fbpx Koła naukowe na Wydziale Filologicznym | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Kreatywna-S%C5%82owia%C5...

Działalność: 

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna” zostało założone w 2016 r. z inicjatywny doktorantów z Katedry Slawistyki, zrzeszając jednak nie tylko absolwentów tego kierunku, ale również Filologii Polskiej, Rosyjskiej i Kulturoznawstwa. Jesteśmy więc kołem otwartym zarówno na innych ludzi, jak i na ciekawe pomysły i nowe doświadczenia. Nasza działalność ma na celu przede wszystkim zdobywanie, poszerzanie i popularyzację wiedzy z zakresu szeroko rozumianej Słowiańszczyzny, co staramy się osiągać poprzez przygotowywanie licznych wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Organizacja między innymi takich przedsięwzięć jak: Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Dzień Slawisty, czy warsztaty dla dzieci, spowodowała, że dziś jesteśmy jednym z najprężniej działających kół naukowym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a jeszcze więcej planów i pomysłów czeka na realizację. Serdecznie zapraszamy więc wszystkie chętne osoby do współpracy z naszym kołem. Można się z nami kontaktować przez e-mail: kreatywni.ug@gmail.com oraz za pośrednictwem Facebooka, na którym prezentujemy również swoją działalność: https://www.facebook.com/Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Kreatywna-S%C5%8...

Warto dodać, że opiekunem naszego koła jest ceniony profesor i wspaniały dydaktyk prof. dr hab. Krystyna Szcześniak. Pozdrawiamy i zachęcamy wszystkich Słowian do wspólnych działań!

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG

E-mail Koła: ikn.dok@gmail.com

Działalność: 

Obecnie pracujemy nad organizacją dwóch sesji naukowych:

 • „Akwarium” (czwarta odsłona cyklu „Bestiarium”) – 1 kwietnia 2014 roku
 • „All About Pratchett/Wszystko o Pratchetcie” – 19-20 września 2014 roku

Koło Naukowe „Between The Lines”

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Zakres działalności Koła obejmuje literaturę i kulturę amerykańską oraz elementy teorii literaturoznawczych. Cele działalności Koła to: prowadzenie dyskusji na temat wybranych utworów literatury amerykańskiej, pogłębianie wiedzy teoretycznej w zakresie literatury i kultury amerykańskiej, organizacja warsztatów promujących czytelnictwo w języku angielskim oraz prowadzenie witryny internetowej, umożliwiającej wymianę zdań pomiędzy studentami. Koło realizuje swoje zadania poprzez organizację spotkań i dyskusji, prace badawcze podejmowane przez członków w zakresie literatury i kultury amerykańskiej, współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze, udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach, a także utworzenie witryny internetowej.

Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media

z
Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: socialmedia@ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media zorganizowało projekt integrujący społeczność Wydziału Filologicznego pod nazwą Dni lajku i dislajku (kwiecień 2017), założyło i prowadzi wydziałowego Instagrama @filologicznyUG, współredaguje profil Filologicznego na FB.
Ogłosiło 2 Konkursy Fotograficzne na Instagramie Co robisz na Filologicznym? i Dzień jak co dzień na Filologicznym?
W tym roku ogłosiło konkurs na felieton reportażowy i zdjecie na Instagram pt. Moje studia w pandemii #studiawpandemii.
Pracuje nad dobrym wizerunkiem marki Filologiczny UG.
Stworzyło i popularyzuje unikatowy #nafilologicznym.
Bądźcie z nami na Instagramie i FB!
W pandemii zawieszone!

Koło Naukowe Filmoznawców UG

Koło Filmoznawców
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://filmoznawcy.ug.edu.pl/

E-mail Koła: kolofilmoznawcow@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Filmoznawców powstało z inicjatywy prof. Mirosława Przylipiaka przy Instytucie Filologii Polskiej w 1997 roku. Zrzesza w sobie miłośników dziesiątej muzy. To doskonałe miejsce do dyskusji nad obecną kondycją kinematografii, a także do nostalgicznej rozmowy o historii ruchomych obrazów. Jako członkowie z łatwością dzielimy się filmowymi doświadczeniami, organizujemy projekcje filmowe oraz spotkania z reżyserami. Skupiamy się na różnych aspektach kina, próbujemy łączyć je z innymi sztukami, prowadząc interdyscyplinarny dyskurs. Od 2012 roku wydajemy almanach “Przezrocze”, w którym podsumowujemy ubiegły rok w światowym kinie. Współpracujemy z Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG Miłość Blondynki oraz Festiwalem Kultury Azjatyckiej Made in Azja, corocznie odwiedzamy FPFF,  T-mobile Nowe Horyzonty oraz inne festiwale w Polsce.

Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka”

Logo
Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/univgdateatro

E-mail Koła: skn.iberystyka@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka” skupia studentów niedawno powstałej Iberystyki oraz wszystkich pasjonatów kultury Półwyspu Iberyjskiego i krajów Ameryki Łacińskiej. Naszym celem jest promocja kultury i języka tych krajów oraz przybliżenie Polski osobom hispanojęzycznym.

Zakres działań Koła Naukowego Iberystyki „Hispanoteka”
obejmuje m.in.:
 • Doskonalenie umiejętności językowych studentów.
 • Szerzenie wiedzy z zakresu historii, tradycji i kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Integracja środowiska studenckiego.
 • Organizacja debat i spotkań z zaproszonymi gośćmi.
 • Przygotowanie imprez towarzyszących Bałtyckiemu Festiwalowi Nauki.
 • Przygotowanie spektakli teatralnych w języku hiszpańskim.
Jesteśmy otwarci na nowe, bardziej lub mniej, szalone pomysły, zatem nie jest to lista zamknięta. ¡Hasta la vista!

Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Storna na Facebooku:

E-mail Koła: karola_16@poczta.onet.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Językoznawców UG skupia miłośników języka i propagatorów czynnego udziału w życiu akademickim wśród innych studentów. Członkowie są żywo zainteresowani zjawiskami językowymi, nieustannie poszerzają wiedzę językoznawczą, zapoznają się z dorobkiem badaczy – językoznawców, upowszechniają zainteresowania językoznawcze, wspierają integrację w środowisku akademickim oraz propagują kierunek filologia polska wśród innych studentów. Często biorą udział w projektach i realizują pomysły, które służą lokalnej społeczności. Jednym z wiodących realizowanych przedsięwzięć jest: „Gramatyka nie taka straszna – zabawy gramatyczne” . W ramach działań z nim związanych Koło rozpoczęło współpracę ze Szkołą Podstawową nr 82 w Gdańsku-Klukowie w ramach projektu „Uniwersytet dla szkoły”. Jego celem jest rozwój umiejętności dydaktycznych studentów i zdobycie niezbędnego dziś doświadczenia zawodowego, a także wzbogacenie wiedzy uczniów szkoły o języku, kulturze i regionie. W ramach współpracy studentów Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedry Logopedii w szkole odbywają się regularne zajęcia z zakresu logorytmiki. Jedna z członkiń Koła , Karolina Czemplik, pisze: „Jako nauczyciele znaleźliśmy się w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ na nasze zajęcia przychodziły dzieci z własnej woli. Jednak z drugiej strony było to również ogromne wyzwanie, ponieważ program zajęć musiał być na tyle atrakcyjny, by uczniowie mieli poczucie, iż faktycznie spędzają czas na kreatywnym rozwijaniu swoich umiejętności. Specyficzna sytuacja, w jakiej każdy z zaangażowanych w projekt studentów znalazł się, wymagała od nas nie lada kreatywności. Najważniejsze celem było zaproponowanie takiej koncepcji lekcji, aby ćwiczenia jednocześnie rozwijały umiejętności zdobyte na lekcji,  z drugiej strony zaś, by ukazywały uczniom, że nauka może być przyjemna, jeśli tylko potraktujemy ją jako przygodę z językiem polskim, a nie obowiązek, któremu należy za wszelką cenę sprostać”.
Studenci biorą też udział w badaniach naukowych, nagrywają mowę regionalną, dokonują jej zapisu, tłumaczą na jęz. kaszubski, organizują konferencje, biorą w nich udział.

Koło Naukowe Laboratorium Przekładu

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Opiekunowie: dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw., dr Filip Rudolf

Wybrane działania Koła:

 • organizacja, wraz z Centrum Translatorycznym, warsztatów translatorskich dla studentów;
 • skupienie na dłuższych projektach wydawniczych, związanych z faktem, iż członkowie Koła koncentrują się na tłumaczeniu literatury pięknej oraz tekstów dawnych.

Studenci przełożyli kilkadziesiąt mów pożegnalnych skazańców z czasów panowania Tudorów i Stuartów, w ten sposób uczestnicząc w unikalnym projekcie wydawniczym. Publikacja tekstów Retoryka umierania pod  redakcją naukową Olgi Kubińskiej została wysoko oceniona przez Recenzentkę naukową, prof. dr hab. Martę Gibińską i ukaże się w prestiżowej serii Przygody ciała w Fundacji Terytoria.

Od zeszłego roku zajmujemy się przygotowaniem książki pod roboczym tytułem ,,Antologia opowiadań wiktoriańskich” (wstępna objętość to 20-22 arkusze autorskie). W przedsięwzięciu tym uczestniczą absolwenci studiów magisterskich (włączając się byli studentami II roku), oraz obecni studenci II roku MA i I roku MA. W zeszłym roku zostały rozdzielone teksty, które studenci oddali do końca grudnia 2016 roku. Obecnie zaczęły się prace redakcyjne nad tekstami. Redaktorami całości tomu są: dr Filip Rudolf i dr Miłosz Wojtyna. Przełożone teksty zostały rozdzielone pomiędzy obu redaktorów. Po dokonaniu poprawek i odesłaniu tekstów z uwagami odbędą się spotkania, podczas których omówione zostaną najważniejsze problemy napotkane w trakcie prac redakcyjnych.

Koło Naukowe Route 66

Wydział Filologiczny

Przewodniczący:
Julia Gutowska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: americanstudygroup@gmail.com

Działalność: 

Koło naukowe Route 66 zostało reaktywowane w roku akademickim 2020/2021 przez grupę studentów, dla których amerykanistyka to coś więcej niż dziedzina nauki. To przede wszystkim pasja, którą pragniemy pielęgnować w sobie, lecz także przekazywać ją innym poprzez organizację wydarzeń propagujących kulturę, historię oraz język. Jako koło, śledzimy wszystkie aspekty związane ze Stanami Zjednoczonymi- politykę, wydarzenia kulturowe, świat filmu i książki, problemy z którymi zmagają się obywatele, sytuację na arenie międzynarodowej, oraz wiele innych. Naszym celem jest edukowanie samych siebie, aby następnie móc dzielić się wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi!

Jesteś zafascynowany wszystkim co Amerykańskie? Chciałbyś razem z nami zgłębiać kulturę Stanów Zjednoczonych? A może czujesz, że to najwyższy czas, aby odkryć Amerykę? Pozwól zabrać się na podróż słynną Route 66 i przeżyj niesamowitą przygodę!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!                                                                                               

Kontakt:

 

Koło Naukowe Sinologii

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: kolo.sinologii.ug@gmail.com

Działalność: 

Koło powstało na początku 2014 roku, jednak pomimo młodego wieku działa prężnie, organizując wiele wydarzeń. Do celów Koła należy upowszechnianie wiedzy o Chinach oraz promowanie języka i kultury Chin.
Cele te realizujemy poprzez organizację spotkań tematycznych ze specjalistami w dziedzinie sinologii i biznesu oraz mieszkającymi w Polsce Chińczykami. Organizujemy także spotkania członków Koła mające na celu poruszenie zagadnień związanych z językiem, kulturą i historią Chin, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz konferencji i wykładów z udziałem zaproszonych gości, organizowanie warsztatów artystyczno-językowych, działalność wydawniczą elektroniczną.
Jednym z głównych zadań Koła jest organizacjia Dnia Chińskiego, organizowanego na Uniwersytecie Gdańskim rokrocznie w dniu najważniejszego tradycyjnego swięta Chińczyków - Swięta Wiosny, zwanego też Chińskim Nowym Rokiem.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tak innym i odległym od naszego, a jednocześnie fascynującym i pięknym w niesamowitym tempie rozwijającym i zmieniającym się, a jednoczesnie wiernym swojej 5000-letniej tradycji miejscem kontrastów, jakim są Chiny, oraz wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na ich temat, do wzięcia udziału w naszych spotkaniach lub organizowanych wydarzeniach, o których informacje znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku lub na stronie Sinologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członkiem Koła może zostać kazdy student UG.

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

E-mail Koła: redakcja.linguana@gmail.com

Działalność: 

 •  opiekunowie: dr Justyna Giczela-Pastwa, od lutego 2017 r. wraz z mgr. Maciejem Kurem
 •  przewodnicząca (2017/2018): Dominika Warda
 •  zastępca przewodniczącej (2017/2018): Ewa Kulesza

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Formalnie rozpoczęło działalność w październiku 2005 r. pod opieką dr hab. Łucji Biel, choć nieformalnie istnieje od 2004 r. Celem członków LINGUANY jest zgłębianie tajników tłumaczeń specjalistycznych. Do tej pory były to tłumaczenia prawnicze, jednak od 2016 r. skupiamy się głównie na lokalizacji (choć nie tylko).

Oprócz regularnych spotkań o charakterze warsztatowym Koło wydaje cieszący się dużym zainteresowaniem Biuletyn, a także angażuje się w działania promujące Katedrę. Braliśmy udział w Targach Akademia, Dniach Kariery, Dniach Otwartych Translatoryki, a także regularnie pomagamy w organizacji konferencji na naszym Wydziale. Mamy wielkie marzenia — od stworzenia cyklu corocznych konferencji tłumaczeniowych, po angażowanie się w coraz poważniejsze projekty tłumaczeniowe. W Kole dzielimy się zadaniami, tak żeby każdy miał coś do roboty. Pomagamy sobie nawzajem; wyjadacze uczelniani wspierają nowicjuszy w ich codziennej walce.

Wybrane działania Koła LINGUANA:

 • marzec 2012 - współorganizacja warsztatów z zakresu procesowego prawa angielskiego, poprowadzonych przez Richarda Delaneya, City University London
 • maj 2013 (również maj 2012) - współorganizacja warsztatów z zakresu przekładu prawniczego, poprowadzonych przez Sarah Hall, która kierowała studiami MA in Legal Translation w City University w Londynie
 • styczeń 2014 - V Konkurs Translatoryczny na Przekład Specjalistyczny w dwóch kategoriach (przekład prawniczy, przekład medyczny)
 • marzec 2014 - udział w Targach Akademia - przygotowanie materiałów informacyjnych i promujących działalność Koła, obecność członków Koła w punkcie informacyjnym
 • grudzień 2016 - pomoc w obsłudze Translating Europe Workshop 2016 - Globalization and Localization, organizowanych przez Directorate-General for Translation UE i Centrum Translatoryczne
 • grudzień 2016 - warsztaty z norm tłumaczeniowych, poprowadzone przez panią Monikę Popiołek, Przewodniczącą KT nr 256 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń i Agencji MAart
 • kwiecień 2017 – premiera gry Beholder, w której tłumaczeniu brali udział członkowie Koła
 • kwiecień 2017 - Dzień Otwarty Translatoryki – organizacja warsztatów dla licealistów Subtitle me if you can, polegających na tworzeniu napisów do krótkich filmów
 • czerwiec 2017 – pomoc w organizacji Translating Europe Workshop – Current Challenges of Medical Translation
 • lipiec – wrzesień 2017 - projekt lokalizacyjny: lokalizacja gry Mages of Mystralia wspólnie z Michałem Toszą
 • listopad 2017 – organizacja od podstaw własnej konferencji studencko-doktoranckiej PRZEKŁADowo, która przyciągnęła 200 uczestników; wśród prelegentów był Arkadiusz Belczyk, a także założycielka Koła, aktualnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. Łucja Biel

 

Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA

z
Prezes:
Adriana Wacewicz-Chorosz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Symultana

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Symultana powstało w maju 2013 roku w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, a w bieżącym roku akademickim konstytuowało się na nowo. Miało to miejsce wraz z rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 po krótkiej przerwie, która wynikała z faktu, że dotychczasowi członkowie Symultany opuścili już mury Uniwersytetu Gdańskiego (są absolwentami naszego kierunku). 

Obecni członkowie Koła to studenci filologii angielskiej, specjalności translatorycznej (Translatoryki Anglistycznej). Mamy w swoich szeregach zarówno studentów pierwszego, jak i drugiego stopnia tego kierunku. Jednakże do Koła zapraszamy studentów dowolnych kierunków, którzy zainteresowani są wszelkimi formami tłumaczeń ustnych. W przeszłości byli to np. studenci translatoryki i lingwistyki stosowanej.

Władze Koła:

 • Przewodnicząca – Adriana Wacewicz-Chorosz 
 • Wiceprzewodniczący ds. Finansowych – Leszek Pawłowski 
 • Wiceprzewodnicząca ds. Współpracy i Kontaktów – Karolina Boba 
 • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych – Sara Pasińska 
 • Członek Zarządu ds. Współpracy i Kontaktów – Zuzanna Osiecka
 • E-mail koła: symultana@outlook.com

Spotykamy się regularnie na cotygodniowych ćwiczeniach z tłumaczeń ustnych. Podczas spotkań Koła przeprowadzane są praktyczne ćwiczenia z tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych. W miarę możliwości na spotkania zapraszani są doświadczeni tłumacze konferencyjni. 

Uczestniczymy w konferencjach. Całkiem niedawno (22-23 kwietnia 2021) byliśmy na konferencji naukowej „Między słowami. Między światami” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz na konferencji Young Linguists’ Meeting w Poznaniu (23-25 kwietnia 2021). Wybieramy się na „Between.Pomiędzy” (10-16 maja 2021).

Podczas Dnia Otwartego Translatoryki Koło Symultana gotowe jest przeprowadzić warsztaty pokazowe dla gości, np. licealistów, jak miało to miejsce w przeszłości.

Przed pandemią wszystkie spotkania Koła Symultana odbywały się w nowoczesnym laboratorium do tłumaczeń ustnych, wyposażonym w kabiny konferencyjne dla tłumaczy oraz cyfrowe pulpity tłumacza. Podczas pandemii spotykamy się zdalnie, do ćwiczeń wykorzystując platformę MS Teams i, o ile to możliwe, oprogramowanie Sanko Connect będące cyfrową wersją systemu do nauki m.in. tłumaczeń ustnych.

Sztandarowym projektem Koła jest projekt „Audiodeskrypcja po studencku” (to inicjatywa skierowana do środowiska osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących, która doczekała się już sześciu edycji); większość edycji projektu powstała z udziałem Członków Koła Symultana. Projekty Koła zaowocowały również już kilkoma pracami magisterskimi, co podkreśla naukowy charakter działalności Koła.

Poza tym Członkowie Symultany wielokrotnie zapewniali obsługę tłumaczeniową wydarzeń organizowanych na uczelni (i nie tylko), np. w bieżącym semestrze skupiamy się na przygotowaniach do wydarzenia WAVE with TEDxUniversityofGdansk (https://tedxuniversityofgdansk.com/), które odbędzie się 11 czerwca 2021 roku na naszym Wydziale. TED to znana na całym świecie marka konferencji popularnonaukowych słynących z progresywnego i multidyscyplinarnego charakteru; jest to ogromne wyróżnienie dla naszej Uczelni i bardzo nam miło, że będziemy wspomagać to wydarzenie od strony tłumaczeniowej.

Koło Teoretyków Literatury UG

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_polskiej/dzialalnosc_instytutu/kola_naukowe/kolo_naukowe

E-mail Koła: kntl.ug@gmail.com

Działalność: 

Opiekun koła naukowego: dr Maciej Dajnowski

W chwili obecnej dominujące działania Koła obejmują:

 • wydanie książki pokonferencyjnej Tekst Internetu – internet tekstu (Wydawnictwo UG, planowana edycja 2021);
 • przygotowanie kolejnego numeru czasopisma „Jednak Książki” z blokiem monograficznym tekstów poświęconych kategorii prędkości w badaniach literaturoznawczych, będącego zwieńczeniem prac Koła z lat 2018-2020 (wydanie 2021);
 • bieżące dyskusje zogniskowane wokół filozoficznych, socjologicznych i kulturoznawczych aspektów pojęcia tożsamości.

Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

E-mail Koła: translgerm2@wp.pl

Działalność: 

Zakres działalności Koła obejmuje ćwiczenie tłumaczeń ustnych (kabinowych konsekutywnych i symultanicznych, konferencyjnych, a vista i in.) oraz pisemnych (literatura piękna, proza). Spotkania Koła odbywają się raz w tygodniu. Co drugi tydzień ćwiczone jest tłumaczenie ustne (z wykorzystaniem kabin lub stołu konferencyjnego), podczas pozostałych spotkań uczestnicy porównują i omawiają własne tłumaczenia otrzymanych wcześniej tekstów.
Wybrane fragmenty tłumaczeń literackich sporządzane przez uczestników Koła w roku akademickim 2013/14 zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym IFG "Studia Germanica Gedanensia" nr 31.

Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

L Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: pozytywniezakreceni.ug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” jest kołem skupiającym miłośników polskiej literatury XIX wieku. Nasze zainteresowania obejmują epokę romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. W literaturze szukamy tego, co fascynujące i silnie oddziałujące na czytelniczą wyobraźnię. Przyglądamy się utworom mniej znanym, tym od lat istniejącym poza czytelniczym obiegiem. Interesuje nas to, co nietypowe i wykraczające poza tradycyjne schematy myślowe. Naszym celem jest wypracowywanie nowych czytelniczych perspektyw, re-interpretacja tzw. literackiego kanonu XIX wieku.
Spotykamy się z comiesięczną częstotliwością z wykładowcami cieszącymi się szczególnym autorytetem w zakresie danego tematu. W naszych zebraniach biorą udział młodzi fascynaci literaturoznawstwa reprezentujący różne szczeble rozwoju naukowego.
Organizujemy konferencje i obozy naukowe, a ich pokłosiem są publikacje książkowe opracowywane w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego:
 • Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku (26 września 2014)
 • Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX (i początków XX) wieku (26 września 2015)
Od 4 lat bierzemy udział w projekcie pn. „Uniwersytet dla szkoły”, którego celem jest popularyzacja języka, kultury i literatury polskiej. W Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku, objętej patronatem Instytutu Filologii Polskiej, członkowie naszego koła prowadzą pozalekcyjne zajęcia z uczniami oraz organizują okolicznościowe wydarzenia.
Byliśmy pomysłodawcami oraz wykonawcami dwóch edycji (2015 i 2016) warsztatów dla maturzystów – „Ostatni dzwonek”. W gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego studenci i doktoranci przeprowadzili cykl bezpłatnych wykładów powtórkowych, pomocnych w przygotowaniach do ustnego i pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
 Nasze spotkania odbywają się w pokoju 3.11, a o ich temacie i lekturach informują zawsze wywieszane z wyprzedzeniem czasowym plakaty.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS I ZASILENIA NASZYCH SZEREGÓW! ☺
Znajdziecie nas na FB@POZYTYWNIEZAKRECENIUG

Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK)

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: mnak.stud.ug@gmail.com

Działalność: 

Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK) jest przestrzenią ekspresji dla studentów chcących wyrazić siebie w różnych formach artystycznych lub działaniach naukowych. Zajmujemy się zarówno organizacją warsztatów artystycznych, wykładów naukowych jak i wydarzeń kulturalnych. Obecnie koło posiada działający warsztat sitodruku. Jeśli szukasz miejsca do artystyczno-naukowych eksperymentów to właśnie je znalazłeś!
 
Ostatnie działania naszego koła to m.in.:
Opiekun koła:
 • dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG


 

Młodzi Dydaktycy

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: dydaktyzm@gmail.com

Działalność: 

Koło naukowe Młodych Dydaktyków opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków. Koło skupia się głównie na współpracy z obcokrajowcami poprzez organizowanie zajęć dydaktycznych na uczelni i poza nią. Drugim, nie mniej ważnym założeniem jest pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki nie tylko od strony teoretycznej (organizowanie konferencji naukowych) ale i praktycznej (prowadzenie zajęć dla obcokrajowców, wspólne wyjazdy dydaktyczne). Naszym celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie procesu dydaktycznego- współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Członkowie koła naukowego prowadzą zajęcia integracyjno- kulturowe dla obcokrajowców uczących sie języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz lekcje dla uczniów szkół sprzymierzonych. Zajmujemy się organizacją wyjazdów krajoznawczych dla osób spoza kraju,  uczących się na Uniwersytecie Gdańskim, przez co realizujemy program intensywnej nauki języka polskiego.

Naukowe Koło Logopedów UG

log
Prezes:
Weronika Sieniawska
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nklug.wordpress.com

E-mail Koła: nkluniv.gda@gmail.com

Działalność: 

Naukowe Koło Logopedów zrzesza pasjonatów logopedii – nauki dynamicznie rozwijającej się. Członkowie doskonalą swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne – zarówno w teorii jak i praktyce - mając bezpośredni kontakt z pacjentami i klientami. Koło cyklicznie realizuje trzy projekty: 1. Uniwersytet Malucha – warsztaty wspomagające rozwój mowy dzieci od 2,5 do 6 lat.
2. Twój głos – Twoją siłą - warsztaty z emisji głosu,
3. Klub J Trójmiasto – grupa samopomocy dla osób jąkających się.
Ponadto, Naukowe Koło Logopedów współpracuje z placówkami medycznymi i oświatowymi, szerząc wiedzę na temat zawodu i zakresu działalności logopedy. Członkowie koła systematycznie biorą udział w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, reprezentują również Uniwersytet na Piknikach Naukowych.
Opiekunem Naukowego Koła Logopedów jest dr Katarzyna Kaczorowska-Bray.

Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: tlum.skand@gmail.com

Działalność: 

Linia szwedzka

 • Prace nad przekładem 3 książek Pera Nilssona – Flickan jag älskar heter Milena, Inte som alla andra, För alltid Milena
 • Prace nad przekładem - Lund, H. (red.) 2002. Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur.

Linia norweska

 • Przekład książek Stiana Hole.
 • Prezentacja ich na Dniach Arktycznych.

Linia duńska

 • Przetłumaczenie fragmentów książki Wiery Lorentzen "Mamma doc".
 • Zaprezentowanie ich na spotkaniu z autorką 14 kwietnia 2014.

Studenckie Koło Naukowe "Projektor"

z
Przewodniczący:
Mateusz Włostowski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Strona KN "Projektor"

E-mail Koła: projektorug@gmail.com

Działalność: 

Głównym założeniem, jakie ma realizować Koło jest stworzenie możliwości i odpowiednich warunków dla studentów Zarządzania instytucjami artystycznymi do stopniowego wykorzystywania teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach w sposób praktyczny. Koło jest otwarte na wszystkich studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy chcieliby zdobywać doświadczenie w organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych, wykorzystując też własną wiedzę z różnorodnych dziedzin nauki. 

Działalność Koła opiera się na organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych (takich jak wystawy, warsztaty, projekty edukacyjne, pokazy sztuk performatywnych etc.), a także spotkań z twórcami lub praktykami związanymi z pracą w obszarze kultury. Organizacja takich spotkań jest zarówno możliwością do rozwoju umiejętności praktycznych, jak i pogłębienia wiedzy teoretycznej przekazywanej przez zaproszonych gości. Chcielibyśmy zachęcać do udziału w nich wszystkich studentów naszego kierunku, a także inne osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami. 

Działalność członków Koła skupia się wokół organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Obejmuje ona wspólne omawianie potrzeb społecznych oraz powstałych pomysłów, planowanie etapów wydarzeń, rozwiązywanie możliwych do napotkania problemów. Odbywa się przy stałych konsultacjach z opiekunem koła. Ważnym elementem spotkań jest też wymiana doświadczeń między członkami Koła oraz przekazywanie swoich spostrzeżeń na temat dotychczasowej działalności studentom niższych roczników. Istotnym elementem działalności Koła jest też współpraca z innymi kołami naukowymi. 

 

Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”

z
Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow” od 2003 roku przyjmuje pod swoje skrzydła pasjonatów języka i kultury rosyjskiej. Działalność Koła skupia się na pogłębianiu wiedzy na temat kultury krajów leżących za wschodnią granicą Polski, w szczególności Rosji, Białorusi i Ukrainy. Oprócz tego Koło angażuje się w organizację zajęć mających na celu nauczanie języka rosyjskiego wybranych grup zawodowych i społecznych; uczestnictwo w seminariach poświęconych tematyce i metodom nauczania języka obcego; lekcje pokazowe w szkołach w Trójmieście przybliżające uczniom język i kulturę Rosji; uczestnictwo w wystawach, debatach i innych przedsięwzięciach związanych z tematyką języka rosyjskiego. Zawsze staramy się, aby członkowie Koła mieli szansę na obcowanie z „żywym” językiem, dlatego często bierzemy udział w wykładach prowadzonych przez native speakerów. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje członków Koła i staramy się zapewnić pozytywne wrażenia.

Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych

z
Przewodniczący:
Julia Zamiela
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Klasyczni na UG

E-mail Koła: sknfkim@gmail.com

Działalność: 

Przewodniczący: Julia Zamiela

Opiekun koła: dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG

e-mail koła: sknfkim@gmail.com

strona internetowa: https://www.instagram.com/klasyczni_na_ug/

Działalność:

Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych wznowiło działalność w 2019 roku z inicjatywy zaangażowanych studentów Filologii Klasycznej, którzy są prawdziwymi pasjonatami swojego kierunku i wszystkiego tego, co związane z kulturą antyczną i jej dziedzictwa. Głównym celem koła jest pogłębienie i promowanie wiedzy dotyczącej języków, kultury i historii starożytnej Grecji i Rzymu oraz całego basenu Morza Śródziemnego, oraz pogłębianie i uzupełnianie wykształcenia humanistycznego członków. Aktywnie poszukujemy wszelkich dowodów oddziaływania kultury starożytnej na czasy współczesne m.in. w instytucjach kultury takich jak teatry, muzea, biblioteki itp. w kraju i za granicą. Zarówno w niedalekiej, jak i tej trochę dalszej przyszłości planujemy dzielić się wiedzą i promować dziedzictwo kulturowe starożytności oraz zachęcać do odnalezienia w sobie odwagi do studiowania Filologii Klasycznej, bo przecież każdy z nas ma w sobie trochę ze starożytnego Greka lub Rzymianina.

Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA

z
Prezes:
Tomasz Lidzbarski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://mozaika.ug.edu.pl

E-mail Koła: kolo.naukowe.mozaika@gmail.com

Działalność: 

Jesteśmy studentami kulturoznawstwa, którzy inspiracji do swoich działań szukają w antropologii, etnologii i naukach społecznych. Staramy się pobudzać i aktywizować ludzi i ich umysły, a przy tym dobrze się bawić.
Organizujemy studenckie badania naukowe, które są niepowtarzalną możliwością sprawdzenia wiedzy i umiejętności w terenie.  Z doświadczenia wiemy, że to także spotkanie z ludźmi z innych kultur o odrębnych językach, obyczajach i tradycjach. Ludźmi, których mądrość i  życie w harmonii z naturą stawało się dla nas niejednokrotnie życiową lekcją.
Długo moglibyśmy opowiadać o naszej przygodzie na syberyjskiej wyspie Olchon oraz o zamieszkujących ją Buriatach (Studenckie Badania Naukowe Syberia 2010), o różnorodności amazońskiej dżungli i rękodziele Indian Quichua (Studenckie Badania Naukowe 2009, 2012). Na pewno spędzilibyśmy jeszcze niejedną noc przy ognisku na opowieściach o ludzie Saami –ludziach dalekiej północy oraz o ich pasterstwie reniferów (Studenckie Badania Naukowe 2013), czy o godzinach spędzonych na pracy z tajskimi rybakami (Studenckie Badania Naukowe 2016).
A kiedy długie tygodnie spędzamy w murach uniwersyteckich zapraszamy do rozmowy wielu ciekawych ludzi, z którymi wymieniamy się poglądami i doświadczeniami z dziedziny antropologii i wielokulturowości. Debatujemy o tożsamości kulturowej i roli regionalizmów we współczesnym, globalnym świecie. Co roku organizujemy Wigilię Kulturoznawców, której celem jest prezentacja zwyczajów bożonarodzeniowych z różnych zakątków świata.
W dodatku nieustannie pragniemy się uczyć nowych rzeczy, dlatego organizujemy warsztaty z rękodzielnikami i artystami z pasjami. Interesuje nas wszystko, począwszy od tatuaży henny, przez kaukaską wycinankę po biżuterię wykonywaną metodą sutasz.
Współorganizujemy trójmiejską akcję „Solidarni z Białorusią”, podczas której poznaliśmy wielu niesamowitych artystów, którzy przyjechali do Trójmiasta podzielić się z nami częścią Białorusi (Solidarni z Białorusią 2011-2016).
W tym wszystkim naprawdę kochamy to, co robimy, a nasza działalność jest zauważalna i doceniana. Jesteśmy dumni z ogólnopolskiego wyróżnienia w kategorii Wyprawa roku 2012 w konkursie StRuNa (nagroda przyznawana najlepszym projektom realizowanym przez koła naukowe w Polsce) oraz Nominacji do Nagrody Czerwonej Róży.

Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”

z
Przewodniczący:
Karolina Ebertowska
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Studenckie Koło Naukowe „Aoryst”

Działalność: 

Działalność: Koło zrzesza studentów zainteresowanych problemami szeroko rozumianego dziedzictwa słowiańskiego, w tym przede wszystkim językami dawnymi: praindoeuropejskim, prasłowiańskim, starocerkiewnosłowiańskim, staroruskim, staropolskim i in. Działalność Koła ma także sprzyjać pogłębianiu zainteresowań naukowych studentów oraz umożliwić realizację własnych celów badawczych.
Swoją działalność rozpoczęło w marcu 2018 roku. Koło prężnie działa i jest otwarte na nowych członków. Co robimy? Zapraszamy ciekawych badaczy z UG i innych ośrodków naukowych, oglądamy i komentujemy wykłady znanych naukowców rosyjskich, omawiamy książki związane z tematyką naszych badań, przygotowujemy wystawy, przedstawienia i… świetnie się bawimy!
Ubiegły rok upłynął pod znakiem bajek i baśni rosyjskich. Na naszych spotkaniach wspólnie je oglądaliśmy, czytaliśmy, analizowaliśmy oraz dyskutowaliśmy na ich temat. Obejrzeliśmy także wykład profesora A. Użankowa pt. „Chrześcijańskie podstawy bajek rosyjskich”. Przygotowaliśmy także spektakl teatralny w oparciu o utwór Aleksandra Puszkina „Rusłan i Ludmiła”, który planujemy pokazać w tym roku. Oprócz tego, zapoczątkowaliśmy cykl artykułów o nazwie „Panteon bogów słowiańskich”, oraz rozpoczęliśmy naukę języka starogreckiego. Ponadto, koło reprezentowało Wydział Filologiczny UG w konkursie „Czerwona Róża”.
W poprzednich latach zajmowaliśmy się słowiańską kulturą oraz historią. Przygotowaliśmy i pokazaliśmy dwa przedstawienia teatralne: „Słowiański Kryminał”, które zostało w całości zrealizowane w języku starocerkiewnosłowiańskim, oraz „Jarmark w Soroczyńcach”, oparte na opowiadaniach Mikołaja Gogola. Braliśmy też udział w różnych konferencjach naukowych, m. in. w Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie, gdzie wygłosiliśmy referat pt. „Kanon hagiograficzny w powieści J. Wodołazkina »Laur«”.
W tym semestrze zamierzamy poświęcić się tematowi słowiańskich wierzeń. Planujemy kontynuować cykl artykułów poświęconych słowiańskim bogom i wzbogacić go o serię podkastów publikowanych w serwisie YouTube. Do tego planujemy zorganizować wystawę im poświęconą. Mamy też nadzieję na to, że przedstawienie „Rusłan i Ludmiła” ujrzy światło dzienne.