fbpx Weź udział w konferencji "Krajobraz po bitwie. Losy Żydów polskich w PRL i po 1989 roku" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Weź udział w konferencji "Krajobraz po bitwie. Losy Żydów polskich w PRL i po 1989 roku"

Weź udział w konferencji "Krajobraz po bitwie. Losy Żydów polskich w PRL i po 1989 roku"

            Serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń na konferencję KRAJOBRAZ PO BITWIE. LOSY ŻYDÓW POLSKICH W PRL I PO 1989 ROKU. Na propozycje wystąpień czekamy do 16 listopada 2014 r. Konferencja odbywać się będzie w dniach 5-6 grudnia 2014 roku w Gdańsku.
 
            Organizujemy naszą konferencję, by po 25. latach od upadku PRL dokonać rekapitulacji współczesnych relacji polsko-żydowskich, zgromadzić refleksję naukową na ten temat i sprowokować wymianę myśli specjalistów z różnych dziedzin humanistyki – historyków, politologów, socjologów, filologów, kulturoznawców, by porozmawiać o losach polskich Żydów po 1945 roku. Interesują nas w szczególności relacje między Polakami i Żydami oraz relacje na styku katolicyzmu i judaizmu na ziemiach polskich. Interesuje nas historia, ale też narracja historyczna i sposób jej prowadzenia. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, co wywołało w Polsce renesans zainteresowania kulturą żydowską po 1989 roku – i czy jest to w istocie renesans, czy jedynie proteza? Chcemy zbadać, jakie konotacje wywołuje pojęcie żydowskości we współczesnych nam kulturze i popkulturze, języku i sztuce. Gdzie znajdują się punkty styczne tożsamości polskiej i żydowskiej, a gdzie się one rozchodzą?
 
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Leszek Leo Kantor.
 
            Proponowany zakres tematów poruszanych na konferencji:
  1. Powojenne emigracje (w latach 1945-48, Alija Gomułkowska, Marzec 1968) i ich pokłosie – perspektywa historyczna, socjologiczna i kulturoznawcza;
  2. Politycznie sterowany antysemityzm (pogrom kielecki, Marzec itp.) i jego echa;
  3. Recepcja najnowszej historiografii stosunków polsko-żydowskich (medialne spory wokół publikacji J.T. Grossa, „polskich obozów zagłady” itd.);
  4. Renesans zainteresowania dziedzictwem żydowskim w III RP;
  5. Krajobraz po bitwie – dzieje majątków żydowskich na terenach Polski po II wojnie światowej;
  6. Polsko-żydowska literatura dokumentu osobistego – w poszukiwaniu tożsamości; zapisy doświadczenia drugiego i trzeciego pokolenia po Szoa w Polsce;
  7. Polscy Żydzi na ekranie;
  8. Szoa i relacje polsko-żydowskie w sztuce współczesnej.
 
            Powyższy katalog należy traktować jako sugestię – jako organizatorzy jesteśmy otwarci także na inne propozycje tematów z zakresu zagadnień relacji polsko-żydowskich po 1945 roku.
 
            Zgłoszenia konferencyjne – zawierające temat i streszczenie referatu (do 500 słów) oraz imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) – prosimy przesyłać na adres krajobrazpobitwie@gmail.com.
 
            Po konferencji planujemy wydanie wygłoszonych referatów drukiem. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Publikacja zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.
 
            Opłata konferencyjna dla osób występujących z referatem:
  • doktoranci, osoby bez afiliacji akademickiej: 200 zł
  • osoby z tytułem doktora lub wyższym: 250 zł
 
            Komitet naukowy:
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt
prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki
 
mgr Magdalena Zelent (sprawy organizacyjne)
mgr Łukasz Jaroń (sekretarz)
 
            Organizatorzy:
Fundacja Kultopia
Katedra Kultury i Sztuki w Instytucie Filologii Polskiej UG
 
            Partnerzy:
Akademickie Centrum Kultury „Alternator” UG
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 października 2014 roku, 11:18