UG odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, organizowana przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki. Konferencja po raz kolejny unaoczniła, że zaproponowany temat pozostaje w centrum zainteresowania badaczy, którzy przyjechali do Gdańska z różnych krajów świata: Rosji, Gruzji, Bułgarii, Iranu, Litwy i in. Najszerzej – poza Polską – była reprezentowana Rosja: gościliśmy uczestników z Moskwy, Kaliningradu, Nowosybirska, Ulianowska, Saratowa.

Polskę reprezentowali badacze z ośrodków naukowych w Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Toruniu, Słupsku i Łodzi. W konferencji wzięli też udział liczni reprezentanci Uniwersytetu

Gdańskiego: pracownicy Instytutu Slawistyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Lingwistyki Stosowanej i, oczywiście, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie:

http://www.tekst-jako-kultura.ug.edu.pl/

Galeria

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 listopada 2014 roku, 10:21