Święto Wydziału Filologicznego | Wydział Filologiczny

Święto Wydziału Filologicznego

z

Święto Wydziału połączone z wręczeniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych odbyło się 30 czerwca 2017 roku w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. podziękował pracownikom Wydziału Filologicznego za pracę naukową i zaangażowanie organizacyjne w działalność Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2017/2018. Trzynastu promocji doktorskich oraz wręczenia dwóch dyplomów habilitacyjnych dr hab. Izabeli Morskiej z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz dr hab. Izabeli Pozierak-Trybisz z Instytutu Filologii Romańskiej dokonał Prorektor ds. Studeckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. Uroczystość uświetnił muzykologiczny wykład dr Grzegorza Piotrowskiego, kierownika Katedry Kulturoznawstwa zatytułowany Pogorelić, Nina Simone i inni grający wariaci... Czyli o performatywności.

Fotoreportaż ze Święta Wydziału Filologicznego
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 sierpnia 2017 roku, 10:59