fbpx Koła naukowe na Wydziale Filologicznym | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”

Koło Naukowe "Pomorania"

Prezes:
Piotr Cichosz
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pomorania.wordpress.com/

E-mail Koła: pomorania.sekretariat@gmail.com

z

Koło Naukowe „Between The Lines”

Prezes:
Opiekun pomocniczy:
z

Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: socialmedia@ug.edu.pl

z

Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka”

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/univgdateatro

E-mail Koła: skn.iberystyka@gmail.com

Logo

Koło Naukowe Laboratorium Przekładu

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Koło Naukowe Route 66

Wydział Filologiczny

Przewodniczący:
Julia Gutowska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: americanstudygroup@gmail.com

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

E-mail Koła: redakcja.linguana@gmail.com

z

Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA

Prezes:
Adriana Wacewicz-Chorosz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Symultana

z

Koło Teoretyków Literatury UG

Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich SENSU STRICTO

Przewodniczący:
Zuzanna Mazurek
Opiekun pomocniczy:
z

Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: pozytywniezakreceni.ug@gmail.com

L Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK)

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: mnak.stud.ug@gmail.com

Młodzi Dydaktycy

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: dydaktyzm@gmail.com

Naukowe Koło Logopedów UG

Prezes:
Weronika Sieniawska
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nklug.wordpress.com

E-mail Koła: nkluniv.gda@gmail.com

log

Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: tlum.skand@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe "Projektor"

Przewodniczący:
Mateusz Włostowski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Strona KN "Projektor"

E-mail Koła: projektorug@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”

Prezes:
Opiekun pomocniczy:
z

Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych

Przewodniczący:
Julia Zamiela
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Klasyczni na UG

E-mail Koła: sknfkim@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA

Prezes:
Tomasz Lidzbarski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://mozaika.ug.edu.pl

E-mail Koła: kolo.naukowe.mozaika@gmail.com

z

Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”

Przewodniczący:
Karolina Ebertowska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Studenckie Koło Naukowe „Aoryst”

E-mail Koła: kolo.aoryst@studms.ug.edu.pl

z