Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki w Katedrze Językoznawstwa do 2 września 2019 r. | Wydział Filologiczny

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki w Katedrze Językoznawstwa do 2 września 2019 r.