fbpx Konferencja "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego"

Konferencja "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego"

W dniach od 08 do 10 września 2014 odbyła się w Gdańsku doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego. Jej organizatorami byli Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
 
W konferencji uczestniczyło 160 nauczycieli akademickich, głównie członków PTN ze wszystkich oddziałów krajowych, ale także niezrzeszonych sympatyków z całego kraju i z zagranicy (Anglia, Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Rosja, Chiny), jak również 200 nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego. Uniwersytet Gdański reprezentowało 34 pracowników naukowo-dydaktycznych.
 
Otwarcie konferencji miało miejsce w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Po powitaniu przybyłych gości przez przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Ewę Andrzejewską głos zabrał prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. Następnie do gości honorowych oraz uczestników konferencji zwrócili się Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dr hab. prof. UG Danuta Olszewska, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego prof. dr hab. Mirosław Pawlak. Wykład inauguracyjny Po co Szekspir? wygłosił prof. dr hab. Jerzy Limon (Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Dyrektor Teatru Szekspirowskiego).
 
Referaty prezentowane były w sześciu równoległych sekcjach tematycznych. Obok przedstawicieli polskich uczelni o wynikach swoich badań informowali naukowcy reprezentujący różne ośrodki zagraniczne: z Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii oraz Chin. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się: przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego, nowy paradygmat zawodu nauczyciela, rozwój zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Przedstawione zostały również wyniki badań teoretycznych i empirycznych dotyczące kształcenia językowego.
 
Szczególne znaczenie podczas konferencji miały wykłady plenarne. Z jednej strony ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny, który gwarantowała pozycja naukowa głoszących wykłady, z drugiej strony poprzez interdyscyplinarne spojrzenie na zawód nauczyciela języków obcych. Wynikało to z różnorodności dziedzin nauki reprezentowanych przez mówców: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska - dydaktyka ogólna (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Limon -  anglistyka, literaturoznawstwo, teatrologia (Uniwersytet Gdański), a także ze specyfiki językowej i kulturowej obszarów, których dotyczyły poszczególne wykłady: prof. dr hab. Jerzy Treder (Uniwersytet Gdański) Nôùczanié kaszëbsczégò jãzëk – historiczny céchùnk/ Nauczanie języka kaszubskiego – rys historyczny oraz prof. dr Wu Lan (Uniwersytet Gdański) Rola nauczyciela  w Chinach - wczoraj i dziś. Obok znamienitych polskich naukowców prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik (Uniwersytet Warszawski) Czego powinniśmy uczyć a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych złudzeniach, prof. dr hab. Hanny Komorowskiej (Uniwersytet Warszawski, SWPS) Rola nauczyciela - mity i slogany a rzeczywistość, prof. dr hab. Mirosława Pawlaka (PWSZ Konin, UAM Poznań) Jak skutecznie uczyć gramatyki na lekcjach języka drugiego/obcego? uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów znanych uczonych reprezentujących ośrodki zagraniczne: Prof. Dr. Dr. h.c. Rupprecht Baur (Universität Duisburg-Essen) wygłosił wykład na temat testowania kompetencji językowych Sprachkompetenzen testen leicht gemacht. Der C-Test als Hilfe in der Praxis; Prof. dr Rod Bolitho (Norwich Institute for Language Education) przedstawił zagadnienia dotyczące świadomości językowej uczniów i nauczycieli Language Awareness for Teachers and Learners. Różnorodność perspektyw, z jakich dokonano naukowej refleksji nad zawodem nauczyciela języka obcego spotkała się z uznaniem słuchaczy i pobudziła twórczą dyskusję. Zainteresowanie wykładami plenarnymi było tak duże, że w auli Wydziału Nauk Społecznych podczas wystąpień prof. dr hab. Hanny Komorowskiej i prof. dr hab. Mirosława Pawlaka zabrakło miejsc siedzących, a słuchacze oblegali schody i boczne wejścia.
 
Organizatorzy konferencji dołożyli starań, aby podczas konferencji PTN w Gdańsku nie zabrakło zagadnień związanych z językiem regionalnym, który jest nauczany w szkołach na Pomorzu. Już podczas otwarcia Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki przemawiał do gości w języku kaszubskim, budząc zaciekawienie i entuzjazm słuchaczy. Obok wykładu plenarnego, wygłoszonego przez wybitnego językoznawcę prof. dr hab. Jerzego Tredera z Uniwersytetu Gdańskiego wygłoszonego w języku kaszubskim, nauczanie języka kaszubskiego oraz kompetencje nauczyciela kaszubisty były przedmiotem wielu wystąpień w sekcjach tematycznych. Główny motyw plakatu konferencyjnego, którego projekt przygotował znany Gdański artysta plastyk Andrzej Taranek, przywoływał ważną, także dla badań nad językiem kaszubskim i kulturą Kaszub, postać Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
 
Znaczące miejsce podczas konferencji miały warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli, które realizowane były w języku polskim, kaszubskim, niemieckim, rosyjskim oraz angielskim. Dwustu nauczycieli uczestniczyło w 16 różnych zajęciach tematycznych prowadzonych przez wykładowców z Polski, Niemiec, Anglii i Rosji (Martin Blaszk, Elżbieta Pryczkowska, Maria Bogucka, Bogumiła Cirocka, Sławomir Bronk, Małgorzata Koczyk, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, Marzena Nieczuja-Urbańska, Ludmiła Gołąbek, Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Rod Bolitho, Alexander Dodonov, Dorota Okońska, Małgorzata Płończak, Monika Janicka, Nora Orłowska, Grzegorz Fidal, Ewa Ostaszewska).
 
Nie tylko poziom merytoryczny wystąpień i organizacja obrad spotkały się z dużym uznaniem gości ale również program kulturalny. W dniu 8 września uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na koncert do Dworu Artusa, gdzie gości powitała pani Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska. Następnie Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran, przy akompaniamencie Witosławy Frankowskiej – fortepian, zaśpiewała utwory ze swojej najnowszej płyty Kaszuby w pieśni artystycznej. Uroczysty bankiet zamykający ten dzień konferencji odbył się w Wielkiej Sali Wety znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. W ostatnim dniu konferencję miał uświetnił koncert Pawła Ruszkowskiego, wokalisty i gitarzysty, który zaprezentował słuchaczom standardy muzyki polskiej i światowej po kaszubsku.
 
Za przygotowanie i przebieg konferencji odpowiadał kierowany przez dr Ewę Andrzejewską Komitet Organizacyjny w składzie: mgr Mariola Bogucka, mgr Martin Blaszk, dr Jolanta Hinc, dr Beata Karpińska-Musiał, dr Hadrian Lankiewicz, dr Joanna Mampe, dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, dr Iwona Mokwa-Tarnowska, dr Justyna Pomierska, mgr Lucyna Radzimińska, mgr Martin Blaszk, dr Joanna Mampe oraz dr Hadrian Lankiewicz.
 
Nad poziomem merytorycznym czuwał Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, prof. dr hab. Halina Widła, prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik, prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik, prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. UG dr Wu Lan, prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 października 2014 roku, 10:57